Stiahnite si Flash player pre lepší zážitok.

Kurzy


PRIPRAVUJEME NOVÚ  WEB STRÁNKU , KDE SA BUDETE MOCŤ PRIHLÁSIŤ NA KURZ  KONCOM SEPTEMBRA.                                                 

Rozpis pripravovaných kurzov s aktuálnymi termínmi na zimnú sezónu      2017/2018 pozri v sekcii program.                                


Noví účastníci sa prihlásia do kurzu  C - I. kvalifikačný  stupeň

Zľavnené ceny pre účastníka platia, ak sa  záväzne zaviaže učiť v najbližšej  zimnej sezóne pre niektorú z lyžiarskych škôl uvedenej v profesii. V prihláške do kurzu sa uvedie kód pre zľavu na kurz , ktorý obdržíte  v lyžiarskej škole.

Tešíme sa na vaše prihlášky. Rada zodpoviem na Vaše otázky mailom Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

                                      
                                              2017

Povinný doškolovací kurz pre  "B"- árov      20.11. - 22.11. 2017 Stubai
        
kurz 
pre inštruktorov II.kv.stupňa, ktorí kurz " B" absolvovali v r 2014 a skôr 
prihláška        (on-line rezervácia)  
 
pozvánka s cenou  na kurz bude zverejnená koncom septembra ,
kurz sa otvorí pri minim. počte osôb 3

 
 


SNB "A",záverečná časť- III.kv.stupeň     22.11. -  30.11. 2017  Stubai
 
 nebudeme organizovať 


 

       
                            
          

I.kvalifikač.stupeň - Kurz pre učiteľov lyžovania a snowboardingu  ,,C"
Kurz "C" -  lyže                          08.12. - 17.12.2017
Kurz  "C" - snb                          08.12. - 17.12.2017


pozvánka s cenou
(dokument pdf)      
price of course   ski or snb
on-line rezervácia bude sprístupnená koncom septembra na novej web stránke
      
Kurz "dual C" -  lyže & snb
           08.12. - 22.12.2017

pozvánka s cenou  (dokument pdf)  price of course  ski & snb

on-line rezervácia bude sprístupnená koncom septembra na novej web stránke 
                   

                                        2016

I.kvalif.stupeň -  Povinný doškolovací  kurz pre inštruktorov ,,C" 
 (bez skúšok)
Pre učiteľov, ktorí absolvovali kurzy " C",  v r.2013 a neskôr.
(obnovenie platnosti licencie na 3 roky)

lyže alebo snb  "C"                                  03.12- 04.12.16
lyže alebo snb  "B"                                  08.12-.09.12.16 
pozvánka s cenou    ( lyže alebo snb )          
                  

 

I.kvalif.stupeň 
Tréning  pre čakateľov,,C"                    15.12.-17.12.16 + 18.12.16 skúšky
so záverečnými  skúškami 18.12.2016 na inštruktora "C" 

 
pozvánka s cenou (dokument pdf)            (on-line rezervacia) 
  *  dobrovoľný kurz do 1 roka po ukončení kurzu
  *  povinný tréning pre čakateľov  od  2 roka

Opravné skúšky pre čakateľov ,,C"   
   18.12.16
 
pozvánka s cenou (dokument pdf),    (on-line rezervacia) 

!! Uzávierka oprávok 14.12.16, platby posielať najneskôr do 15.12.16 +
    poslať kópiu bank.prevodu, ak netreba ski pas - možnosť aj po termíne


 

Detská výučba alebo Úvod do kurzu "B"                      09.12.2016
dobrovoľný kurz
pozvánka s cenou  (dokument pdf),   prihláška (on-line rezervacia)  


Jazdeníčko / Happenni
ng    prihláška  (on-line rezervacia)      09.12.2016             
jazdy inštruktorov s lektorom zdarma
 
Zlepši si techniku jazdenia s lektormi Sapul.


 


                                   III.kvalifikačný  stupeň                               

Kurz "A" Lyže -  -1. časť Snowboard          04.12.-09.12.2016

pozvánka s cenou
 
(dokument pdf), prihláška (on-line rezervacia) 

 
 

Preškolenie inštruktorov SLA,SAS,SSA        15.12.-18.12.2016
na inštruktorov Sapul  "C" - I.kvalifikačný stupeň

pozvánka s cenou  (dokument pdf),           (on-line rezervacia) 

                                               
                                  
                                             
2017


I.kvalifikač.stupeň - Kurz pre učiteľov lyžovania a snowboardingu  ,,C"

Kurz
"C" -  lyže  alebo snb                            13.01. - 22.01.2017

pozvánka s cenou                                  prihláška (on-line rezervacia)        

 


I.kvalif.stupeň 
Tréning  pre čakateľov,,C"                    19.01.-21.01.17 + 22.01.17 skúšky
so záverečnými  skúškami 18.12.2016 na inštruktora "C" 

 
pozvánka s cenou (dokument pdf)         prihláška (on-line rezervacia) 
  *  dobrovoľný kurz do 1 roka po ukončení kurzu
  *  povinný tréning pre čakateľov  od  2 roka
  povinné doškolenie ,,C,,károv,
ktorí absolvovali kurzy "C" v r.2013 a skôr

Opravné skúšky pre čakateľov ,,C"   
   22.01.17
 
pozvánka s cenou (dokument pdf),     prihláška (on-line rezervacia) 

 

 

Preškolenie inštruktorov SLA,SAS,SSA        19.01.-22.01.2017
na inštruktorov Sapul  "C" - I.kvalifikačný stupeň

pozvánka s cenou  (dokument pdf),         prihláška  (on-line rezervacia) 
 
I.kvalif.stupeň -  Povinný doškolovací  kurz pre inštruktorov ,,C "a ,,B" 
 (bez skúšok)
Pre učiteľov,ktorí absolvovali kurzy " C", v r.2014 a neskôr.
(obnovenie platnosti licencie na 3 roky)

lyže alebo snb  "C"                                      21.01. -  22.01.17
lyže alebo snb  "B"                                      21.01. -  22.01.17 

pozvánka s cenou  (dokument pdf),   prihláška (on-line rezervacia) 
 

Slalomový kurz, časť  "A"                        22.01. - 27.01. 2017  
           
pozvánka s cenou  (dokument pdf),    prihláška (on-line rezervacia)  
 


    marec 2017


II.kvalifikač.stupeň - Kurz pre učiteľov lyžovania a snowboardingu  ,,B"

Kurz 
"B" -  lyže                                         16.03. - 26.03.2017
pozvánka s cenou  (dokument pdf),    prihláška (on-line rezervacia)

Kurz  "B" -  snb                                         18.03. - 26.03.2017
pozvánka s cenou  (dokument pdf),    prihláška (on-line rezervacia) I.a II.kv.stupeň - Povinný doškolovací  kurz pre inštruktorov ,,C "a,,B" 
 (bez skúšok)
Pre učiteľov, ktorí absolvovali kurzy "C",v r.2014 a neskôr.(obnovenie platnosti licencie na 3 roky)

lyže    "C" a  "B"                                         15.03. -  16.03.17
snb    "C" a  "B"                                         17.03. -  18.03.17 
 
 
pozvánka s cenou (dokument pdf),  prihláška (on-line rezervacia) Tréning  pre čakateľov,,C" ,,B
          23.03.-25.03.17 + 26.03.17  skúšky
so záverečnými  skúškami na inštruktora "C" alebo "B"

   
pozvánka s cenou(dokument pdf),    
prihláška (on-line rezervacia) 
  *  dobrovoľný kurz do 1 roka po ukončení kurzu
  *  povinný tréning pre čakateľov  od  2 roka
 


Opravné skúšky pre čakateľov ,,C"a
,, B" 26.03.17

pozvánka s cenou
(dokument pdf),  
prihláška (on-line rezervacia) 


Alpin kurz časť  "A"                                 26.03. -  31.03. 2017

pozvánka s cenou  (dokument pdf),   prihláška (on-line rezervacia) 

    
        

 SNB "A",záverečná časť- III.kv.stupeň       31.03. -  08.04. 2017 Jasná
 
pozvánka s cenou  (dokument pdf),         prihláška (on-line rezervacia) 


 Lyže"A ",záverečná časť- III.kv.stupeň       31.03. -  10.04. 2017 Jasná
 
pozvánka s cenou  (dokument pdf),           prihláška (on-line rezervacia) 


                  


Protokol o úraze  (dokument pdf)
 v
prípade úrazu počas kurzu vyplní inštrukor a podpíše aj zranený účastník kurzu
      

               


Protokol o úraze  (dokument pdf)
 v
prípade úrazu počas kurzu vyplní inštrukor a podpíše aj zranený účastník kurzu