Stiahnite si Flash player pre lepší zážitok.

Archív

 II.kvalifiikač.stupeň -Kurz pre učiteľov lyžovania a snowboardingu

Kurz ,,B,, Lyže      10.03.- 20.03.2016    
pozvánka s cenou  (dokument pdf),     prihláška(on-line rezervacia)

Kurz ,,B,,  SNB      12.03.- 20.03.2016  
 
pozvánka s cenou  (dokument pdf),    prihláška (on-line rezervacia)Preškolenie inštruktorov SLA,SAS,SSA             
21.01.-24.01.16
Povinné  preškolenie SAPUL inštr. po 3 r          
21.01.-24.01.16

pozvánka s cenou
 (dokument pdf)       prihláška (on-line rezervacia)     

 

Preškolenie inštruktorov SLA,SAS,SSA     10.12.-13.12.2015
na inštruktorov Sapul  "C" I.kvalifikačný stupeň

Preškolenie inštruktorov Sapul
povinný došk. kurz   pre učiteľov, ktorí kurz "C" absolvovali v r 2011 a skôr
pozvánka s cenou  (dokument pdf),   
prihláška  (on-line rezervacia)

   


Povinný doškolovací  kurz pre C, (bez skúšok)    14.12.- 15.12.15 

Duálni inštruktori                                            14.12.- 16.12.15
(obnovenie platnosti licencie na 3 roky)                      

Pre učiteľov, ktorí absolvovali kurzy " C", v r.2012 a neskôr

pozvánka s cenou  (dokument pdf)    prihláška  (on-line rezervacia)             

                             
 


III.kvalifiikač.stupeň
(najvyšší stupeň)         
13.12.-18.12.2015

Kurz "A"  -III.kvalif.stupeň  Lyže   -  1.časť Snowboard      


pozvánka s cenou (dokument pdf)    prihláška (on-line rezervacia) Tréning  pre čakateľov "C"                                  10.12. - 12.12. 2015
 s oprav. skúškami  na inštruktora "C" 
           13.12.2015

pozvánka s cenou   (dokument pdf)         prihláška (on-line rezervácia)    

Opravné skúšky pre čakateľov 13.12.15
pozvánka s cenou    (dokument pdf)        prihláška (on-line rezervácia)   
I.kvalifiikač.stupeň - Kurz pre učiteľov lyžovania a snowboardingu


Kurz "C"  -  lyže /SKI
               04.12.-13.12.2015
Kurz  "C" - snowboard             
04.12.-13.12.2015

pozvánka s cenou    /
 english version   (dokument pdf)
prihláška / application                         (on-line rezervacia)


Duálny kurz - Lyže & snb          04.12.- 18.12.2015 

pozvánka s cenou  /  english version     (dokument pdf )
prihláška / application                         (on-line rezervacia) 
                
 

 

Povinný doškolovací kurz pre  "B"-árov       01.11. - 04.11. 2015 Stubai
 
kurz 
pre učiteľov, ktorí kurz "B" absolvovali v r 2011 a skôr      3 dni        
kurz 
pre učiteľov, ktorí kurz " B" absolvovali v r 2012 a neskôr  2 dni

prihláška  
              (on-line rezervácia)   Povinný doškolovací  kurz pre C-árov    23.03.-24.03.2015
(obnovenie platnosti licencie na 3 roky)            MARTINSKÉ HOLE                  
Pre učiteľov, ktorí absolvovali kurz " C"  v r.2011 a skôr

Kurzovné : bez ubytovania a ski pasu
                   42 €/ 2 dni pre inštruktorov lyž školy Jahodná
                   72 €/ 2 dni pre inštruktorov z LŠ,ktorá nie je členom ÚLaSŠ

      


Povinný doškolovací  kurz pre ,,A,,-rov  Stubei  22.11.- 25.11.14
pozvánka s cenou,(dokument pdf), prihláška (on-line rezervacia)

Detská výučba alebo úvod do kurzu ,,B,,  17.12.2014
dobrovoľný kurz
pozvánka s cenou  (dokument pdf), prihláška (on-line rezervacia)Kurz 
"C"   - Duálny kurz       05.12.-19.12.2014
 
I.kvalif. stupeň , lyže a snowboard v 1 kurze 


pozvánka s cenou                    (dokument pdf )         course prices
prihláška & application form     (on-line rezervacia) 
 
 

Kurz "C"  -  lyže                     05.12.-14.12.2014
Kurz  "C" - snowboard           05.12.-14.12.2014

 
I.kvalif. stupeň

pozvánka s cenou                     (dokument pdf )      course prices     
prihláška & application form        (on-line rezervacia)   
organizačný poriadok kurzov       (dokument pdf )


Kurz "C" - lyže               
I.kvalifikačný stupeň
Kurz 
"C" - snowboard  I.kvalifikačný stupeň
17.01.-26.01.2014, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

pozvánka s cenou (dokument pdf)
prihláška          
(on-line rezervacia) ,píšte aj mail je po uzávierke
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)Kurz "B" - lyže 

16.01.-26.01.2014,  Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka s cenou
(dokument pdf), prihláška (on-line rezervacia)

Kurz "B" - snowboard - II.kvalifikačný stupeň
18.01.-26.01.2014, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

pozvánka s cenou 
(dokument pdf), prihláška (on-line rezervacia)


Preškolenie inštruktorov SLA,SAS,SSA 
na inštruktorov Sapul  "C" I.kvalifikačný stupeň

 12.12.-15.12.2013, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka s cenou(dokument pdf), prihláška (on-line rezervacia)

 

Povinný doškolovací  kurz - bez skúšok                                               (obnovenie platnosti licencie na 3 roky) 
Pre učiteľov, ktorí absolvovali kurzy " C" a "B" v r.2010 a skôr (majú platní preukaz  do 31.12. 2013),kurzom si predĺžite platnosť do 31 12 2016

16.12.-17.12.2013, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka s cenou
(dokument pdf),

18.12.2013
-  doškolovací kurz pre dualistov - časť SNW

pozvánka s cenou 

Detská výučba alebo Úvod do kurzu
"B" -dobrovoľný kurz 
18.12.2013, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica                                          pozvanka s cenou (dokument pdf), prihláška (on-line rezervacia)

Duálny  Kurz "C" - lyže & snowboard - I.kvalifikačný stupeň
 
06.12.-20.12.2013, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

pozvánka s cenou (dokument pdf), prihláška (on-line rezervacia)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)

 
Kurz "B" -  snowboard - II.kvalifikačný stupeň
19.01.-27.01.2013, snowboard Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka s cenou (dokument pdf)
prihláška (dokument doc)


18.01.-19.01.13 Doškolenie pre inštruktorov pred " B"  
(povinné pre nštruktorov,ktorí vlastnia preukaz od r 2009 a skôr)

pozvánka s cenou(dokument pdf)
prihláška (dokument doc)

Kurz "B" -  lyže - II.kvalifikačný stupeň 
17.01.-27.01.2013,
lyže Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka s cenou (dokument pdf)
prihláška (dokument doc)

16.01.-17.01.13
Doškolenie pre inštruktorov pred " B" 

( povinné pre inštruktorov,ktorí vlastnia preukaz od r 2009 a skôr)
pozvánka s cenou(dokument pdf)
prihláška(dokument doc)

 

Alpin kurz  -  časť kurzu "A" Lyže - III.kvalifikačný stupeň

22.01.-27.01.2013, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka s cenou (dokument pdf), prihláška (dokument doc)


 

Slalomový kurz  -  časť kurzu "A" Lyže - III.kvalifikačný stupeň

10.03.-15.03.2013, Nízke Tatry , Jánska dolina
pozvánka s cenou (dokument pdf), prihláška (dokument doc)

Doškolenie pre inštruktorov " C"  24.01.-26.01.13
platnosť  licencie "C" - 3 roky
( povinné pre inštruktorov,ktorí vlastnia preukaz od r 2008 a skôr)

 

pozvánka s cenou(dokument pdf)
prihláška(dokument doc)

 


Kurz "C" - DUAL  (lyže & snowboard ) - I.kvalifikačný stupeň

07.12.-21.12.2012,
Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka s cenou (dokument pdf)
prihláška
(dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)

Kurz "C" - lyže alebo snowboard - I.kvalifikačný stupeň

13.01.-22.01.2012, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka s cenou (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)

Alpin kurz  -  časť kurzu "A" Lyže - III.kvalifikačný stupeň

18.01.-22.01.2012, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka s cenou (dokument pdf), prihláška (dokument doc)


Opravné skúšky na inštruktora "C" - I.kvalif.stupeň

22.01.2012, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

pozvánka s cenou (dokument pdf), prihláška (dokument doc)

organizačný poriadok kurzov
(dokument pdf)


Doškolovací kurz  pred kurzom"B" - lyže -
II.kvalifikačný stupeň


11.01.-12.01.2012, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka s cenou (dokument pdf), prihláška (dokument doc)

organizačný poriadok kurzov
(dokument pdf)

Kurz "B" - lyže alebo snowboard - II.kvalifikačný stupeň
Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

12.01.-22.01.2012   lyže
pozvánka s cenou (dokument pdf)

14.01.-22.01.2012   snowboard
pozvánka s cenou (dokument pdf)

prihláška (dokument doc) organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)

Kurz "A" Lyže - 1. časť Snowboard - III.kvalifikačný stupeň

04.12.-09.12.2011, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka s cenou (dokument pdf), prihláška (dokument doc)

 
Kurz "A" Snowboard - 1.časť Lyže - III.kvalifikačný stupeň

04.12.-09.12.2011, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka s cenou (dokument pdf), prihláška (dokument doc)

 


Duálny kurz C - lyže + snowboard súčasne
- I.kvalif. stupeň

 

04.12.-18.12.2011, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka s cenou (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
application (dokument doc)Kurz "C" - lyže alebo snowboard -
I.kvalifikačný stupeň

09.12.-18.12.2011, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka s cenou (dokument pdf), prihláška (dokument doc)

Doškoľovací kurz - POVINNÉ DOŠKOLENIE "C"-čkárov s účasťou na kurze B, dobrovoľné školenie pre opravkárov

16-17.03.2011, Tatranská Lomnica, Vysoké Taty

pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)

Kurz učiteľa lyžovania "B" - II.kvalifikačný stupeň

17.03.-27.03.2011, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

 pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)

 

Kurz učiteľa snowboardu "B" - II.kvalifikačný stupeň

19.03.-27.03.2011, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)

 
 

Tréning pre čakateľov s opravnými skúškami na inštruktora "C"

25.03.-26.03.2011, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

 

pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
 
Opravné skúšky na inštruktora "C","B"

27.03.2010, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

 

 
Kurz "C" - lyže alebo snowboard - I.kvalifikačný stupeň
kurz - kliknite na ďalšie zľavy škôl v profesii

14.01.-23.01.2011, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 

 
Tréning pre čakateľov s opravnými skúškami na inštruktora "C" - I.kvalif.stupeň

21.01.-23.01.2011, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

 pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)

 
 

0pravné skúšky na inštruktora "C" - I.kvalif.stupeň
23.01.2011, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
Tréning pre čakateľov s opravnými skúškami
na inštruktora "C" -I.kvalif.stupeň

16.12.-18.12.2010, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

 

pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
Opravné skúšky na inštruktora "C" - I.kvalif.stupeň

19.12.2010, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

 

pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
KURZ A - III. kvalif.stupeň
Kurz učiteľa lyžovania "A", Slalomový kurz

14.01.-19.01.2010, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry

 

pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
Duálny kurz C - lyže + snowboard - I.kvalifikačný stupeň

05.12.-19.12.2010, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

 

pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
application (dokument doc)
Kurz "A" Lyže - 1. časť Snowboard - III.kvalifikačný stupeň

5.12.-10.12.2010, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

 

pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
Kurz "A" Snowboard - 1.časť Lyže - III.kvalifikačný stupeň

5.12.-10.12.2010, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

 

pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
Povinný doškolovací kurz ku kurzu "B" II.kvalif. stupeň
(pre učiteľov, ktorí absolvovali kurz C v roku 2007 s skôr)

08.12.-09.12.2010, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

 

pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
Kurz učiteľa lyžovania "B" II.kvalifikačný stupeň

09.12.-19.12.2010, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

 

pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
Kurz učiteľa snowboardu "B" II.kvalifikačný stupeň

11.12.-19.12.2010, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

 

pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
Kurz učiteľa snowboardu "B" II.kvalifikačný stupeň

8.11.-16.11.2010, Kaprun, Rakúsko

 

pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
Kurz učiteľa lyžovania "B" II.kvalifikačný stupeň

06.11.-16.11.2010, Kaprun, Rakúsko

 

pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
Kurz učiteľa lyžovania "B"

18-28.03.2010, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry

 

pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
Doškoľovací kurz - POVINNÉ DOŠKOLENIE "C"-čkárov s účasťou na kurze B, dobrovoľné školenie pre opravkárov
17-18.03.2010, Tatranská Lomnica, Vysoké Taty
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
Kurz učiteľa snowboardu "B"
20-28.03.2010, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
Tréning pre čakateľov s opravnými skúškami na inštruktora "C"
26.03.-27.03.2010, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
Opravné skúšky na inštruktora "C","B"

28.03.2010, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

 

pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
KURZ A
Kurz učiteľa lyžovania "A", Alpin kurz - 3. časť
07.04.-11.04.2010, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
 
Kurz "C" - lyže alebo snowboard
15.01.-24.01.2010, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
Tréning pre čakateľov s opravnými skúškami na inštruktora "C"
22.01.-24.01.2010, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
Opravné skúšky na inštruktora "C"
24.01.2010, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
Tréning pre čakateľov s opravnými skúškami na inštruktora "C"
17.12.-19.12.2009, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
Opravné skúšky na inštruktora "C"
20.12.2009,Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
Kurz "B" Snowboard
9.11.-17.11.2009, Kaprun, Rakúsko
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
 
Kurz "B" Lyže
07.11.-17.11.2009, Kaprun, Rakúsko
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
 
OPRAVNÉ SKÚŠKY "B"- snowboard,lyže
OPRAVNÉ SKÚŠKY "B"
17.11.2009, Kaprun, Rakúsko
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
 
Duálny kurz C - lyže + snowboard - zrušený
06.12.-20.12.2009, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
english version (dokument pdf),
application (dokument doc)
 
Kurz "A" Lyže - 1. časť Snowboard
6.12.-11.12.2009, Vysoké Tatry,Tatranská Lomnica
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
Kurz "A" Snowboard - 1.časť Lyže
6.12.-11.12.2009, Vysoké Tatry,Tatranská Lomnica
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
Kurz "C" - lyže alebo snowboard
11.12.-20.12.2009, Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
english version (dokument pdf),
application (dokument doc)
 
ZRUŠENÉ
Tréning pre čakateľov "C"a "B" a opravné skúšky na inštruktora "C"a "B"
27-29.03.2009, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
ZRUŠENÉ
Opravné skúšky na inštruktora "C" a "B"
29.03.2009, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
Kurz učiteľa lyžovania "B"
20-30.03.2009, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
Doškolovací kurz - POVINNÉ DOŠKOLENIE "C"-čkarov s účasťou na kurze B, dobrovoľné školenie pre opravkárov
19-20.03.2009, Tatranská Lomnica, Vysoké Taty
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
Trening pre čakateľov + opravné skúšky na inštruktora "C"
23. - 25.01.2009, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
Opravné skúšky na inštruktora "C"
25.01.2009, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
Kurz C - lyže alebo snowboard
16.01.-25.01.2009, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry, kliknite na ďalšie zľavy škôl v profesii.
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
Opravné skúšky na inštruktora "C"
14.12.2008, Jasná, Demänovská Dolina
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
Duálny kurz C - lyže + snowboard - POZOR NIZSIA CENA, ZMENA UBYTOVANIA
30.11.-14.12.2008, JASNÁ, Demänovská Dolina
pozvánka NOVA (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf),
application (dokument doc)
 
Kurz C - lyže alebo snowboard - ZNÍŽILI SME CENU, ZMENA UBYTOVANIA
kurz od 4.290,- Sk - kliknite na ďalšie zľavy škôl v profesii
05.12.-14.12.2008, JASNÁ, Demänovská Dolina
pozvánkaNOVA (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf),
english version NEW (dokument pdf),
application (dokument doc)
 
Tréning pre čakateľov s opravnými skúškami na inštruktora "C" - ZMENA UBYTOVANIA
11.12.-14.12.2008, Jasná, Demänovská Dolina
pozvánka NOVA (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
organizačný poriadok kurzov (dokument pdf)
 
Kurz A - 4. časť
Kurz A - 4. časť
12.04.-22.04.2008, KAPRUN, Rakúsko
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
 
OPRAVNÉ SKÚŠKY - lyže
OPRAVNÉ SKÚŠKY na "C", "B",
04.04.2008, JASNÁ
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
 
KURZ B
Kurz učiteľa lyžovania "B" - pozor NOVÉ PROPOZÍCIE k 04.03.2008
25.03.-04.04.2008, JASNÁ
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
 
DOŠKOLOVACÍ KURZ
POVINNÉ DOŠKOLENIE "C"-čkarov, dobrovoľné školenie pre opravkárov, členov SAPUL a Únie LaSŠ
15.03.-16.03.2008, JASNÁ
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
 
KURZ C
Kurz učiteľa lyžovania "C"
Kurz učiteľa snowboardingu "C"
18.01.-27.01.2008, LUČIVNÁ
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument pdf)
 
OPRAVNÉ SKÚŠKY
27.01.2008, LUČIVNÁ
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument pdf)
 
KURZ A
Kurz učiteľa lyžovania "A"
Snowboard - 2. časť
02.12.-07.12.2007, ŽIARCE – PAVČINÁ LEHOTA
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument pdf)
 
KURZ C
Kurz učiteľa lyžovania "C"
Kurz učiteľa snowboardingu "C"
07.12.-16.12.2007, ŽIARCE – PAVČINÁ LEHOTA
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument pdf)
 
KURZ C - Duálny kurz
Kurz učiteľa lyžovania a snowboardingu "C"
02.12.-16.12.2007, ŽIARCE – PAVČINÁ LEHOTA
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument pdf)
 
OPRAVKY
Opravné skúšky
16.12.2007, ŽIARCE – PAVČINÁ LEHOTA
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument pdf)
TRÉNING PRE ČAKATEĽOV + OPRÁVKY „C“, „B“
13-16.12.2007, ŽIARCE – PAVČINÁ LEHOTA
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument pdf)
 
KURZ B
Kurz učiteľa snowboardingu "B"
10.11.-18.11.2007, KAPRUN – ĽADOVEC KITZSTEINHORN
pozvánka (dokument pdf), prihláška (dokument doc)
Oprávky C, B sa uskutočnia 01.04.2007