Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu
 

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu

Členstvo v SAPUL je dobrovoľné. Každý člen je povinný uhrádzať ročné členské príspevky na základe úrovne dosiahnutého vzdelania.  Vzdelávanie SAPUL je prístupné výhradne členom SAPUL.

Preukaz SAPUL je platný len s členskou známkou na daný kalendárny rok. V prípade neuhradenia členského, členovi jeho členstvo zaniká.

Osvedčenia o absolvovaní kurzu alebo vystavenie členského preukazu je možné len členom SAPUL s uhradeným členským.

Členské sa uhrádza na dobu 3 rokov v hodnote 10 € / 1 kalendárny rok.

ISIA známka sa dokupuje v hodnote 15,00 € / 1 kalendárny rok.

KTO SME & ČO ROBÍME

V SAPUL-e sa zaoberáme vzdelávaním a prípravou učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

Ako jediná organizácia na Slovensku zabezpečujeme pre svojich členov uznanie vzdelania v ostatných členských štátoch EÚ a sveta, ktoré sú združené v medzinárodnej asociácii inštruktorov snežných športov ISIA.

 

Našim cieľom je neustále pracovať na rozdieloch medzi jednotlivými stupňami vzdelávania v krajinách V4 a Rakúsku.

KURZY

PROFESIA

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu vznikla, podľa modelu alpských krajín, za účelom vzdelávania a prípravy učiteľov / inštruktorov pracujúcich v slovenských lyžiarskych a snowboardových školách.

Cieľom SAPUL je zjednotenie úrovne vzdelávania, ktoré by bolo uznávané nie len doma, ale aj v zahraničí, a poskytnutie záruk o jeho uznaní. SAPUL vykonáva aktívnu činnosť medzi príslušnými subjektami štátnej správy, zástupcami komerčného sektoru a nadnárodnými vzdelávacími asociáciami, ktoré zastrešujú a garantujú úroveň vzdelávania vo všetkých členských krajinách ISIA.

SAPUL, ako jediná organizácia vzdelávajúca učiteľov snežných športov, ponúka vzdelávanie uznávané v zahraničí. V spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska umožňuje uchádzačom o kurz získať pracovné uplatnenie v niektorej z jej členských lyžiarskych a snowboardových škôl a finančnú dotáciu kurzu ešte pred absolvovaním kurzu.

V prípade záujmu o prácu je potrebné priamo kontaktovať niektorú lyžiarsku školu a vyžiadať si špecifický kód, ktorý je v prípade uplatnenia dotovanej ceny kurzovného potrebné uviesť v prihláške na kurz.

VZDELÁVANIE
I. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy. I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy. I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy. I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

NOVÉ WEBOVÉ

STRÁNKY

Vážení návštevníci,

s radosťou Vám predstavujeme naše nové webové stránky, na ktorých momentálne ešte stále pracujeme. Napriek tomu sme sa Vám však už rozhodli sprístupniť niektoré časti našich stránok so základnými informáciami o našom združení a aktuálnym programom kurzov na nadchádzajúcu lyžiarsku sezónu.

 

V nasledujúcich týždňoch budeme postupne sprístupňovať ďalšie webové sekcie. O novinkách Vás budeme informovať.

NESTAČÍ, ŽE STE  PRACOVITÝ,
ALE NA ČOM PRACUJETE...

Henry David Thoreau

NEVIEŠ SI RADY? Skús vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

VZDELÁVANIE

LYŽE

SNOWBOARD

Kurz inštruktora snowboardingu I. stupňa "C"

Kurz inštruktora snowboardingu II. stupňa "B"

Cross Coach / Free Style Kurz

Kurz inštruktora snowboardingu III. stupňa "A"

ÚROVEŇ EÚ

EUROSECURITE - Aplin kurz II.

ISIA SKITEST / EUROTEST - Slalomový kurz II.

OSTATNÉ KURZY

KONTAKTY

SEKRETÁR

ING. ANITA JEZERČÁKOVÁ

Anita.Jezercakova@sapul.sk

PREZIDENT

MGR. JAROSLAV PAVELKA

prezident@sapul.sk

ADRESA

SÍDLO ORGANIZÁCIE

Tatranská Lomnica č. 13,
059 60  Vysoké Tatry

SEKRETARIÁT

Apartmány Renomal,
Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2020