Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu

Členstvo v SAPUL je dobrovoľné. Každý člen je povinný uhrádzať ročné členské príspevky na základe úrovne dosiahnutého vzdelania.  Vzdelávanie SAPUL je prístupné výhradne členom SAPUL.

Preukaz SAPUL je platný len s členskou známkou na daný kalendárny rok. V prípade neuhradenia členského, členovi jeho členstvo zaniká.

Osvedčenia o absolvovaní kurzu alebo vystavenie členského preukazu je možné len členom SAPUL s uhradeným členským.

Členské sa uhrádza na dobu 3 rokov v hodnote 10 € / 1 kalendárny rok.

ISIA známka sa dokupuje v hodnote 15,00 € / 1 kalendárny rok.

LinkedIn

Výborné správy pre všetkých členov SAPUL! Dnes bol SAPUL oficiálne zaregistrovaný ako vzdelávacia inštitúcia na sociálnej sieti LinkedIn....

Členské príspevky

Vážení členovia SAPUL, na základe rozhodnutia schôdze lektorského zboru 27. októbra 2018 v Tatranskej Lomnici sa upravuje výška členského...

KTO SME & ČO ROBÍME

V SAPUL-e sa zaoberáme vzdelávaním a prípravou učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

Ako jediná organizácia na Slovensku zabezpečujeme pre svojich členov uznanie vzdelania v ostatných členských štátoch EÚ a sveta, ktoré sú združené v medzinárodnej asociácii inštruktorov snežných športov ISIA.

 

Našim cieľom je neustále pracovať na rozdieloch medzi jednotlivými stupňami vzdelávania v krajinách V4 a Rakúsku.

KURZY

PROFESIA

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu vznikla, podľa modelu alpských krajín, za účelom vzdelávania a prípravy učiteľov / inštruktorov pracujúcich v slovenských lyžiarskych a snowboardových školách.

Cieľom SAPUL je zjednotenie úrovne vzdelávania, ktoré by bolo uznávané nie len doma, ale aj v zahraničí, a poskytnutie záruk o jeho uznaní. SAPUL vykonáva aktívnu činnosť medzi príslušnými subjektami štátnej správy, zástupcami komerčného sektoru a nadnárodnými vzdelávacími asociáciami, ktoré zastrešujú a garantujú úroveň vzdelávania vo všetkých členských krajinách ISIA.

SAPUL, ako jediná organizácia vzdelávajúca učiteľov snežných športov, ponúka vzdelávanie uznávané v zahraničí. V spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska umožňuje uchádzačom o kurz získať pracovné uplatnenie v niektorej z jej členských lyžiarskych a snowboardových škôl a finančnú dotáciu kurzu ešte pred absolvovaním kurzu.

V prípade záujmu o prácu je potrebné priamo kontaktovať niektorú lyžiarsku školu a vyžiadať si špecifický kód, ktorý je v prípade uplatnenia dotovanej ceny kurzovného potrebné uviesť v prihláške na kurz.

VZDELÁVANIE
I. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy. I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy. I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy. I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

NOVÉ WEBOVÉ

STRÁNKY

Vážení návštevníci,

s radosťou Vám predstavujeme naše nové webové stránky, na ktorých momentálne ešte stále pracujeme. Napriek tomu sme sa Vám však už rozhodli sprístupniť niektoré časti našich stránok so základnými informáciami o našom združení a aktuálnym programom kurzov na nadchádzajúcu lyžiarsku sezónu.

 

V nasledujúcich týždňoch budeme postupne sprístupňovať ďalšie webové sekcie. O novinkách Vás budeme informovať.

NESTAČÍ, ŽE STE  PRACOVITÝ,
ALE NA ČOM PRACUJETE...

Henry David Thoreau

NEVIEŠ SI RADY? Skús vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

KONTAKTY

SEKRETÁR

ING. ANITA JEZERČÁKOVÁ

Anita.Jezercakova@sapul.sk

PREZIDENT

MGR. JAROSLAV PAVELKA

prezident@sapul.sk

ADRESA

SÍDLO ORGANIZÁCIE

Tatranská Lomnica č. 13,
059 60  Vysoké Tatry

SEKRETARIÁT

Apartmány Renomal,
Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2020