top of page

III. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, člen International Ski Instructors Association a akreditované zariadenie v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR, v spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, organizuje prvú časť kurzu "A" pre učiteľov lyžovania
III. kvalifikačného stupňa.
POPIS KURZU

Skrátený kurz "A" Snowboard - prvá časť

Kurz učiteľa III. kvalifikačného stupňa - časť snowboard je čiastkovým kurzom k dosiahnutiu úplného vzdelania učiteľa snežných športov v systéme vzdelávania profesionálov zamestnávaných v lyžiarskych a snowboardových školách na Slovensku a v zahraničí. 

 

​Denný program je zložený z praktickej a teoretickej časti. Praktická časť je zameraná na základy techniky a metodiky na svahu v anglickom alebo nemeckom jazyku. Teoretická časť je zložená z prednášok v slovenskom jazyku (História, výstroja výzbroj, Detská výučba, Biomechanika, Analýza pohybu, Metodika a didaktika). Posledné 2 dni kurzu prebiehajú skúšky z praktickej časti (ukážky techniky, pedagogický výstup v anglickom alebo nemeckom jazyku) a teoretickej časti (písomné skúšky zo všetkých prednášok).

Vzdelávanie trvá intenzívnych 5 dní vrátane skúšok.

Podrobnosti

Úroveň:

A

Dĺžka kurzu:

5 dní

ISIA známka:

Platnosť licencie:

3 roky

Cudzie jazyky:

angličtina / nemčina

Číslo akreditácie MŠ:

Hodinový rozsah:

Minimálne vzdelanie:

Prax:

2016-6006/24776:5-30AA

96 hodín

II. kvalifikačný stupeň

80 hodín

EXPORT_18.11.2018 (1)-2.jpg
20161218_092444.jpg
NASLEDUJÚCE KURZY

Nasledujúce kurzy

 • 15. 12. 2020, 16:00 – 20. 12. 2020, 17:00
  Závažná Poruba, Hlavná 550, Závažná Poruba, 2337, 032 02 Závažná Poruba, Slovakia
  Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, člen ISIA a akreditované zariadenie v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR, v spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, organizuje prvú časť kurzu III. kvalifikačného stupňa.
  Share
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Dôležité informácie

Čo ma na kurze čaká?

Kurz III. kvalifikačného stupňa - časť snowboard je zameraný na úvod do výuky začiatočníkov snowboardingu a detí. Zámerom kurzu je čo najrealistickejšie ukázať prácu učiteľa snežných športov v praxi. Budúceho učiteľa naučiť správne metodické a didaktické postupy, v rámci motorického učenia čo najpresnejšie a jednoducho popísať pohybový priebeh jednotlivých cvičení.

 

Na kurze sa každý oboznámi s presnými metodickými postupmi pri odstraňovaní chýb výberom správneho metodického radu cvičení. Každý účastník prejde podrobnou video-analýzou a zároveň sa túto analýzu začne učiť používať vo svojej budúcej praxi.

 

Päťdňový program kurzu je náročný na fyzickú a psychickú kondíciu a koncentráciu. Program kurzu účastníkov striedavo vzdeláva po teoretickej tak aj po praktickej stránke. Teoretickú časť kurzu tvoria prednášky, semináre a video-analýzy. Praktickú časť kurzu tvorí zdokonaľovanie techniky jednotlivých cvičení a simulácie metodických výstupov v cudzom jazyku. Účasť na teoretickej ako aj na praktickej časti kurzu je povinná.

 

Denný program kurzu začína spravidla ráno o 8:30 na svahu a končí o 20:30 prednáškami, prípadne až o 22:00 seminármi.

Kto sa môže na kurz prihlásiť?

Na kurz učiteľa lyžovania III. kvalifikačného stupňa - časť Snowboard - sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa nasledujúce podmienky:​

 • Uchádzač je členom SAPUL s platnou členskou známkou pre daný kalendárny rok;

 • Uchádzač nemá záväzky voči Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu, Únii lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, alebo niektorej z členských škôl Únie;

 • Uchádzač má úspešne dokončený kurz učiteľa lyžovania II. kvalifikačného stupňa.

Čo budem po kurze vedieť?

Cieľom III. kvalifikačného stupňa lyže - časť snowboard je oboznámiť uchádzačov s výučbou začiatočníka, resp. skupiny začiatočníkov na snowboarde. Absolvent kurzu dokáže správne metodicky a technicky zvládnuť základné kroky pri vedení skupiny začiatočníkov, čo najpresnejšie zvládnuť požadované ukážky techniky a tieto zosúladiť s teóriou.

Aké sú predpokladané znalosti uchádzača?

Na kurze učiteľa lyžovania III. kvalifikačného stupňa - časť snowboard - sa od uchádzača vyžadujú mierne pokročilé znalosti snowboardingu (červená zjazdovka). Kurz nie je vhodný pre uchádzačov, ktorí sa chcú naučiť snowboardovať. Úspešné absolvovanie kurzu vyžaduje, vzhľadom na intenzívny 5 dňový program, dostatočnú fyzickú a psychickú kondíciu a znalosť anglického alebo nemeckého jazyka.

Existujú nejaké zľavy z kurzovného?

Únia lyžiarských a snowboardových škôl Slovenska v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov lyžovania a snowboardingu umožnuje úspešným absolventom kurzu získať jednorázovú finančnú dotáciu v prípade, že sa zaviažú pracovať v nasledujúcej lyžiarskej sezóne pre niektorú z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska.

 

Všetci uchádzači kurzu, ktorí si uplatnia dotovanú cenu kurzovného sú povinní v prihláške na kurz uviesť špecifický kód niektorej členskej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska. V prípade, že si uchádzač uplatní dotovanú cenu a neuvedie kód lyžiarskej školy, a/alebo bude uchádzač kurzu neúspešný, je povinný Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou kurzovného, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Zobraziť zoznam členských škôl Únie LaSŠ Slovenska »

Ako prebiehajú skúšky?

Kurz III. kvalifikačného stupňa lyže - časť snowboard je zavŕšený skúškou z teoretickej, technickej a praktickej časti. Na úspešné absolvovanie kurzu je potrebné zavŕšiť všetky tri skúšky s pozitívnym hodnotením.

 1. Teoretická časť – teoretické znalosti kurzantov sú testované písomnou formou v podobe testu zostaveného z otázok z prednášok a z ruského jazyka. Na úspešné zloženie skúšky je potrebné dosiahnuť minimálne 50 % z každej kapitoly testu.

 2. Technická časť – testuje technické znalosti kurzantov v snowboardingu. Tvoria ju ukážky 3 jázd z vybraných metodických celkov. Na úspešné zloženie skúšky je potrebné zvládnuť minimálne 2 z 3 jázd s pozitívnym hodnotením.

 3. Praktická časť – v praktickej časti skúšky je hodnotený metodický výstup kurzantov. Skúška prebieha simuláciou výučby snowboardingu v cudzom jazyku, pričom skúšaný je v úlohe učiteľa snowboardingu a jeho úlohou je podať teoretický a technicky bezchybný metodický výstup učiteľa snežných športov.

 

V prípade, že účastník kurzu nie je v absolvovaní záverečných skúšok úspešný má možnosť si jednotlivé skúšky opraviť na opravných a preškolovacích kurzoch podľa organizačnej štruktúry vzdelávania.

Čo mám robiť v prípade úrazu? Som poistený?

Základné poistenie na horách, v prípade zásahov Horskej služby na vyznačených lyžiarskych tratiach v stredisku, v ktorom skipassy platia, počas prevádzkových hodín strediska a v dňoch platnosti skipassu je v cene skipassu.

 

V stredisku je možné priplatiť si individuálne poistenie prostredníctvom EURÓPSKEJ CESTOVNEJ POISŤOVNE.

 

Poistenie pokrýva náklady Horskej záchrannej služby na technické zabezpečenie záchrannej alebo pátracej akcie v horách. Určené je pre občanov SR, ako aj iných štátnych príslušníkov, ktorí navštívia hory na Slovensku. Poistenie je možné dojednať na obdobie jedného roka alebo na presne stanovený počet dní.

DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Doškolovací kurz je potrebné absolvovať každé 3 roky z dôvodu predĺženia učiteľskej licencie SAPUL. Doškolovacie kurzy trvajú spravidla 2 dni a zahŕňajú rýchlu rekapituláciu všetkých znalostí, ktoré sú pre učiteľa III. kvalifikačného stupňa nevyhnutné.

Kurz učiteľa lyžovania v Tatranskej Lomnici
Kurz učiteľa lyžovania v Tatranskej Lomnici - Lektorsky zbor SAPUL
POVINNÁ VÝBAVA

Povinná výbava

Prilba

Preukaz SAPUL s platnou členskou známkou pre daný kalendárny rok

Snowboardové oblečenie

Snowboardová výstroj

Snowboardové a slnečné okuliare

Osobné doklady a preukaz poistenca

Písacie pomôcky, zošit a materiály z kurzu "C" a "B" (slovníky a skriptá)

ISIA STAMP

ISIA STAMP

ISIA známka je úroveň, ktorú uchádzač získal úspešným absolvovaním predpísaných kurzov a splnením podmienok ISIA MINIMUM ŠTANDARDU, ktorý bol stanovený organizáciou ISIA. ISIA MINIMUM STANDARD v základných rysoch hovorí o minimálnom počte hodín vzdelávania potrebných pre získanie známky ISIA (320 hod.).

Držiteľ ISIA známky musí byť schopný viesť výučbu lyžovania pre všetky kategórie hostí v skupinách alebo jednotlivcov. Uchádzač je na technickej úrovni „experta“ minimálne v dvoch snežných disciplínach a je schopný viesť výučbu mimo značených zjazdoviek a v náročnom teréne. Vysoká úroveň vedenia výučby vyžaduje, aby bol kandidát oboznámený s pravidlami FIS a dokázal ich správne implementovať v prípade prvej pomoci po udalosti snežnej lavíny.

ISIA známka predpokladá, že uchádzač má znalosť minimálne 1 cudzieho jazyka, a má znalosti o histórii snežných športov a o medzinárodných organizáciách učiteľov snežných športov a ich úlohách.

Pre udržanie dosiahnutej úrovne sa musí držiteľ ISIA STAMP zúčastňovať povinných doškoľovacích kurzov minimálne 2 dni každé dva roky, alebo 1 deň každý rok. V prípade, že sa držiteľ ISIA CARD nebude týchto kurzov zúčastňovať, stráca nárok na ISIA STAMP a status medzinárodného učiteľa snežných športov.

Predpoklady pre získanie ISIA známky: ukončený II. kvalifikačný stupeň + všetky čiastkové kurzy III. stupňa okrem záverečnej časti a minimum 320 hodín absolvovaného vzdelávania.

bottom of page