top of page

III. KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, člen International Ski Instructors Association a akreditované zariadenie v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR, v spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, organizuje prvú časť kurzu "A" pre učiteľov lyžovania
III. kvalifikačného stupňa.
POPIS KURZU

Skrátený kurz "A" Snowboard - prvá časť

Kurz učiteľa III. kvalifikačného stupňa - časť snowboard je čiastkovým kurzom k dosiahnutiu úplného vzdelania učiteľa snežných športov v systéme vzdelávania profesionálov zamestnávaných v lyžiarskych a snowboardových školách na Slovensku a v zahraničí. 

 

​Denný program je zložený z praktickej a teoretickej časti. Praktická časť je zameraná na základy techniky a metodiky na svahu v anglickom alebo nemeckom jazyku. Teoretická časť je zložená z prednášok v slovenskom jazyku (História, výstroja výzbroj, Detská výučba, Biomechanika, Analýza pohybu, Metodika a didaktika). Posledné 2 dni kurzu prebiehajú skúšky z praktickej časti (ukážky techniky, pedagogický výstup v anglickom alebo nemeckom jazyku) a teoretickej časti (písomné skúšky zo všetkých prednášok).

Vzdelávanie trvá intenzívnych 5 dní vrátane skúšok.

Podrobnosti

Úroveň:

A

Dĺžka kurzu:

5 dní

ISIA známka:

Platnosť licencie:

3 roky

Cudzie jazyky:

angličtina / nemčina

Číslo akreditácie MŠ:

Hodinový rozsah:

Minimálne vzdelanie:

Prax:

2016-6006/24776:5-30AA

96 hodín

II. kvalifikačný stupeň

80 hodín

EXPORT_18.11.2018 (1)-2.jpg
20161218_092444.jpg
NASLEDUJÚCE KURZY

Nasledujúce kurzy

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Dôležité informácie

Čo ma na kurze čaká?

Kurz III. kvalifikačného stupňa - časť snowboard je zameraný na úvod do výuky začiatočníkov snowboardingu a detí. Zámerom kurzu je čo najrealistickejšie ukázať prácu učiteľa snežných športov v praxi. Budúceho učiteľa naučiť správne metodické a didaktické postupy, v rámci motorického učenia čo najpresnejšie a jednoducho popísať pohybový priebeh jednotlivých cvičení.

 

Na kurze sa každý oboznámi s presnými metodickými postupmi pri odstraňovaní chýb výberom správneho metodického radu cvičení. Každý účastník prejde podrobnou video-analýzou a zároveň sa túto analýzu začne učiť používať vo svojej budúcej praxi.

 

Päťdňový program kurzu je náročný na fyzickú a psychickú kondíciu a koncentráciu. Program kurzu účastníkov striedavo vzdeláva po teoretickej tak aj po praktickej stránke. Teoretickú časť kurzu tvoria prednášky, semináre a video-analýzy. Praktickú časť kurzu tvorí zdokonaľovanie techniky jednotlivých cvičení a simulácie metodických výstupov v cudzom jazyku. Účasť na teoretickej ako aj na praktickej časti kurzu je povinná.

 

Denný program kurzu začína spravidla ráno o 8:30 na svahu a končí o 20:30 prednáškami, prípadne až o 22:00 seminármi.

Kto sa môže na kurz prihlásiť?

Na kurz učiteľa lyžovania III. kvalifikačného stupňa - časť Snowboard - sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa nasledujúce podmienky:​

  • Uchádzač je členom SAPUL s platnou členskou známkou pre daný kalendárny rok;

  • Uchádzač nemá záväzky voči Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu, Únii lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, alebo niektorej z členských škôl Únie;

  • Uchádzač má úspešne dokončený kurz učiteľa lyžovania II. kvalifikačného stupňa.

Čo budem po kurze vedieť?

Cieľom III. kvalifikačného stupňa lyže - časť snowboard je oboznámiť uchádzačov s výučbou začiatočníka, resp. skupiny začiatočníkov na snowboarde. Absolvent kurzu dokáže správne metodicky a technicky zvládnuť základné kroky pri vedení skupiny začiatočníkov, čo najpresnejšie zvládnuť požadované ukážky techniky a tieto zosúladiť s teóriou.

Aké sú predpokladané znalosti uchádzača?

Na kurze učiteľa lyžovania III. kvalifikačného stupňa - časť snowboard - sa od uchádzača vyžadujú mierne pokročilé znalosti snowboardingu (červená zjazdovka). Kurz nie je vhodný pre uchádzačov, ktorí sa chcú naučiť snowboardovať. Úspešné absolvovanie kurzu vyžaduje, vzhľadom na intenzívny 5 dňový program, dostatočnú fyzickú a psychickú kondíciu a znalosť anglického alebo nemeckého jazyka.

Existujú nejaké zľavy z kurzovného?

Únia lyžiarských a snowboardových škôl Slovenska v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov lyžovania a snowboardingu umožnuje úspešným absolventom kurzu získať jednorázovú finančnú dotáciu v prípade, že sa zaviažú pracovať v nasledujúcej lyžiarskej sezóne pre niektorú z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska.

 

Všetci uchádzači kurzu, ktorí si uplatnia dotovanú cenu kurzovného sú povinní v prihláške na kurz uviesť špecifický kód niektorej členskej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska. V prípade, že si uchádzač uplatní dotovanú cenu a neuvedie kód lyžiarskej školy, a/alebo bude uchádzač kurzu neúspešný, je povinný Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou kurzovného, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Zobraziť zoznam členských škôl Únie LaSŠ Slovenska »