Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, člen International Ski Instructors Association a akreditované zariadenie v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR, v spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, organizuje kurz učiteľov lyžovania I. kvalifikačného stupňa pre školských pedagógov.
 

Kurz „X“ Test Page

Kurz učiteľa I. kvalifikačného stupňa pre pedagógov je prvým a základným kurzom v systéme vzdelávania profesionálov zamestnávaných v školstve na Slovensku. Vzdelávanie trvá intenzívnych 6 dní vrátane skúšok.

​Denný program je zložený z praktickej a teoretickej časti. Praktická časť je zameraná na základy techniky a metodiky na svahu. Teoretická časť je zložená z prednášok v slovenskom jazyku (bezpečnosť na horách, motorika, náuka o snehu a lavínach, nové trendy, výstroj, výučba detí a ďalšie). Posledný deň kurzu prebiehajú skúšky z praktickej časti (ukážky techniky, pedagogický výstup v cudzom jazyku) a teoretickej časti (písomné skúšky zo všetkých prednášok).

Namiesto desaťdňového klasického kurzu učiteľa „C“ je kurz pre pedagógov zhustený do intenzívnych 6 dní, nakoľko je predpoklad, že pedagógovia už majú určitú úroveň teoretických a pedagogických znalostí. Vzhľadom na skrátenú formu tohto kurzu sa od účastníkov očakáva dobrá fyzická a technická pripravenosť.

Pozor, absolvovanie kurzu neznamená, že účastník kurzu sa automaticky stáva učiteľom snežných športov! Je potrebné úspešne zvládnuť všetky skúšky.

Podrobnosti

Úroveň:

C

Dĺžka kurzu:

6 dní

ISIA známka:

Nie

Platnosť licencie:

3 roky

Cudzie jazyky:

angličtina / nemčina, ruština

Číslo akreditácie MŠ:

Hodinový rozsah:

Minimálne vzdelanie:

Prax:

2016-6006/24778:6-30AA

96 hodín

-

-

Dôležité informácie

 

Čo ma na kurze čaká?

Kto sa môže na kurz prihlásiť?

Čo budem po kurze vedieť?

Aké sú predpokladané znalosti uchádzača?

Existujú nejaké zľavy z kurzovného?

Ako prebiehajú skúšky?

Čo mám robiť v prípade úrazu? Som poistený?

 

Povinná výbava

Prilba

Lyžiarske oblečenie

Lyžiarska výstroj vhodná pre zjazdové lyžovanie (skialpinistická výstroj nie je vhodná)

Lyžiarske a slnečné okuliare

Písacie pomôcky a zošit

Dve fotografie s rozmerom 3,5 x 4,5 cm (ako na pas).

Osobné doklady

Certifikácia

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu vznikla, podľa modelu alpských krajín, za účelom vzdelávania a prípravy učiteľov / inštruktorov pracujúcich v slovenských lyžiarskych a snowboardových školách.

Cieľom SAPUL je zjednotenie úrovne vzdelávania, ktoré by bolo uznávané nie len doma, ale aj v zahraničí, a poskytnutie záruk o jeho uznaní. SAPUL vykonáva aktívnu činnosť medzi príslušnými subjektami štátnej správy, zástupcami komerčného sektoru a nadnárodnými vzdelávacími asociáciami, ktoré zastrešujú a garantujú úroveň vzdelávania vo všetkých členských krajinách ISIA.

Účastníci kurzu "C" pre školských pedagógov sa stávajú plnohodnotnými členmi SAPUL. Po úspešnom zvládnutí všetkých skúšok (aj v cudzom jazyku) získavajú členovia preukaz člena SAPUL a osvedčenie o dosiahnutom vzdelaní.

V prípade, že účastník neovláda cudzí jazyk, bude mu vystavený len členský preukaz so statusom člen-čakateľ, ktorý si je možné v budúcnosti opraviť (viď organizáciu vzdelávania).

NEVIEŠ SI RADY? Skús vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

KONTAKTY

SEKRETÁR

ING. ANITA JEZERČÁKOVÁ

Anita.Jezercakova@sapul.sk

PREZIDENT

MGR. JAROSLAV PAVELKA

prezident@sapul.sk

ADRESA

SÍDLO ORGANIZÁCIE

Tatranská Lomnica č. 13,
059 60  Vysoké Tatry

SEKRETARIÁT

Apartmány Renomal,
Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2020