Ako to dopadlo s mimoriadnym termínom opravných skúšok? 🤔

Na základe požiadavky niektorých absolventov kurzov I. kvalifikačného stupňa v sezóne 2019/2020, sme sa rozhodli overiť dostupnosť lektorov v priebehu víkendov vo februári.

Vzhľadom k tomu, že jediný možný termín sa ukázal byť až 1. marec 2020, vedenie organizácie spoločne s delegátmi organizácie rozhodlo o zamietnutí tejto požiadavky.


Harmonogram kurzov sa plánuje vždy pred začiatkom sezóny, aby si záujemcovia o kurzy dokázali v zamestnaní a iných aktivitách vytvoriť priestor pre absolvovanie kurzov. Mimoriadny termín 01. 03. 2020 by bol dôsledkom neskorého zverejnenia a blízkeho rozostupu medzi mimoriadnym termínom a oficiálne plánovaným termínom opravných skúšok neefektívny. Z tohto dôvodu SAPUL v sezóne 2019/2020 bude pokračovať so zverejneným harmonogramom kurzov a organizovanie mimoriadneho kurzu zamieta.


Najbližší termín tréningov a opravných skúšok je 19.-22. marec 2020.

Viac info na www.sapul.sk/kurzy

NEVIETE SI RADY? Skúste vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, o.z.

SEKRETARIÁT

Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

Slovensko

IČO: 17084423

DIČ: 2021462883

KONTAKTY

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

STRÁNKOVÉ HODINY

PRACOVNÉ DNI: 9:30 - 15:00

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2017 - 2020