top of page

Ako to dopadlo s mimoriadnym termínom opravných skúšok? 🤔

Na základe požiadavky niektorých absolventov kurzov I. kvalifikačného stupňa v sezóne 2019/2020, sme sa rozhodli overiť dostupnosť lektorov v priebehu víkendov vo februári.

Vzhľadom k tomu, že jediný možný termín sa ukázal byť až 1. marec 2020, vedenie organizácie spoločne s delegátmi organizácie rozhodlo o zamietnutí tejto požiadavky.


Harmonogram kurzov sa plánuje vždy pred začiatkom sezóny, aby si záujemcovia o kurzy dokázali v zamestnaní a iných aktivitách vytvoriť priestor pre absolvovanie kurzov. Mimoriadny termín 01. 03. 2020 by bol dôsledkom neskorého zverejnenia a blízkeho rozostupu medzi mimoriadnym termínom a oficiálne plánovaným termínom opravných skúšok neefektívny. Z tohto dôvodu SAPUL v sezóne 2019/2020 bude pokračovať so zverejneným harmonogramom kurzov a organizovanie mimoriadneho kurzu zamieta.


Najbližší termín tréningov a opravných skúšok je 19.-22. marec 2020.

Viac info na www.sapul.sk/kurzy

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page