List členom SAPUL, január 2021

Vážení členovia a vážené členky SAPUL,


vzhľadom na už čiastočne medializované zmeny a dezinformácie by som Vám rád poskytol oficiálne stanovisko vedenia SAPUL k udalostiam, ktoré sa posledné dni šíria internetom.


Na začiatok mi dovoľte zvýrazniť moju úprimnú ľútosť nad šírením paniky a dezinformácií, ktoré sa po zverejnení tlačovej správy v SLA o dohode o spolupráci medzi SAPULom a SLA, dostali na verejnosť. Zatajovanie informácií o činnosti SAPUL nie je zámerom vedenia našej organizácie.


Facebookova stránka SAPUL bola dňa 19. 1. 2021 odcudzená niektorými členmi lektorského zboru, ktorí zneužili svoje právomoci, aby dočasne obmedzili prístup vedenia SAPUL k oficiálnym komunikačným kanálom našej organizácie. Vedenie SAPUL sa dištancuje od všetkých aktivít, ktoré prebiehali na stránkach SAPUL od 19. 1. 2021 15:49 do 20. 1. 2021 14:30. Všetky stanoviská a aktivity, ktoré boli v danom čase publikované v mene SAPUL na Facebooku nie sú oficiálnym stanoviskom organizácie a sú len prejavom osobných animozít niektorých členov lektorského zboru, ktorí sa začali povyšovať nad oficiálne štruktúry našej organizácie.


S poľutovaním sledujem, že práve členovia lektorského zboru, ktorí najviac kričia na sociálnych sieťach proti vedeniu SAPUL, zneužili svoje právomoci a obmedzili moje práva a práva generálneho sekretára SAPUL na komunikačných kanáloch a podieľajú sa na šírení neprávd a konšpiračných teórií.


Lektorský zbor nie je orgánom SAPUL. Nepodieľa sa na rozhodovaní a riadení organizácie. V mene SAPUL koná prezident a generálny sekretár. Orgány SAPUL nepotrebujú pre svoje fungovanie a riadenie organizácie súhlas členov lektorského zboru, ktorí sa začali povyšovať nad oficiálne orgány SAPUL. Preto sú všetky výčitky lektorského zboru voči vedeniu SAPUL v tejto veci neopodstatnené.


Samotné udalosti z posledných dní potvrdzujú, že niektorí členovia lektorského zboru, ktorým bola v minulosti zverená dôvera komunikovať oficiálne stanoviská organizácie zneužili svoj prístup k sociálnym sieťam na presadzovanie svojich osobných postojov cez účet SAPUL a to bez vedomia a súhlasu vedenia SAPUL.


Za seba, vedenie SAPUL, a mojich poctivo pracujúcich kolegov sa Vám úprimne ospravedlňujem za detinské divadlo, ktorého ste boli nútení byť svedkami. V budúcnosti budete možno ešte počúvať a čítať rôzne nepravdy, ktoré nie sú ničím iným ako len zatrpknutou zlobou ľudí, ktorí opakovane zlyhali pri pokuse prevziať násilnú kontrolu nad činnosťou SAPUL. Zdá sa, že šírenie negatívnej emócie a dezinformácií je dnes novou disciplínou, ktorá prenikla už aj do lyžovania a niektorí ľudia sa neštítia akejkoľvek zrady, len aby si dokázali naplniť svoje osobné ciele.


V nasledujúcich dňoch a týždňoch Vás budeme informovať o prebiehajúcich zmenách v rámci našej organizácie. Ubezpečujem Vás, že vstup SAPUL do SLA nie je proti záujmom členov SAPUL, nedošlo k porušeniu vašich občianskych práv a zákonov a je plne v kompetencii prezidenta SAPUL. Nadchádzajúce zmeny sa nijakým spôsobom neodzrkadlia na úrovni nášho vzdelania, jeho akceptovateľnosti orgánmi štátnej správy alebo jeho rozpoznateľnosti v zahraničí. SAPUL bude aj naďalej poskytovať vzdelanie svojim členom, aj naďalej ostáva členom ISIA a aj naďalej zastupuje Slovensko v medzinárodných štruktúrach.


Všetky vaše otázky sa budeme snažiť zodpovedať na našich webových stránkach. Nezodpovedané otázky môžete smerovať na Sekretariát SAPUL, ktorý je pripravený zodpovedať všetky vaše obavy ohľadom nadchádzajúcich zmien. Prosím, zasielajte nám vaše otázky priamo na email sekretariat@sapul.sk.


Na záver by som ešte rád zdôraznil, že nie je v moci SAPUL kontrovať všetky nepravdy a konšpiračné teórie, ktoré sa šíria sociálnymi sieťami, a ktoré rozširujú aj niektoré inštitúcie. SAPUL vystupoval vždy férovo a vecne, nikdy sa nenechal a nenechá zatiahnuť do politických a mocenských hier, očierňovania a osobných invektív. Držme sa, prosím, faktov a nie prianí neprajníkov, ktorí neponúkajú konštruktívne riešenia, iba zlobu a hnev už aj tak v dosť pohnutých časoch.


Dovoľte mi ešte raz vyjadriť najvyššie poľutovanie nad niektorými udalosťami a vyjadreniami členov, ktorí sa rozhodli opustiť sféru konštruktívnej debaty a zvolili si cestu deštrukcie, lží a osobných útokov. Pretože tam kde nie sú argumenty, nastupujú invektívy. Osobne verím, že po vychladnutí emócií si mnohí uvedomia chyby svojich rozhodnutí.


Môžem Vás ubezpečiť, že SAPUL bude aj naďalej zastupovať záujmy VŠETKÝCH svojich členov v ISIA a prispievať k úrovni vzdelávania a športu na Slovensku a v zahraničí.Mgr. Jaroslav Pavelka

prezident SAPUL