top of page

Pravidlá vzdelávania


Čo je to za blbosť ? Kto im niečo také povolil ? Nie je to diskriminačné ? Prečo je vzdelávanie také „drahé“?

Na všetky tieto, ale aj ďalšie otázky by sme radi odpovedali pri Vašich otázkach prečo Tí, ktorí sa nezaviažu odpracovať pre lyžiarsku školu člena ÚNIE LYŽIARSKYCH A SNOWBOARDOVÝCH ŠKôL SLOVENSKA istý príplatok, resp. Tí druhí si uplatňujú zľavu na vzdelávaní.


Pravidlá vzdelávania sú odsúhlasené písomným dokumentom, uznesením rady únie.

Tento model len v rôznych modifikáciach sa uplatňuje takmer vo všetkých štátoch EÚ, kde národná asociácia (zväz, združenie,...) poskytujúca vzdelávanie odborníkov pre potreby komerčných lyžiarskych škôl sa snaží zvýhodniť v prvom rade ľudí, ktorí aj v spätnej väzbe školám, ktoré tvoria koncepciu, spolupracujú, rozhodujú o vedení asociácie a zároveň ju svojim členským príspevkom výrazne podporujú dáva istú veľmi malú garanciu ochrany trhu práce. Musím zdôrazniť, že už do úvodného kurzu prichádzajú záujemcovia, ktorí hneď po absolvovaní kurzu odchádzajú do cudziny, kde tento kurz stojí neporovnateľne iné peniaze. Pre nás je len chválou to, že naše vzdelávanie akceptujú majitelia jednotlivých európskych škôl, pretože oficiálne priame uznanie vzdelania v oblasti výuky snežných športov neexistuje. Na druhej strane obrovská fluktuácia zamestnancov vznik nových škôl, ktoré odmietajú akceptovať akékoľvek pravidlá, odmietajú podieľať sa na vzdelávaní a správe našej organizácie vnáša na náš trh obrovský chaos.

Môžem Vás ubezpečiť, že vzdelávanie ponúkané SAPUL a ÚNIE LaSŠ Slovenska, je tým najkvalitnejším a najkomplexnejším produktom na našom trhu. Duálne vzdelávanie do dnešného dňa neposkytuje ani jedno akreditované zariadenie na Slovensku okrem SAPUL. V prípade medzinárodnej akceptácie je to jedna z prvých podmienok. Rozprávať o nejakej diskriminácii v tomto prípade je asi podobné ako keď naše združenie čelilo kritike „tiež-odborníkov z lyžiarskeho hnutia“ že sme v našom modeli požadovali úspešne absolvovať aj jazykovú skúšku z odborných výrazov používaných vo výuke snežných športov.  Dnes je to úplne bežné vo všetkých oblastiach vzdelávania. Okrem toho, naše združenie je dobrovoľné, jednotlivý členovia fakticky pripomienkujú našu prácu, prostredníctvom svojich listov, prostredníctvom lektorov, resp. prostredníctvom majiteľov, zodp. vedúcich lyžiarskych a snowboardových škôl. Potreby lyžiarskej školy sú pre nás veľmi dôležité a zaväzujúce. Rozprávanie o „cene vzdelávania“ zo strany nezainteresovaných je len obyčajným prášením slamy. Naša asociácia je neziskovým združením a všetky získané prostriedky zo vzdelávania sú opätovne používané do skvalitňovania vzdelávania a úhrady nákladov v súlade s hospodárskymi smernicami združenia. Ceny sú vypočítané na základe stanovenej kalkulácie a vstupov (cena ubytovania, lístkov na vleky, miezd lektorov, cestovných nákladov,...). Ďalej nikto z Vás nemôže totiž očakávať, že niekto bude vybavovať Vaše preukazy, referencie, pripravovať skriptá, dvíhať telefóny, chodiť do práce za „..Pán Boh zaplať...“ Takže jednoducho povedané, ak si každý bude plniť svoje členské povinnosti načas, každý kto do vzdelávania vstúpi bude akceptovať aj pravidlá nášho združenia, všetko bude jednoduchšie. Budúcnosť je však jasná, veľké združenia v EÚ poskytujúce vzdelávanie budú na tom lepšie ako tie malé a myslím si, že aj ich vzdelávanie bude nakoniec finančne menej náročné ako to naše. Všetko je len v nás a o nás. „Lavírovanie“ medzi vzdelávacími zariadeniami až do ukončenia vzdelania nie je možné a nikdy ani nebude možné, až na malé ojedinelé výnimky, ktoré bude potrebné adekvátne podložiť.


A na záver nezabudnite, že Vaše vzdelanie je ukončené dosiahnutím najvyššieho vzdelania v SAPUL. Na základe ukončeného vzdelania od nás obdržíte diplom a vo svojej ďalšej odbornej práci je potrebné sa riadiť pokynmi našeho združenia pravidelne zverejňovanými na našej webovej stránke.

Jaroslav Pavelka  |  Prezident SAPUL a Únie LaSŠ Slovenska

Comments


bottom of page