SAPUL sa stala členom Slovenskej lyžiarskej asociácie

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) a Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu (SAPUL) sa dohodli na spoločnom postupe vo vzdelávaní profesionálnych inštruktorov pracujúcich v komerčných lyžiarskych a snowboardových školách.


Začiatkom roka 2021 SAPUL vstúpila do SLA so svojimi členmi a zahájila tak novú spoluprácu na národnej úrovni s najväčším zástupcom lyžiarov a snowboardinstov na Slovensku. Členovia SAPUL odteraz nečerpajú len výhody z členstva v SAPUL a ISIA, ale aj výhody z členstva v SLA.


Cieľom SAPUL bolo vždy zjednotiť metodiku a systém vzdelávania profesionálnych učiteľov snežných športov. Vstup SAPUL do SLA bol dlhodobý projekt, ktorý sa podarilo zavŕšiť po dlhých rokovaniach a personálnych výmenách v SLA, ktoré prebehli v predsedníctve SLA koncom roka 2020.


Vďaka spolupráci SLA a SAPUL môže Slovensko opäť zahájiť vstup do INTERSKI INTERNATIONAL, z ktorého bola ako jediná krajina v histórii v roku 2003 vylúčená. Snaha o obnovenie členstva vyšla z potreby skvalitnenia a zosúladenia vzdelávania mládeže, metodiky lyžovania podľa medzinárodných zjednocujúcich pravidiel ISIA, ktoré majú byť tým najväčším prínosom spolupráce.


Prezident SAPUL J. Pavelka uzavrel spoluprácu so SLA nasledovne: Naším cieľom nemá byť ďalšie zvyšovanie polarizácie medzi združeniami alebo medzi konkrétnymi osobami. Pozeráme sa dopredu. Naším cieľom od vzniku SAPUL bolo a je kvalitné vzdelávanie v prvom rade inštruktorov snežných športov.“


SAPUL vstupom do SLA nestráca svoju osobnú integritu, ale vytvára väčší priestor na spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni, vďaka čomu dokáže svojim členom garantovať platnosť vzdelania na Slovensku a v zahraničí aj v budúcnosti.


Všetci členovia SAPUL ostávajú aj naďalej členmi SAPUL, a aj naďalej môžu komunikovať so sekretariátom SAPUL a pokračovať vo vzdelávaní na kurzoch organizovaných SAPUL.


V prípade, že si neželáte byť členmi Slovenskej lyžiarskej asociácie o.z. (SLA) môžete kedykoľvek svoje členstvo zrušiť zaslaním odhlášky do sídla SLA na Karpatská 15, 058 01 Poprad s originál podpisom, kde bude žiadosť o odhlásenie obsahovať údaje člena, ktorý sa chce odhlásiť: meno, priezvisko, dátum narodenia, mailová adresa a tel. číslo.

NEVIETE SI RADY? Skúste vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, o.z.

SEKRETARIÁT

Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

Slovensko

IČO: 17084423

DIČ: 2021462883

KONTAKTY

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

STRÁNKOVÉ HODINY

PRACOVNÉ DNI: 9:30 - 15:00

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2017 - 2020