Stiahnite si Flash player pre lepší zážitok.

Preukaz SAPUL ja platný len s členskou známkou na aktuálny kalendárny rok,
ktorú Vám zašleme na Vašu adresu po zaplatení členského poplatku.

Členský poplatok prosíme uhradiť na účet UniCredit Bank,číslo

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

 

Kvalifikácia Suma členského poplatku
čakateľ 5,00 €
C 9,00 €
B
B + ISIA známka
12,00 €
17,00 €
A + ISIA známka 20,00 €


Ako variabilný symbol uveďte Váš dátum narodenia v tvare
"DDMMRRRR" (napr.: 31121977).


Členskú známku Vám na základe Vašej úhrady zašleme poštou.

Platba zo zahraničia:
Banka
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Popradské nábr. 18
058 01 Poprad
 
IBAN  SK 55 11110000006624201000

bic: UNCR SK BX


Prihláška pre nových členov SAPUL
Prihlášku je potrebné zaslať poštou spolu s 2 ks fotografií (3,5 x 4,5 cm) a potvrdením o zaplatení členského.

Na jarnom zasadnutí  lektorského zboru 2012 bolo schválené uznesenie o platnosti
licencie inštruktora snežných športov na 3 roky.(kalendárne) Do konca platnosti licencie je potrebné ju  predĺžiť na doškolovacom kurze ( len jazdy).
Toto uznesenie naberá platnosť 31.03.2013, po tomto dátume Vám bude členská
známka vydaná len po absolvovaní doškolovacieho kurzu a uhradení členského pop-
latku.  3 ročná platnosť licencie sa počíta od dátumu  posledného kurzu.