top of page
SAPUL - lavínový kurz, vyhrabávanie obete z lavíny
POPIS KURZU

ALPIN KURZ

Lavínový kurz je neoddeliteľnou súčasťou komplexného vzdelania učiteľa snežných športov III. kvalifikačného stupňa A. Nasleduje po II. kvalifikačnom stupni, ktorý je povinný absolvovať kurzant pred účasťou na lavínovom kurze.

Kurz sa skladá z dvoch častí - 2 dňového dobrovoľného prípravného kurzu a z 5 dňového povinného Lavínového kurzu.

 

Prípravný kurz je zameraný na jazdu vo voľnom a exponovanom teréne, pričom účastník kurzu dostane na záver slovné hodnotenie s odporúčaním na Alpin kurz. 2 dňový prípravný kurz prebieha 2 dni pred Alpin kurzom.

Lavínový kurz je zameraný na jazdu vo voľnom teréne vo vysokohorskom prostredí v hlbokom snehu. Alpin kurz je 5 dňový, z toho 2 dňová výuka o lavínových profiloch  prebieha pod vedením člena strediska lavínovej prevencie. Účastník kurzu sa pod vedením člena strediska lavínovej prevencie naučí ako používať  lavínové pomôcky na zhodnotenie snehových podmienok.

Pod vedením lektora Sapul sa zdokonaluje technika lyžovania alebo snowboardingu v hlbokom snehu. Kurzanti sa oboznámia s vedením skupiny vo voľnom teréne  a s orientovaním pomocou mapy.

Kurz je v posledný deň ukončený skúškami.

S DVOJDŇOVÝM PRÍRPAVNÝM KURZOM

Podrobnosti

Úroveň:

A

Dĺžka kurzu:

5 dní

ISIA známka:

Platnosť licencie:

neobmedzene

Hodinový rozsah:

Minimálne vzdelanie:

Prax:

50 hodín

II. kvalifikačný stupeň

80 hodín

SAPUL - Alpin kurz - hľadanie obete v lavíne
SAPUL - Alpin kurz
NASLEDUJÚCE KURZY

Nasledujúce kurzy

 • 22. 3. 2020, 18:00 – 29. 3. 2020, 16:00
  Jasná, Low Tatras, 031 01 Demänovská Dolina, Slovakia
  Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, člen ISIA a akreditované zariadenie v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR, v spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, organizuje lavínový kurz, časť III. kvalifikačného stupňa.
  Share
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Dôležité informácie

Čo ma na kurze čaká?

Lyžovanie vo voľnom teréne a v žľaboch, zdokonalenie techniky lyžovania v hlbokom snehu, práca s lavínovými pomôckami na určenie snehových podmienok, orientácia s mapou a buzolou, poskytnutie 1.pomoci pri lavínovej nehode.

Kto sa môže na kurz prihlásiť?

Na kurz učiteľa lyžovania III. kvalifikačného stupňa - časť ALPIN - sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa nasledujúce podmienky:​

 • Uchádzač je členom SAPUL s platnou členskou známkou pre daný kalendárny rok;

 • Uchádzač nemá záväzky voči Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu, Únii lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, alebo niektorej z členských škôl Únie;

 • Uchádzač má úspešne dokončený kurz učiteľa lyžovania II. kvalifikačného stupňa.

Kto sa musí prihlásiť na prípravný 2 dňový kurz?

Prípravný kurz prebieha 2 dni pred Alpin kurzom. Kurz je zameraný na jazdu vo voľnom a exponovanom teréne, pričom účastník kurzu dostane na záver slovné hodnotenie s odporúčaním na Alpin kurz.

Na 2 dňový prípravný kurz sa musí prihlásiť úspešný účastník II. kvalifikačného stupňa, ktorý mal známku 4 alebo 5 z jazdy v "Offpiste".

Čo budem po kurze vedieť?

Bezpečne a kontrolovane lyžovať a viesť skupinu vo voľnom teréne (žľaby, exponovaný terén, hlboký sneh); orientovať sa za pomoci mapy a orientačných bodov; zhodnotiť snehové podmienky; poskytnúť kamarátsku pomoc pri lavínovej nehode.

Aké sú predpokladané znalosti uchádzača?

Skúsenosti s lyžovaním vo voľnom teréne: strmé svahy, úzky terén, hlboký sneh. Kurz nie je vhodný pre tých, ktorí nemajú takéto skúsenosti.

Existujú nejaké zľavy z kurzovného?

Únia lyžiarských a snowboardových škôl Slovenska v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov lyžovania a snowboardingu umožnuje úspešným absolventom kurzu získať jednorázovú finančnú dotáciu v prípade, že sa zaviažú pracovať v nasledujúcej lyžiarskej sezóne pre niektorú z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska.

 

Všetci uchádzači kurzu, ktorí si uplatnia dotovanú cenu kurzovného sú povinní v prihláške na kurz uviesť špecifický kód niektorej členskej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska. V prípade, že si uchádzač uplatní dotovanú cenu a neuvedie kód lyžiarskej školy, a/alebo bude uchádzač kurzu neúspešný, je povinný Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou kurzovného, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Zobraziť zoznam členských škôl Únie LaSŠ Slovenska »

Ako prebiehajú skúšky?

Alpin kurz je zavŕšený skúškou z teoretickej, technickej a praktickej časti. Na úspešné absolvovanie kurzu je potrebné zavŕšiť všetky tri skúšky s pozitívnym hodnotením.

 1. Ukážka jazdy – testuje technické znalosti kurzantov vo voľnom lyžovaní, vodcovské schopnosti. Skladá sa z dvoch jázd – ukážka kontrolovanej, dynamickej jazdy vo voľnom teréne a ukážka vodcovskej jazdy, kde sa hodnotí najmä výber stopy

 2. Orientácia a práca s mapou -  testuje sa čítanie mapy, určenie azimutu, orientácia v teréne pomocou mapy

 3. Zásady pohybu v zimnom voľnom teréne – testuje sa kamarátska pomoc pri lavínovej nehode, vyhodnocovanie snehových podmienok.

V každej časti je hodnotená teoretická a praktická časť. Teoretická časť prebieha formou rozhovoru. Praktická časť prebieha vo vhodnom teréne.

V prípade, že účastník kurzu nie je v absolvovaní záverečných skúšok úspešný má možnosť si jednotlivé skúšky opraviť na najbližšom alpin kurze.

Čo mám robiť v prípade úrazu? Som poistený?

Základné poistenie na horách, v prípade zásahov Horskej služby na vyznačených lyžiarskych tratiach v stredisku, v ktorom skipassy platia, počas prevádzkových hodín strediska a v dňoch platnosti skipassu je v cene skipassu.

 

V stredisku je možné priplatiť si individuálne poistenie prostredníctvom EURÓPSKEJ CESTOVNEJ POISŤOVNE.

 

Poistenie pokrýva náklady Horskej záchrannej služby na technické zabezpečenie záchrannej alebo pátracej akcie v horách. Určené je pre občanov SR, ako aj iných štátnych príslušníkov, ktorí navštívia hory na Slovensku. Poistenie je možné dojednať na obdobie jedného roka alebo na presne stanovený počet dní.

SLALOMOVÝ KURZ

Slalomový kurz je ďalším kurzom nasledujúcim po kurze
II. kvalifikačného stupňa a trvá 5 dní. Slalomový kurz je náročný na kondíciu a vyžaduje výborné zvládnutie rýchlej jazdy na zjazdovke.

SAPUL - Alpin kurz - zjazd žľabom
SAPUL - Alpin kurz - hľadanie obete v lavíne
POVINNÁ VÝBAVA

Povinná výbava

Prilba

Preukaz SAPUL s platnou členskou známkou pre daný kalendárny rok

Lavínový vyhľadávač, lavínová sonda, lavínová lopatka, ruksak, lekárnička, buzola.

Zjazdové lyže

Lyžiarske a slnečné okuliare

Osobné doklady a preukaz poistenca

ISIA STAMP

ISIA STAMP

ISIA známka je úroveň, ktorú uchádzač získal úspešným absolvovaním predpísaných kurzov a splnením podmienok ISIA MINIMUM ŠTANDARDU, ktorý bol stanovený organizáciou ISIA. ISIA MINIMUM STANDARD v základných rysoch hovorí o minimálnom počte hodín vzdelávania potrebných pre získanie známky ISIA (320 hod.).

Držiteľ ISIA známky musí byť schopný viesť výučbu lyžovania pre všetky kategórie hostí v skupinách alebo jednotlivcov. Uchádzač je na technickej úrovni „experta“ minimálne v dvoch snežných disciplínach a je schopný viesť výučbu mimo značených zjazdoviek a v náročnom teréne. Vysoká úroveň vedenia výučby vyžaduje, aby bol kandidát oboznámený s pravidlami FIS a dokázal ich správne implementovať v prípade prvej pomoci po udalosti snežnej lavíny.

ISIA známka predpokladá, že uchádzač má znalosť minimálne 1 cudzieho jazyka, a má znalosti o histórii snežných športov a o medzinárodných organizáciách učiteľov snežných športov a ich úlohách.

Pre udržanie dosiahnutej úrovne sa musí držiteľ ISIA STAMP zúčastňovať povinných doškoľovacích kurzov minimálne 2 dni každé dva roky, alebo 1 deň každý rok. V prípade, že sa držiteľ ISIA CARD nebude týchto kurzov zúčastňovať, stráca nárok na ISIA STAMP a status medzinárodného učiteľa snežných športov.

Predpoklady pre získanie ISIA známky: ukončený II. kvalifikačný stupeň + všetky čiastkové kurzy III. stupňa okrem záverečnej časti a minimum 320 hodín absolvovaného vzdelávania.

bottom of page