top of page
SAPUL - lavínový kurz, vyhrabávanie obete z lavíny
POPIS KURZU

ALPIN KURZ

Lavínový kurz je neoddeliteľnou súčasťou komplexného vzdelania učiteľa snežných športov III. kvalifikačného stupňa A. Nasleduje po II. kvalifikačnom stupni, ktorý je povinný absolvovať kurzant pred účasťou na lavínovom kurze.

Kurz sa skladá z dvoch častí - 2 dňového dobrovoľného prípravného kurzu a z 5 dňového povinného Lavínového kurzu.

 

Prípravný kurz je zameraný na jazdu vo voľnom a exponovanom teréne, pričom účastník kurzu dostane na záver slovné hodnotenie s odporúčaním na Alpin kurz. 2 dňový prípravný kurz prebieha 2 dni pred Alpin kurzom.

Lavínový kurz je zameraný na jazdu vo voľnom teréne vo vysokohorskom prostredí v hlbokom snehu. Alpin kurz je 5 dňový, z toho 2 dňová výuka o lavínových profiloch  prebieha pod vedením člena strediska lavínovej prevencie. Účastník kurzu sa pod vedením člena strediska lavínovej prevencie naučí ako používať  lavínové pomôcky na zhodnotenie snehových podmienok.

Pod vedením lektora Sapul sa zdokonaluje technika lyžovania alebo snowboardingu v hlbokom snehu. Kurzanti sa oboznámia s vedením skupiny vo voľnom teréne  a s orientovaním pomocou mapy.

Kurz je v posledný deň ukončený skúškami.

S DVOJDŇOVÝM PRÍRPAVNÝM KURZOM

Podrobnosti

Úroveň:

A

Dĺžka kurzu: