SAPUL - lavínový kurz, vyhrabávanie obete z lavíny

Lavínový kurz

 

ALPIN KURZ

Lavínový kurz je neoddeliteľnou súčasťou komplexného vzdelania učiteľa snežných športov III. kvalifikačného stupňa A. Nasleduje po II. kvalifikačnom stupni, ktorý je povinný absolvovať kurzant pred účasťou na lavínovom kurze.

Kurz sa skladá z dvoch častí - 2 dňového dobrovoľného prípravného kurzu a z 5 dňového povinného Lavínového kurzu.

 

Prípravný kurz je zameraný na jazdu vo voľnom a exponovanom teréne, pričom účastník kurzu dostane na záver slovné hodnotenie s odporúčaním na Alpin kurz. 2 dňový prípravný kurz prebieha 2 dni pred Alpin kurzom.

Lavínový kurz je zameraný na jazdu vo voľnom teréne vo vysokohorskom prostredí v hlbokom snehu. Alpin kurz je 5 dňový, z toho 2 dňová výuka o lavínových profiloch  prebieha pod vedením člena strediska lavínovej prevencie. Účastník kurzu sa pod vedením člena strediska lavínovej prevencie naučí ako používať  lavínové pomôcky na zhodnotenie snehových podmienok.

Pod vedením lektora Sapul sa zdokonaluje technika lyžovania alebo snowboardingu v hlbokom snehu. Kurzanti sa oboznámia s vedením skupiny vo voľnom teréne  a s orientovaním pomocou mapy.

Kurz je v posledný deň ukončený skúškami.

S DVOJDŇOVÝM PRÍRPAVNÝM KURZOM

Podrobnosti

Úroveň:

A

Dĺžka kurzu:

5 dní

ISIA známka:

Platnosť licencie:

neobmedzene

Číslo akreditácie MŠ:

Hodinový rozsah:

Minimálne vzdelanie:

Prax:

2016-6006/24776:5-30AA

50 hodín

II. kvalifikačný stupeň

80 hodín

 

Nasledujúce kurzy

  • KURZ "A" ALPIN 2020
    Jasná, Low Tatras
    Mar 22, 2020, 6:00 PM – Mar 29, 2020, 4:00 PM
    Jasná, Low Tatras, 031 01 Demänovská Dolina, Slovakia
 

Dôležité informácie

Čo ma na kurze čaká?
Kto sa môže na kurz prihlásiť?
Kto sa musí prihlásiť na prípravný 2 dňový kurz?
Čo budem po kurze vedieť?
Aké sú predpokladané znalosti uchádzača?
Existujú nejaké zľavy z kurzovného?
Ako prebiehajú skúšky?
Čo mám robiť v prípade úrazu? Som poistený?

SLALOMOVÝ KURZ

Slalomový kurz je ďalším kurzom nasledujúcim po kurze
II. kvalifikačného stupňa a trvá 5 dní. Slalomový kurz je náročný na kondíciu a vyžaduje výborné zvládnutie rýchlej jazdy na zjazdovke.

 

Povinná výbava

Prilba

Lavínový vyhľadávač, lavínová sonda, lavínová lopatka, ruksak, lekárnička, buzola.

Lyžiarske a slnečné okuliare

Zjazdové lyže

Preukaz SAPUL s platnou členskou známkou pre daný kalendárny rok

Osobné doklady a preukaz poistenca

 

ISIA STAMP

ISIA známka je úroveň, ktorú uchádzač získal úspešným absolvovaním predpísaných kurzov a splnením podmienok ISIA MINIMUM ŠTANDARDU, ktorý bol stanovený organizáciou ISIA. ISIA MINIMUM STANDARD v základných rysoch hovorí o minimálnom počte hodín vzdelávania potrebných pre získanie známky ISIA (320 hod.).

Držiteľ ISIA známky musí byť schopný viesť výučbu lyžovania pre všetky kategórie hostí v skupinách alebo jednotlivcov. Uchádzač je na technickej úrovni „experta“ minimálne v dvoch snežných disciplínach a je schopný viesť výučbu mimo značených zjazdoviek a v náročnom teréne. Vysoká úroveň vedenia výučby vyžaduje, aby bol kandidát oboznámený s pravidlami FIS a dokázal ich správne implementovať v prípade prvej pomoci po udalosti snežnej lavíny.

ISIA známka predpokladá, že uchádzač má znalosť minimálne 1 cudzieho jazyka, a má znalosti o histórii snežných športov a o medzinárodných organizáciách učiteľov snežných športov a ich úlohách.

Pre udržanie dosiahnutej úrovne sa musí držiteľ ISIA STAMP zúčastňovať povinných doškoľovacích kurzov minimálne 2 dni každé dva roky, alebo 1 deň každý rok. V prípade, že sa držiteľ ISIA CARD nebude týchto kurzov zúčastňovať, stráca nárok na ISIA STAMP a status medzinárodného učiteľa snežných športov.

Predpoklady pre získanie ISIA známky: ukončený II. kvalifikačný stupeň + všetky čiastkové kurzy III. stupňa okrem záverečnej časti a minimum 320 hodín absolvovaného vzdelávania.

NEVIETE SI RADY? Skúste vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, o.z.

SEKRETARIÁT

Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

Slovensko

IČO: 17084423

DIČ: 2021462883

KONTAKTY

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

STRÁNKOVÉ HODINY

PRACOVNÉ DNI: 9:30 - 15:00

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2017 - 2020