SAPUL - lavínový kurz, vyhrabávanie obete z lavíny
 

ALPIN KURZ

Lavínový kurz je neoddeliteľnou súčasťou komplexného vzdelania učiteľa snežných športov III. kvalifikačného stupňa A. Nasleduje po II. kvalifikačnom stupni, ktorý je p