Trojstupňové vzdelávanie SAPUL

TROJSTUPŇOVÉ

VZDELÁVANIE

SAPUL je jediným vzdelávacím zariadením na Slovensku, ktoré zabezpečuje kontinuitu vzdelávania učiteľov snežných športov v rámci Európskej únie a sveta. Vzdelávanie SAPUL je výlučne duálnym vzdelávaním a je postavené na štruktúre troch základných stupňov v súlade s kritériami minimum štandardu ISIA.

 

SAPUL ako jediné vzdelávacie zariadenie ponúka svojim absolventom po každom pozitívne ukončenom vzdelávacom stupni adekvátny certifikát, ktorý je plnohodnotne uznávaný v rámci Slovenska a najvyšší stupeň s ukončenou EUROSECURITY skúškou a EUROTESTOM = ISIA SKITESTOM je plne uznaný v ostatných členských štátoch EÚ a ISIA.

 

Certifikát o úspešnom ukončení je možné získať od 18 rokov.

KURZY
SNOWBOARDINGU
KURZY
LYŽOVANIA
ODBORNÉ
PREDNÁŠKY
MEDZINÁRODNÝ
CERTIFIKÁT
ZĽAVY Z
KURZOVNÉHO
Často kladené otázky
Prečo vzdelávanie?
Ako sa môžem stať učiteľom snežných športov?
Čo znamenajú jednotlivé stupne?
Je toto vzdelávanie uznávané? Uznajú ho aj v zahraničí?
Uznáva SAPUL kurzy aj od iných inštitúcií?

ŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA

Štruktúra vzdelávania SAPUL je postavená na troch stupňoch podľa minimum štandardu ISIA a požiadavkách EÚ. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu získavajú absolventi každého kvalifikačného stupňa právoplatný certifikát. Vzdelávací proces je zavŕšený ISIA SKITESTOM / EUROTESTOM, ktorý podľa vzoru francúzskeho práva stojí nad jednotlivými kvalifikačnými stupňami a je plne uznaný v rámci EÚ a členských štátoch ISIA.

 
I. STUPEŇ
II. STUPEŇ
III. STUPEŇ

kurz / skúška

stupeň

ISIA standard

alebo

KURZ "A" - ZÁVEREČNÁ ČASŤ

záverečná časť celého vzdelávania

EUROSECURITE

aplin kurz II. / lavínový kurz II.

ISIA SKITEST / EUROTEST

slalomový kurz II.

ÚROVEŇ EÚ

 
Mapa členských krajín ISIA
 VZDELANIE 
S MEDZINÁRODNÝM
CERTIFIKÁTOM

SAPUL ponúka komplexné trojstupňové vzdelávanie pre inštruktorov lyžovania a snowboardingu pracujúcich v lyžiarskych a snowboardových školách. Vzdelávanie SAPUL je uznávané v SR a vo všetkých členských štátoch ISIA.

 

Ako jediná vzdelávacia organizácia na Slovensku je SAPUL ​členom medzinárodnej organizácie učiteľov snežných športov ISIA, ktorá zastrešuje 37 členských štátov na piatich svetových kontinentoch.

Ukončené vzdelávanie SAPUL je platné v EÚ a vo všetkých krajinách, ktoré sú členmi medzinárodnej organizácie ISIA. Uznanie licencie učiteľa snežných športov závisí od platnej legislatívy konkrétnych krajín a podmienok jednotlivých lyžiarskych škôl.

 

Pred výjazdom do zahraničia sa preto vopred oboznámte s požiadavkami lyžiarskych škôl, ktoré môžu klásť rôzne nároky na úroveň dosiahnutého vzdelania.

 

Vo všeobecnosti platí, že licencia „C“ nemusí byť automaticky uznaná v celom svete a lyžiarske školy môžu požadovať minimálne licenciu „B“ alebo
ISIA STAMP.

 
Organizácia vzdelávania
  • Vzdelávanie SAPUL je prístupné len členom SAPUL.

  • Členom SAPUL sa môže stať osoba staršia 18 rokov úspešným absolvovaním kurzu prvého klasifikačného stupňa.

  • O členstvo možno požiadať na základe písomnej prihlášky, v ktorej sa záujemca zaviaže plniť si povinnosti podľa stanov a ostatných predpisov SAPUL.

Čakateľ
Člen
Výnimky
 

Pracovné uplatnenie

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu vznikla, podľa modelu alpských krajín, za účelom vzdelávania a prípravy učiteľov / inštruktorov pracujúcich v slovenských lyžiarskych a snowboardových školách.

Cieľom SAPUL je zjednotenie úrovne vzdelávania, ktoré by bolo uznávané nie len doma, ale aj v zahraničí, a poskytnutie záruk o jeho uznaní. SAPUL vykonáva aktívnu činnosť medzi príslušnými subjektami štátnej správy, zástupcami komerčného sektoru a nadnárodnými vzdelávacími asociáciami, ktoré zastrešujú a garantujú úroveň vzdelávania vo všetkých členských krajinách ISIA.

SAPUL, ako jediná organizácia vzdelávajúca učiteľov snežných športov, ponúka vzdelávanie uznávané v zahraničí. V spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska umožňuje uchádzačom o kurz získať pracovné uplatnenie v niektorej z jej členských lyžiarskych a snowboardových škôl a finančnú dotáciu kurzu ešte pred absolvovaním kurzu.

V prípade záujmu o prácu je potrebné priamo kontaktovať niektorú lyžiarsku školu a vyžiadať si špecifický kód, ktorý je v prípade uplatnenia dotovanej ceny kurzovného potrebné uviesť v prihláške na kurz.

NEVIETE SI RADY? Skúste vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

SAPUL,

Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

Slovensko

IČO: 17084423

DIČ: 2021462883

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

SLEDUJTE NÁS
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2017 - 2020