Členské príspevky

Vážení členovia SAPUL,

na základe rozhodnutia schôdze lektorského zboru 27. októbra 2018 v Tatranskej Lomnici sa upravuje výška členského príspevku.


Členský príspevok bol stanovený pre všetkých členov, bez ohľadu na úroveň vzdelania, na 10,00 € / 1 kalendárny rok.


Členovia SAPUL uhrádzajú členské príspevky každé 3 roky. V prípade, že člen členský príspevok v minulých rokoch neuhrádzal, je povinný uhradiť rozdiel za maximálne 3 predošlé roky + 3 nové roky.


ISIA známka je vystavovaná na 1 kalendárny rok v hodnote 15,00 €.

NEVIETE SI RADY? Skúste vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, o.z.

SEKRETARIÁT

Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

Slovensko

IČO: 17084423

DIČ: 2021462883

KONTAKTY

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

STRÁNKOVÉ HODINY

PRACOVNÉ DNI: 9:30 - 15:00

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2017 - 2020