top of page

Členské príspevky

Vážení členovia SAPUL,

na základe rozhodnutia schôdze lektorského zboru 27. októbra 2018 v Tatranskej Lomnici sa upravuje výška členského príspevku.


Členský príspevok bol stanovený pre všetkých členov, bez ohľadu na úroveň vzdelania, na 10,00 € / 1 kalendárny rok.


Členovia SAPUL uhrádzajú členské príspevky každé 3 roky. V prípade, že člen členský príspevok v minulých rokoch neuhrádzal, je povinný uhradiť rozdiel za maximálne 3 predošlé roky + 3 nové roky.


ISIA známka je vystavovaná na 1 kalendárny rok v hodnote 15,00 €.

Comentários


bottom of page