DOŠKOĽOVACIE KURZY

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, člen International Ski Instructors Association a akreditované zariadenie v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR, v spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, organizuje doškoľovacie kurzy pre existujúcich členov SAPUL na predĺženie učiteľskej licencie.
 

Obnovenie licencie

V súlade s organizačnou štruktúrou vzdelávania sú všetci členovia SAPUL povinní absolvovať, po 3 kalendárnych rokoch, doškoľovací kurz na obnovenie licencie učiteľa snežných športov, a to v prípade, ak v rovnakom období neabsolvovali kurz vyššieho kvalifikačného stupňa.

Kurz je zameraný na praktickú časť, oboznámenie sa s novou metodikou výučby, praktické jazdy, analýzy chýb a rozbory videí. Kurz nie je ukončený záverečnou skúškou. Absolventom kurzu je automaticky predĺžená licencia na ďalšie 3 kalendárne roky.

Doškoľovacieho kurzu sa môžu zúčastniť len členovia s platnou členskou známkou pre daný kalendárny rok. 

Podrobnosti

 

Nasledujúce kurzy

 • DOŠKOĽOVACÍ KURZ "C" DECEMBER 2020
  Závažná Poruba
  Dec 16, 2020, 8:45 AM – Dec 17, 2020, 3:30 PM
  Závažná Poruba, Hlavná 550, Závažná Poruba, 2337, 032 02 Závažná Poruba, Slovakia
 • TBD
  DOŠKOĽOVACÍ KURZ "C" a "B" 2021
  Tatranská Lomnica
  Time is TBD
  Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica 96, 059 60 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica, Slovakia
 

Dôležité informácie

L'école est-elle facile d'accès?


L'école est située en plein centre de Lausanne. De nombreuses possibilités de transport sont offertes :

• L'école se trouve à 10 minutes de la gare (à pied par la rue du Petit-Chêne ou grâce au métro M2 à la Riponne)
• De nombreux bus publics desservent l'école (l'arrêt Rue-Neuve est à une minute de l'école)
• Le parking le plus proche est le parking de la Riponne
• Et nous proposons aussi un ramassage scolaire avec nos bus.
Avez-vous un ramassage scolaire?


Matin et soir nos bus sillonnent la région pour amener les enfants à destination. N'hésitez pas à nous contacter pour inscrire votre enfant.
Est-il possible de faire un stage d'essai?


Votre enfant peut essayer l'école une semaine à tout moment. C'est une offre gratuite, sans engagement de votre part. Nous tenons même à ce stage. Avant de prendre une décision aussi importante, il est indispensable pour vous de savoir à quoi vous vous engagez.
Quelle est la procédure d'inscription?

L'inscription se fait suite à un rendez-vous personnalisé avec la direction. Vous recevrez un dossier d'inscription avec un formulaire à remplir.
Mon enfant n'est pas de confession catholique.

L'Ecole Catholique du Valentin accueille tous les enfants, quelles que soient leurs convictions et leurs croyances. Nous avons à cœur d'offrir un encadrement moral, avec une éthique de vie communautaire, basée sur le respect, le dialogue et l'ouverture d'esprit sans aucune obligation religieuse.
Mon enfant risque de ne pas être complètement à niveau dans sa nouvelle classe, que peut-il faire pour rattraper ce retard?

Nous proposons des cours de mises à niveau qui peuvent se faire en privé ou en groupes : • Pendant la semaine de cours, en fin de journée ou à la place de matières secondaires, • Pendant les vacances. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations à ce sujet.

 

Povinná výbava

Prilba

Lyžiarske / snowboardové oblečenie

Lyžiarska alebo snowboardová výstroj

Písacie pomôcky a zošit

Lyžiarske a slnečné okuliare

Osobné doklady

Pracovné uplatnenie

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu vznikla, podľa modelu alpských krajín, za účelom vzdelávania a prípravy učiteľov / inštruktorov pracujúcich v slovenských lyžiarskych a snowboardových školách.

Cieľom SAPUL je zjednotenie úrovne vzdelávania, ktoré by bolo uznávané nie len doma, ale aj v zahraničí, a poskytnutie záruk o jeho uznaní. SAPUL vykonáva aktívnu činnosť medzi príslušnými subjektami štátnej správy, zástupcami komerčného sektoru a nadnárodnými vzdelávacími asociáciami, ktoré zastrešujú a garantujú úroveň vzdelávania vo všetkých členských krajinách ISIA.

SAPUL, ako jediná organizácia vzdelávajúca učiteľov snežných športov, ponúka vzdelávanie uznávané v zahraničí. V spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska umožňuje uchádzačom o kurz získať pracovné uplatnenie v niektorej z jej členských lyžiarskych a snowboardových škôl a finančnú dotáciu kurzu ešte pred absolvovaním kurzu.

V prípade záujmu o prácu je potrebné priamo kontaktovať niektorú lyžiarsku školu a vyžiadať si špecifický kód, ktorý je v prípade uplatnenia dotovanej ceny kurzovného potrebné uviesť v prihláške na kurz.

NEVIETE SI RADY? Skúste vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, o.z.

SEKRETARIÁT

Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

Slovensko

IČO: 17084423

DIČ: 2021462883

KONTAKTY

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

STRÁNKOVÉ HODINY

PRACOVNÉ DNI: 9:30 - 15:00

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
 • Grey Facebook Icon
 • Grey LinkedIn Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2017 - 2020