DOŠKOĽOVACIE KURZY

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, člen International Ski Instructors Association a akreditované zariadenie v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR, v spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, organizuje doškoľovacie kurzy pre existujúcich členov SAPUL na predĺženie učiteľskej licencie.
 

Obnovenie licencie

V súlade s organizačnou štruktúrou vzdelávania sú všetci členovia SAPUL povinní absolvovať, po 3 kalendárnych rokoch, doškoľovací kurz na obnovenie licencie učiteľa snežných športov, a to v prípade, ak v rovnakom období neabsolvovali kurz vyššieho kvalifikačného stupňa.

Kurz je zameraný na praktickú časť, oboznámenie sa s novou metodikou výučby, praktické jazdy, analýzy chýb a rozbory videí. Kurz nie je ukončený záverečnou skúškou. Absolventom kurzu je automaticky predĺžená licencia na ďalšie 3 kalendárne roky.

Doškoľovacieho kurzu sa môžu zúčastniť len členovia s platnou členskou známkou pre daný kalendárny rok. 

Podrobnosti

 

Nasledujúce kurzy

 • DOŠKOĽOVACÍ KURZ "C" DECEMBER 2020
  Závažná Poruba
  16. 12. 2020, 8:45 – 17. 12. 2020, 15:30
  Závažná Poruba, Hlavná 550, Závažná Poruba, 2337, 032 02 Závažná Poruba, Slovakia
 • TBD
  DOŠKOĽOVACÍ KURZ "C" a "B" 2021
  Tatranská Lomnica
  Time is TBD
  Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica 96, 059 60 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica, Slovakia
 

Dôležité informácie

Prečo sa musím doškoľovať?


Legislatíva Slovenskej republiky hovorí o povinnom doškoľovaní odborníka v športe. Medzinárodné štandardy ISIA hovoria o povinnom doškoľovaní držiteľov ISIA STAMP a ISIA CARD každé 2 kalendárne roky. V súlade s organizačnou štruktúrou vzdelávania sú všetci členovia SAPUL povinní absolvovať, po 3 kalendárnych rokoch, doškoľovací kurz na obnovenie licencie učiteľa snežných športov, a to v prípade, ak v rovnakom období neabsolvovali kurz vyššieho kvalifikačného stupňa.
Čo budem po kurze vedieť?


Doškoľovacie kurzy sú zamerané na precvičenie schopností na príslušnej úrovni a uvádzanie do nových trendov vo vzdelávaní.
Kto sa môže na kurz prihlásiť?


Doškoľovacie kurzy sú určené pre existujúcich členov SAPUL s platnou členskou známkou pre aktuálny kalendárny rok. Pri prihlasovaní sa na doškoľovací kurz je potrebné dbať na výber kurzu najvyššej dosiahnutej úrovne, tj. člen SAPUL, ktorý úspešne ukončil II. kvalifikačný stupeň (kurz úrovne B) sa je povinný doškoľovať na kurze príslušnej úrovne.
Existujú nejaké zľavy z kurzovného?


Únia lyžiarských a snowboardových škôl Slovenska v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov lyžovania a snowboardingu umožnuje úspešným absolventom kurzu získať jednorázovú finančnú dotáciu v prípade, že sa zaviažú pracovať v nasledujúcej lyžiarskej sezóne pre niektorú z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Všetci uchádzači kurzu, ktorí si uplatnia dotovanú cenu kurzovného sú povinní v prihláške na kurz uviesť špecifický kód niektorej členskej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska. V prípade, že si uchádzač uplatní dotovanú cenu a neuvedie kód lyžiarskej školy, a/alebo bude uchádzač kurzu neúspešný, je povinný Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou kurzovného, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu. Zobraziť zoznam členských škôl Únie LaSŠ Slovenska »
Čo mám robiť v prípade úrazu? Som poistený?


Základné poistenie na horách, v prípade zásahov Horskej služby na vyznačených lyžiarskych tratiach v stredisku, v ktorom skipassy platia, počas prevádzkových hodín strediska a v dňoch platnosti skipassu je v cene skipassu. V stredisku je možné priplatiť si individuálne poistenie prostredníctvom EURÓPSKEJ CESTOVNEJ POISŤOVNE. Poistenie pokrýva náklady Horskej záchrannej služby na technické zabezpečenie záchrannej alebo pátracej akcie v horách. Určené je pre občanov SR, ako aj iných štátnych príslušníkov, ktorí navštívia hory na Slovensku. Poistenie je možné dojednať na obdobie jedného roka alebo na presne stanovený počet dní.

 

Povinná výbava

Prilba

Lyžiarske / snowboardové oblečenie

Lyžiarska alebo snowboardová výstroj

Písacie pomôcky a zošit

Lyžiarske a slnečné okuliare

Osobné doklady

Pracovné uplatnenie

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu vznikla, podľa modelu alpských krajín, za účelom vzdelávania a prípravy učiteľov / inštruktorov pracujúcich v slovenských lyžiarskych a snowboardových školách.

Cieľom SAPUL je zjednotenie úrovne vzdelávania, ktoré by bolo uznávané nie len doma, ale aj v zahraničí, a poskytnutie záruk o jeho uznaní. SAPUL vykonáva aktívnu činnosť medzi príslušnými subjektami štátnej správy, zástupcami komerčného sektoru a nadnárodnými vzdelávacími asociáciami, ktoré zastrešujú a garantujú úroveň vzdelávania vo všetkých členských krajinách ISIA.

SAPUL, ako jediná organizácia vzdelávajúca učiteľov snežných športov, ponúka vzdelávanie uznávané v zahraničí. V spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska umožňuje uchádzačom o kurz získať pracovné uplatnenie v niektorej z jej členských lyžiarskych a snowboardových škôl a finančnú dotáciu kurzu ešte pred absolvovaním kurzu.

V prípade záujmu o prácu je potrebné priamo kontaktovať niektorú lyžiarsku školu a vyžiadať si špecifický kód, ktorý je v prípade uplatnenia dotovanej ceny kurzovného potrebné uviesť v prihláške na kurz.