SAPUL | O nás

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu. SAPUL, ako jediná organizácia na Slovensku rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s Európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA.  SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov  na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA. SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.
 

NAŠA VÍZIA

Úroveň telesnej kultúry a športu je jedným zo základných znakov vyspelosti spoločenského života. Lyžovanie tvorí organickú súčasť športového diania. SAPUL si kladie za cieľ skvalitniť výučbu a prípravu (inštruktorov) učiteľov lyžovania a snowboardingu (učiteľov snežných športov) na Slovensku. SAPUL sa významne  podieľa na celkovej reprezentácii našej národnej športovej vyspelosti doma i vo svete. Svojim poslaním prispieva k utužovaniu priateľstva medzi národmi a národnosťami.

NAŠA MISIA

Vzdelávaciu činnosť v SAPULe poskytuje profesionálny lektorský zbor, ktorý je nepretržite vzdelávaný na každoročných koordinačných školeniach na niektorom z rakúskych ľadovcov, no aj na domácich svahoch. Našich školení sa pravidelne zúčastňovali rakúski, českí, maďarskí a poľskí lektori. Naším cieľom, okrem doplnenia noviniek a podkladov pre vzdelávanie učiteľov, bolo pracovať na rozdieloch medzi jednotlivými stupňami vzdelávania v krajinách V4 a Rakúsku. Celá myšlienka organizovania koordinačných stretnutí lektorov vzdelávacích zariadení v rámci EÚ je produktom ISIA a zároveň je praktickým realizovaním cieľa členských štátov EÚ združených v ISIA.

PREČO SAPUL?

SAPUL je jedinou vzdelávacou organizáciou na Slovensku, ktorá ponúka svojim uchádzačom o vzdelanie po každom úspešne zvládnutom stupni vzdelávania konkrétnu kvalifikáciu a začlenenie sa do rodiny inštruktorov snežných športov v rámci EÚ. SAPUL ako jediná organizácia môže svojich členov delegovať na medzinárodné podujatia učiteľov snežných športov. Žiadne vzdelanie absolvované v ktorejkoľvek krajne EÚ nie je automaticky uznané v iných členských krajinách EU – hovorí o tom smernica Rady EÚ č. 36/2005, ktorú ďalej dopĺňa smernica 49b/2016 rady EÚ. Jedine vzdelanie SAPUL Vám umožňuje plnú akceptáciu Vášho vzdelania štátnymi orgánmi členských štátov EÚ.

PARTNERI
 
LEKTORI

Náš lektorský zbor tvoria profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami. Všetci člen-ovia lektorského zboru majú dosiahnuté najvyššie vzde-lanie ISIA a aktívne sa podieľajú na metodike vzdelávania SAPUL.

 

STAŇ SA

PROFESIONÁLOM

Zver svoj osud do rúk odborníkov a staň sa aj Ty medzinárodne uznávaným inštruktorom snežných špor-tov.

PRAVIDLÁ VZDELÁVANIA

Pravidlá vzdelávania sú odsúhlasené písomným dokumentom, uznesením rady únie. Tento model len v rôznych modifikáciách sa uplatňuje takmer vo všetkých štátoch EÚ.

PRACOVNÉ UPLATNENIE

Naše združenie vzniklo a jeho činnosť je zameraná na vzdelávanie a prípravu inštruktorov pracujúcich v Slovenských ale aj zahraničných  lyžiarskych a snowboardových školách.

NOVÝ ZÁKON
O ŠPORTE

Nový zákon priniesol z pohľadu nášho fungovania množstvo otázok a pre mnohých z nás mnoho nepochopiteľných až neriešiteľných problémov.

 

Právna úprava

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu bola založená 19. októbra 1991podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov z 27. marca 1990.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu je od 06. mája 1993 jediným slovenským zástupcom v International Ski Instructor Association (ISIA), vďaka čomu ako jediná organizácia na Slovensku svojim členom zabezpečuje všeobecne uznávané vzdelávanie v rámci EÚ a ostatných členských štátoch ISIA.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zo 06. októbra 2016 akreditovaným vzdelávacím zariadením. 

 

NEVIEŠ SI RADY? Skús vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

VZDELÁVANIE

LYŽE

SNOWBOARD

Kurz inštruktora snowboardingu I. stupňa "C"

Kurz inštruktora snowboardingu II. stupňa "B"

Cross Coach / Free Style Kurz

Kurz inštruktora snowboardingu III. stupňa "A"

ÚROVEŇ EÚ

EUROSECURITE - Aplin kurz II.

ISIA SKITEST / EUROTEST - Slalomový kurz II.

OSTATNÉ KURZY

KONTAKTY

SEKRETÁR

ING. ANITA JEZERČÁKOVÁ

Anita.Jezercakova@sapul.sk

PREZIDENT

MGR. JAROSLAV PAVELKA

prezident@sapul.sk

ADRESA

SÍDLO ORGANIZÁCIE

Tatranská Lomnica č. 13,
059 60  Vysoké Tatry

SEKRETARIÁT

Apartmány Renomal,
Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2020