Základné informácie

Názov organizácie:

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, o.z.

Skratka organizácie:

SAPUL

Právna forma:

občianske združenie (o.z.)

Sídlo organizácie:

IČO organizácie:

Tatranská Lomnica 13, 059 60  Vysoké Tatry, Slovensko

17084423

DIČ organizácie:

Výkonný orgán:

2021462883

Sekretariát SAPUL

Prezident organizácie:

Mgr. Jaroslav Pavelka

Sekretariát

Adresa:

SAPUL,

Tatranská Lomnica 96,

059 60  Vysoké Tatry,

Slovensko

Stránkové dni

Pracovné dni:

Víkendy a sviatky:

Sekretár:

09:30 - 15:00

Zatvorené

Ing. Anita Jezerčáková

 

Často kladené otázky

Napíšte nám

Ďakujeme, vaša správa bola odoslaná.

 

Bankové spojenie

Číslo účtu:

Názov účtu:

Názov banky:

Adresa banky:

IBAN:

SWIFT/BIC kód:

66 2420 1000 / 1111

SAPUL

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Popradské nábrežie 18, 058 01 Poprad, Slovensko

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

UNCRSKBX

Právna úprava

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu bola založená 19. októbra 1991podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov z 27. marca 1990.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu je od 06. mája 1993 jediným slovenským zástupcom v International Ski Instructor Association (ISIA), vďaka čomu ako jediná organizácia na Slovensku svojim členom zabezpečuje všeobecne uznávané vzdelávanie v rámci EÚ a ostatných členských štátoch ISIA.