Základné informácie

Názov organizácie:

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, o.z.

Skratka organizácie:

SAPUL

Právna forma:

občianske združenie (o.z.)

Sídlo organizácie:

IČO organizácie:

Tatranská Lomnica 13, 059 60  Vysoké Tatry, Slovensko

17084423

DIČ organizácie:

Výkonný orgán:

2021462883

Sekretariát SAPUL

Prezident organizácie:

Mgr. Jaroslav Pavelka

Sekretariát

Adresa:

SAPUL,

Tatranská Lomnica 96,

059 60  Vysoké Tatry,

Slovensko

Stránkové dni

Pracovné dni:

Víkendy a sviatky:

Sekretár:

09:30 - 15:00

Zatvorené

Ing. Anita Jezerčáková

 

Často kladené otázky

Uznáva SAPUL kurzy aj od iných inštitúcií?


Vzdelávania SAPUL sa môžu zúčastňovať výhradne členovia SAPUL. Vstup do vzdelávania SAPUL z iných vzdelávacích inštitúcií je možný len po absolvovaní preškoľovacieho kurzu, ktorého cieľom je preverenie uchádzačových schopností a vedomostí so štandardmi SAPUL. Na preškoľovací kurz sa môžu prihlásiť členovia organizácií s platnou členskou známkou pre daný kalendárny rok s úspešne ukončeným I. kvalifikačným stupňom.

  • Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA)
  • Snowboardovej asociácie Slovenska (SAS)
SAPUL uznáva vzdelanie zo vzdelávacích inštitúcií združených v ISIA.
Je vzdelanie SAPUL platné aj v zahraničí?


Áno, ukončené vzdelávanie SAPUL je platné v EÚ a vo všetkých krajinách, ktoré sú členmi medzinárodnej organizácie ISIA. Uznanie licencie učiteľa snežných športov závisí od platnej legislatívy konkrétnych krajín a podmienok jednotlivých lyžiarskych škôl.

Pred výjazdom do zahraničia sa preto vopred oboznámte s požiadavkami lyžiarskych škôl, ktoré môžu klásť rôzne nároky na úroveň dosiahnutého vzdelania. Vo všeobecnosti platí, že licencia „C“ nemusí byť automaticky uznaná v celom svete a lyžiarske školy môžu požadovať minimálne licenciu „B“ alebo ISIA STAMP.
Kedy bude kurz?


Dátumy všetkých kurzov sú zverejňované na stránkach SAPUL www.sapul.sk/kurzy. Pre viac informácií sledujte naše webové stránky alebo sa prihláste na odber noviniek v pätičke stránky.
Na aký kurz sa mám prihlásiť?


Kurzy 1. kvalifikačného stupňa sú úvodné kurzy do vzdelávania SAPUL. Tieto kurzy sú vo vzdelávaní SAPUL označené písmenom „C“. Pre absolvovanie vyšších kvalifikačných stupňov sa najprv potrebné dosiahnuť základné vzdelanie. Viď štruktúru vzdelávania.
Ako zaplatiť členské?


Členské sa platí na 3 kalendárne roky na účet SAPUL v hodnote 30,00 EUR / 3 roky.

Objednávku môžete vyplniť na stránkach SAPUL www.sapul.sk/clenovia.

  • IBAN: SK55 1111 0000 0066 2420 1000
  • Variabilný symbol: dátum narodenia člena v tvare DD/MM/YYYY
  • Poznámka: Meno a Priezvisko člena

Po zaplatení Vám bude zaslaná známka na adresu z databázy SAPUL.
Kedy bude kurz pre pedagógov?


Kurzy pre pedagógov sa organizujú každoročne v decembri, pred Vianocami a podľa záujmu v apríli. Sledujte naše webové stránky na www.sapul.sk/kurz-pre-pedagogov.
Čo je doškoľovací kurz?


Doškoľovacie kurzy vychádzajú z platnej legislatívy SR, ktorá ukladá každému odborníkovi v športe absolvovať po 3 rokoch kurz na zdokonalenie techniky jazdy bez skúšok.

Viac informácií o doškoľovacích kurzoch nájdete na: www.sapul.sk/doskolovacie-kurzy
Je možné urobiť celé vzdelávania za jednu sezónu?


SAPUL ponúka komplexné 3. stupňové vzdelávanie v súlade s MINIMUMSTANDARDOM ISIA. Vzdelávanie pozostáva z množstva čiastkových kurzov, ktoré nie je možné fyzicky absolvovať v priebehu jednej lyžiarskej sezóny.

V rámci jednej sezóny je možné absolvovať maximálne kurz „C“ v decembri a kurzu „B“ v marci s podmienkou 80 hodinovej praxe.
Je možné vynechať niekoľko dní z kurzu?


Program kurzov je veľmi intenzívny a preto je možné vynechať len 1 deň z kurzu z vážnych dôvodov, pokiaľ sa nejedná o skúškové dni.
Aká je požadovaná jazyková vybavenosť na úspešné absolvovanie kurzu?


Metodická časť kurzov prebieha v anglickom alebo nemeckom jazyku (podľa výberu), prednášky a semináre prebiehajú v slovenskom jazyku. Na úspešné absolvovanie kurzov „C“ sa vyžadujú základné komunikačné schopnosti na úrovni A2.

Súčasťou kurzu „C“ sú aj pomocné slovíčka k výuke z ruského jazyka (nie je potrebná znalosť azbuky alebo plynulej reči).
Aký je rozdiel medzi bezplatným zdokonaľovacím tréningom a tréningom?


Bezplatný zdokonaľovací tréning je určený výhradne pre členov SAPUL s platnou členskou známkou a ukončneým 1., 2. a 3. kvalifikačným stupňom.

Zdokonaľovací tréning je orientovaný na zlepšenie techniky jazdenia a zároveň týmto bezplatným kurzom lektor poradí, či ste pripravený na vyšší stupeň vzdelávania.

Tréning je určený pre čakateľov a orientovaný len na zdokonalenie techniky na opravné skúšky, to znamená že predmetom tohto kurzu je jazdenie zdokonaľovacích cvičení na základe chýb a jazdenie skúšobných jázd.

Čakatelia sa nemôžu zúčastniť bezplatného zdokonaľovacieho tréningu!

Napíšte nám

Program kurzov v zimnej sezóne 2021 / 2022 bude zverejnený v októbri. Pre viac informácií, prosím, sledujte naše webové a facebookove stránky.

Ďakujeme, vaša správa bola odoslaná.

 

Bankové spojenie

Číslo účtu:

Názov účtu:

Názov banky:

Adresa banky:

IBAN:

SWIFT/BIC kód:

66 2420 1000 / 1111

SAPUL

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Popradské nábrežie 18, 058 01 Poprad, Slovensko

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

UNCRSKBX

Právna úprava

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu bola založená 19. októbra 1991podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov z 27. marca 1990.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu je od 06. mája 1993 jediným slovenským zástupcom v International Ski Instructor Association (ISIA), vďaka čomu ako jediná organizácia na Slovensku svojim členom zabezpečuje všeobecne uznávané vzdelávanie v rámci EÚ a ostatných členských štátoch ISIA.