SAPUL | Kontakty

Základné informácie

Názov organizácie:

Skratka organizácie:

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu

SAPUL

Sídlo organizácie:

IČO organizácie:

Tatranská Lomnica 13, 059 60  Vysoké Tatry, Slovensko

17084423

DIČ organizácie:

Výkonný orgán:

2021462883

Sekretariát SAPUL

Prezident organizácie:

Mgr. Jaroslav Pavelka

Sekretariát

Adresa:

SAPUL,

Apartmány Renomal - Recepcia,

Tatranská Lomnica 96,

059 60  Vysoké Tatry,

Slovensko

Stránkové dni

Pracovné dni:

Víkendy a sviatky:

09:30 - 15:00

Zatvorené

Sekretár:

Ing. Anita Jezerčáková

Často kladené otázky

 

Bankové spojenie

Číslo účtu:

Názov účtu:

Názov banky:

Adresa banky:

IBAN:

SWIFT/BIC kód:

66 2420 1000 / 1111

SAPUL

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Popradské nábrežie 18, 058 01 Poprad, Slovensko

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

UNCRSKBX

Právna úprava

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu bola založená 19. októbra 1991podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov z 27. marca 1990.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu je od 06. mája 1993 jediným slovenským zástupcom v International Ski Instructor Association (ISIA), vďaka čomu ako jediná organizácia na Slovensku svojim členom zabezpečuje všeobecne uznávané vzdelávanie v rámci EÚ a ostatných členských štátoch ISIA.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu zo 06. októbra 2016 akreditovaným vzdelávacím zariadením. 

NEVIEŠ SI RADY? Skús vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

VZDELÁVANIE

LYŽE

SNOWBOARD

Kurz inštruktora snowboardingu I. stupňa "C"

Kurz inštruktora snowboardingu II. stupňa "B"

Cross Coach / Free Style Kurz

Kurz inštruktora snowboardingu III. stupňa "A"

ÚROVEŇ EÚ

EUROSECURITE - Aplin kurz II.

ISIA SKITEST / EUROTEST - Slalomový kurz II.

OSTATNÉ KURZY

KONTAKTY

SEKRETÁR

ING. ANITA JEZERČÁKOVÁ

Anita.Jezercakova@sapul.sk

PREZIDENT

MGR. JAROSLAV PAVELKA

prezident@sapul.sk

ADRESA

SÍDLO ORGANIZÁCIE

Tatranská Lomnica č. 13,
059 60  Vysoké Tatry

SEKRETARIÁT

Apartmány Renomal,
Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2020