top of page

Základné informácie

Názov združenia:

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, o.z.

Skratka združenia:

SAPUL

Právna forma:

občianske združenie (o.z.)

Sídlo združenia:

IČO združenia:

Tatranská Lomnica 13, 059 60  Vysoké Tatry, Slovensko

17084423

DIČ združenia:

Výkonný orgán:

2021462883

Sekretariát SAPUL

Prezident združenia:

Mgr. Jaroslav Pavelka

Sekretariát

Adresa:

SAPUL,

Tatranská Lomnica 96,

059 60  Vysoké Tatry,

Slovensko

Stránkové dni

Pracovné dni:

Víkendy a sviatky:

Sekretár:

09:30 - 15:00

Zatvorené

Ing. Anita Jezerčáková

FAQ

Často kladené otázky

Kontaktujte nás

Ďakujeme, vaša správa bola odoslaná.

Bankové spojenie

Bankové spojenie

Číslo účtu:

Názov účtu:

Názov banky:

Adresa banky:

IBAN:

SWIFT/BIC kód:

66 2420 1000 / 1111

SAPUL

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Popradské nábrežie 18, 058 01 Poprad, Slovensko

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

UNCRSKBX

Právna úprava

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu bola založená 19. októbra 1991podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov z 27. marca 1990.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu je od 06. mája 1993 jediným slovenským zástupcom v International Ski Instructor Association (ISIA), vďaka čomu ako jediná organizácia na Slovensku svojim členom zabezpečuje všeobecne uznávané vzdelávanie v rámci EÚ a ostatných členských štátoch ISIA.

bottom of page