top of page

ISIA CARD

ISIA CARD je najvyššie ocenenie učiteľov snežných športov vydávané ISIA. Získanie ISIA CARD vyžaduje ukončenie najvyššieho vzdelania SAPUL a hlbšie chápanie a tréning v oblasti kvality a bezpečnosti. Základným predpokladom k získaniu ISIA CARD je vysoká úroveň technických schopností vo viacerých snežných disciplínach. ISIA CARD predpokladá, že držiteľ úspešne ukončil ISIA SKITESTEUROSECURITE a absolvoval minimálne 450 hodín vzdelávania.

Držiteľ ISIA CARD je schopný viesť výučbu snežných športov minimálne na 2 snežných náradiach na najvyššej technickej a metodickej úrovni. V súvislosti s najvyššími technickými požiadavkami na držiteľa ISIA CARD musí jej držiteľ úspešne zvládnuť pretekový test (ISIA SKITEST / EUROTEST).


Kandidát ISIA CARD je schopný naplánovať a viesť výučbu snežných športov mimo značených zjazdoviek, čo zahŕňa podrobné znalosti náležitého vybavenia (kompas, výškomer, mapy, cievky, sondy a pod.) a metód na analýzu snežných podmienok.

Pre udržanie dosiahnutej úrovne sa musí držiteľ ISIA CARD zúčastňovať povinných doškoľovacích kurzov minimálne 2 dni každé dva roky, alebo 1 deň každý rok. V prípade, že sa držiteľ ISIA CARD nebude týchto kurzov zúčastňovať, stráca nárok na ISIA CARD a status medzinárodného učiteľa snežných športov sa stane neaktívny.


Požiadavky pre získanie ISIA CARD: ukončený III. kvalifikačný stupeň + EUROTEST a minimum 450 hodín absolvovaného vzdelávania SAPUL.

תגובות


התגובות הושבתו לפוסט הזה.
bottom of page