ISIA CARD

ISIA CARD je najvyššie ocenenie učiteľov snežných športov vydávané ISIA. Získanie ISIA CARD vyžaduje ukončenie najvyššieho vzdelania SAPUL a hlbšie chápanie a tréning v oblasti kvality a bezpečnosti. Základným predpokladom k získaniu ISIA CARD je vysoká úroveň technických schopností vo viacerých snežných disciplínach. ISIA CARD predpokladá, že držiteľ úspešne ukončil ISIA SKITESTEUROSECURITE a absolvoval minimálne 450 hodín vzdelávania.

Držiteľ ISIA CARD je schopný viesť výučbu snežných športov minimálne na 2 snežných náradiach na najvyššej technickej a metodickej úrovni. V súvislosti s najvyššími technickými požiadavkami na držiteľa ISIA CARD musí jej držiteľ úspešne zvládnuť pretekový test (ISIA SKITEST / EUROTEST).


Kandidát ISIA CARD je schopný naplánovať a viesť výučbu snežných športov mimo značených zjazdoviek, čo zahŕňa podrobné znalosti náležitého vybavenia (kompas, výškomer, mapy, cievky, sondy a pod.) a metód na analýzu snežných podmienok.

Pre udržanie dosiahnutej úrovne sa musí držiteľ ISIA CARD zúčastňovať povinných doškoľovacích kurzov minimálne 2 dni každé dva roky, alebo 1 deň každý rok. V prípade, že sa držiteľ ISIA CARD nebude týchto kurzov zúčastňovať, stráca nárok na ISIA CARD a status medzinárodného učiteľa snežných športov sa stane neaktívny.


Požiadavky pre získanie ISIA CARD: ukončený III. kvalifikačný stupeň + EUROTEST a minimum 450 hodín absolvovaného vzdelávania SAPUL.

NEVIETE SI RADY? Skúste vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

SAPUL,

Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

Slovensko

IČO: 17084423

DIČ: 2021462883

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

SLEDUJTE NÁS
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2017 - 2020