top of page
POPIS KURZU

SLALOMOVÝ KURZ

Slalomový je neoddeliteľnou súčasťou komplexného vzdelania učiteľa snežných športov III. kvalifikačného stupňa A. Nasleduje  po kurze II. kvalifikačného stupňa a trvá 5 dní.

 

Slalomový kurz je náročný na kondíciu a vyžaduje výborné zvládnutie rýchlej jazdy na zjazdovke.

Na slalomovom kurze získava uchádzač informácie o spôsobe jazdy vo vytýčenej trati - obrovský slalom. Jazdy sú pretekového charakteru, kde sa na techniku a taktiku kladie vysoký dôraz. Kondičné požiadavky vyplývajú aj s jazdením v náročnejšom teréne a vo vysokých rýchlostiach.

 

Úspešné zvládnutie kurzu predpokladá bezproblémovú jazdu na „čiernej“ zjazdovke. Od uchádzačov, ktorí už majú vzdelanie a požadovanú prax sa očakáva tvorivejší a aktívnejší prístup ako aj spätná väzba.

 

​Absolventovi slalomového kurzu sa otvára cesta k možnému naplneniu podmienok ISIA, a tým nadobudnúť ISIA známku.

Podrobnosti

Úroveň:

A

Dĺžka kurzu:

5 dní

ISIA známka:

Platnosť licencie:

3 roky

Cudzie jazyky:

angličtina / nemčina

Hodinový rozsah:

Minimálne vzdelanie:

Prax:

96 hodín

II. kvalifikačný stupeň

80 hodín

SAPUL - Slalomový kurz 6
Sapul_slalomak-9.jpg
NASLEDUJÚCE KURZY

Nasledujúce kurzy

No events at the moment
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Dôležité informácie

Čo ma na kurze čaká?

Denný program je zložený z praktickej časti - stavby tratí a tiež jazda vo vytýčenej trati.

 

Slalomový kurz nemá metodickú časť. Uchádzači sa učia ako postaviť trať pre obrovský slalom a tiež ako vybrať najvhodnejšiu líniu v trati podľa meniacich sa podmienok. Teoretická časť je zložená z prednášok v slovenskom jazyku (Pretekové disciplíny a výstavba tratí, Športový tréning pre inštruktorov, Psychológia športu pri pretekovom lyžovaní, Preteková príprava lyží - praktická, Analýza pohybu pretekára - praktická) a je zavŕšená písomným testom.

 

Posledný deň kurzu prebiehajú skúšky z praktickej časti - meraná jazda v obrovskom slalome, 2 pokusy. Uchádzač musí splniť časový limit na jazdu. Limit sa stanoví podľa počtu FIS bodov navrhnutých predjazdcov.

Kto sa môže na kurz prihlásiť?

Na slalomový kurz sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa nasledujúce podmienky:​

  • Uchádzač je členom SAPUL s platnou členskou známkou pre daný kalendárny rok;

  • Uchádzač nemá záväzky voči Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu, Únii lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, alebo niektorej z členských škôl Únie;

  • Uchádzač má úspešne dokončený kurz učiteľa lyžovania II. kvalifikačného stupňa.

  • Uchádzač má ukončené duálne vzdelávanie (min. I. kvalifikačný stupeň pre lyže a snowboard).

Čo budem po kurze vedieť?

Základné znalosti o stavbe trate obrovského slalomu, urobiť predpretekovú prehliadku trate obrovského slalomu, voliť najoptimálnejšiu stopu v závislosti od stavby trate, správnu prípravu lyží na obrovský slalom, základné znalosti pre trénovanie detí.

Aké sú predpokladané znalosti uchádzača?

Skúsenosti s lyžovaním vo veľkých rýchlostiach, v rozbitom teréne, na neupravenej zjazdovke. Kurz nie je vhodný pre tých, ktorý nemajú takéto skúsenosti.

Existujú nejaké zľavy z kurzovného?

Únia lyžiarských a snowboardových škôl Slovenska v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov lyžovania a snowboardingu umožnuje úspešným absolventom kurzu získať jednorázovú finančnú dotáciu v prípade, že sa zaviažú pracovať v nasledujúcej lyžiarskej sezóne pre niektorú z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska.

 

Všetci uchádzači kurzu, ktorí si uplatnia dotovanú cenu kurzovného sú povinní v prihláške na kurz uviesť špecifický kód niektorej členskej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska. V prípade, že si uchádzač uplatní dotovanú cenu a neuvedie kód lyžiarskej školy, a/alebo bude uchádzač kurzu neúspešný, je povinný Slovenskej asociácii učiteľov lyžovania a snowboardingu uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou kurzovného, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.

Zobraziť zoznam členských škôl Únie LaSŠ Slovenska »

Ako prebiehajú skúšky?

Slalomový kurz je zavŕšený skúškou z teoretickej a praktickej časti. Na úspešné absolvovanie kurzu je potrebné zavŕšiť obe skúšky s pozitívnym hodnotením.

  1. Teoretická časť – testuje teoretické znalosti kurzantov z prednášok vo forme testu

  2. Praktická časť – meraná jazda na trati obrovského slalomu, testuje sa čas v porovnaní s dvomi vybranými predjazdcami, kurzanti majú dva pokusy, z ktorých aspoň jeden musí byť v tolerancii podľa určeného koeficientu.

 

V prípade, že účastník kurzu nie je v absolvovaní záverečných skúšok úspešný má možnosť si jednotlivé skúšky opraviť na opravných a preškolovacích kurzoch podľa organizačnej štruktúry vzdelávania.

Čo mám robiť v prípade úrazu? Som poistený?

Základné poistenie na horách, v prípade zásahov Horskej služby na vyznačených lyžiarskych tratiach v stredisku, v ktorom skipassy platia, počas prevádzkových hodín strediska a v dňoch platnosti skipassu je v cene skipassu.

 

V stredisku je možné priplatiť si individuálne poistenie prostredníctvom EURÓPSKEJ CESTOVNEJ POISŤOVNE.

 

Poistenie pokrýva náklady Horskej záchrannej služby na technické zabezpečenie záchrannej alebo pátracej akcie v horách. Určené je pre občanov SR, ako aj iných štátnych príslušníkov, ktorí navštívia hory na Slovensku. Poistenie je možné dojednať na obdobie jedného roka alebo na presne stanovený počet dní.

ALPIN KURZ

Alpin kurz, je neoddeliteľnou súčasťou III. kvalifikačného stupňa A. Následuje po II. kvalifikačnom stupni, ktorý je povinný absolvovať kurzant pred účasťou na lavínovom kurze.

Sapul_slalomak-24.jpg
SAPUL - Slalomový kurz 9
POVINNÁ VÝBAVA

Povinná výbava

Prilba a lyžiarska kombinéza

Preukaz SAPUL s platnou členskou známkou pre daný kalendárny rok

Základná výbava na úpravu lyží (brúsenie, voskovanie)

Zjazdové lyže vhodné na obrovský slalom (ženy rádius od 18 m, muži rádius od 21 m)

Lyžiarske a slnečné okuliare

Osobné doklady a preukaz poistenca

ISIA STAMP

ISIA STAMP

ISIA známka je úroveň, ktorú uchádzač získal úspešným absolvovaním predpísaných kurzov a splnením podmienok ISIA MINIMUM ŠTANDARDU, ktorý bol stanovený organizáciou ISIA. ISIA MINIMUM STANDARD v základných rysoch hovorí o minimálnom počte hodín vzdelávania potrebných pre získanie známky ISIA (320 hod.).

Držiteľ ISIA známky musí byť schopný viesť výučbu lyžovania pre všetky kategórie hostí v skupinách alebo jednotlivcov. Uchádzač je na technickej úrovni „experta“ minimálne v dvoch snežných disciplínach a je schopný viesť výučbu mimo značených zjazdoviek a v náročnom teréne. Vysoká úroveň vedenia výučby vyžaduje, aby bol kandidát oboznámený s pravidlami FIS a dokázal ich správne implementovať v prípade prvej pomoci po udalosti snežnej lavíny.

ISIA známka predpokladá, že uchádzač má znalosť minimálne 1 cudzieho jazyka, a má znalosti o histórii snežných športov a o medzinárodných organizáciách učiteľov snežných športov a ich úlohách.

Pre udržanie dosiahnutej úrovne sa musí držiteľ ISIA STAMP zúčastňovať povinných doškoľovacích kurzov minimálne 2 dni každé dva roky, alebo 1 deň každý rok. V prípade, že sa držiteľ ISIA CARD nebude týchto kurzov zúčastňovať, stráca nárok na ISIA STAMP a status medzinárodného učiteľa snežných športov.

Predpoklady pre získanie ISIA známky: ukončený II. kvalifikačný stupeň + všetky čiastkové kurzy III. stupňa okrem záverečnej časti a minimum 320 hodín absolvovaného vzdelávania.

bottom of page