Slalomový kurz

 

SLALOMOVÝ KURZ

Slalomový je neoddeliteľnou súčasťou komplexného vzdelania učiteľa snežných športov III. kvalifikačného stupňa A. Nasleduje  po kurze II. kvalifikačného stupňa a trvá 5 dní.

 

Slalomový kurz je náročný na kondíciu a vyžaduje výborné zvládnutie rýchlej jazdy na zjazdovke.

Na slalomovom kurze získava uchádzač informácie o spôsobe jazdy vo vytýčenej trati - obrovský slalom. Jazdy sú pretekového charakteru, kde sa na techniku a taktiku kladie vysoký dôraz. Kondičné požiadavky vyplývajú aj s jazdením v náročnejšom teréne a vo vysokých rýchlostiach.

 

Úspešné zvládnutie kurzu predpokladá bezproblémovú jazdu na „čiernej“ zjazdovke. Od uchádzačov, ktorí už majú vzdelanie a požadovanú prax sa očakáva tvorivejší a aktívnejší prístup ako aj spätná väzba.

 

​Absolventovi slalomového kurzu sa otvára cesta k možnému naplneniu podmienok ISIA, a tým nadobudnúť ISIA známku.

Podrobnosti

Úroveň:

A

Dĺžka kurzu:

5 dní

ISIA známka:

Platnosť licencie:

3 roky

Cudzie jazyky:

angličtina / nemčina

Číslo akreditácie MŠ:

Hodinový rozsah:

Minimálne vzdelanie:

Prax:

2016-6006/24778:6-30AA

96 hodín

II. kvalifikačný stupeň

80 hodín

 

Nasledujúce kurzy

 • TBD
  KURZ "A" SLALOMOVÝ KURZ 2021
  Location is TBD
  Time is TBD
  Location is TBD
 

Dôležité informácie

Čo ma na kurze čaká?
Kto sa môže na kurz prihlásiť?
Čo budem po kurze vedieť?
Aké sú predpokladané znalosti uchádzača?
Existujú nejaké zľavy z kurzovného?
Ako prebiehajú skúšky?
Čo mám robiť v prípade úrazu? Som poistený?

ALPIN KURZ

Alpin kurz, je neoddeliteľnou súčasťou III. kvalifikačného stupňa A. Následuje po II. kvalifikačnom stupni, ktorý je povinný absolvovať kurzant pred účasťou na lavínovom kurze.

 

Povinná výbava

Prilba a lyžiarska kombinéza

Preukaz SAPUL s platnou členskou známkou pre daný kalendárny rok

Základná výbava na úpravu lyží (brúsenie, voskovanie)

Zjazdové lyže vhodné na obrovský slalom (ženy rádius od 18 m, muži rádius od 21 m)

Lyžiarske a slnečné okuliare

Osobné doklady a preukaz poistenca

 

ISIA STAMP

ISIA známka je úroveň, ktorú uchádzač získal úspešným absolvovaním predpísaných kurzov a splnením podmienok ISIA MINIMUM ŠTANDARDU, ktorý bol stanovený organizáciou ISIA. ISIA MINIMUM STANDARD v základných rysoch hovorí o minimálnom počte hodín vzdelávania potrebných pre získanie známky ISIA (320 hod.).

Držiteľ ISIA známky musí byť schopný viesť výučbu lyžovania pre všetky kategórie hostí v skupinách alebo jednotlivcov. Uchádzač je na technickej úrovni „experta“ minimálne v dvoch snežných disciplínach a je schopný viesť výučbu mimo značených zjazdoviek a v náročnom teréne. Vysoká úroveň vedenia výučby vyžaduje, aby bol kandidát oboznámený s pravidlami FIS a dokázal ich správne implementovať v prípade prvej pomoci po udalosti snežnej lavíny.

ISIA známka predpokladá, že uchádzač má znalosť minimálne 1 cudzieho jazyka, a má znalosti o histórii snežných športov a o medzinárodných organizáciách učiteľov snežných športov a ich úlohách.

Pre udržanie dosiahnutej úrovne sa musí držiteľ ISIA STAMP zúčastňovať povinných doškoľovacích kurzov minimálne 2 dni každé dva roky, alebo 1 deň každý rok. V prípade, že sa držiteľ ISIA CARD nebude týchto kurzov zúčastňovať, stráca nárok na ISIA STAMP a status medzinárodného učiteľa snežných športov.

Predpoklady pre získanie ISIA známky: ukončený II. kvalifikačný stupeň + všetky čiastkové kurzy III. stupňa okrem záverečnej časti a minimum 320 hodín absolvovaného vzdelávania.

NEVIETE SI RADY? Skúste vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, o.z.

SEKRETARIÁT

Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

Slovensko

IČO: 17084423

DIČ: 2021462883

KONTAKTY

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

STRÁNKOVÉ HODINY

PRACOVNÉ DNI: 9:30 - 15:00

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
 • Grey Facebook Icon
 • Grey LinkedIn Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2017 - 2020