top of page

Kurz inštruktora lyžovania "B"

Kurz učiteľa lyžovania II. kvalifikačného stupňa je ďalším kurzom nasledujúcim po kurze I. kvalifikačného stupňa a trvá 9 dní. Kurz II. kvalifikačného stupňa je náročnejší nielen v technickom prevedení ukážok jednotlivých oblúkov, ale aj po kondičnej stránke z dôvodu jázd v teréne.

 

Druhý kvalifikačný stupeň je pre každého učiteľa snežných športov tým rozhodujúcim krokom, nakoľko uchádzač už získava informácie o zdokonaľovaní samého seba, ale aj o spôsobe výučby zdokonaľovania pohybových zručností klienta na snehu. Od uchádzačov, ktorí už majú základné vzdelanie a požadovanú prax sa očakáva tvorivejší a aktívnejší prístup ako aj spätná väzba a postrehy z vlastných praktických skúseností. Kondičné požiadavky vyplývajú aj s jazdením v náročnejšou teréne. Úspešné zvládnutie kurzu predpokladá bezproblémovú jazdu „čiernej“ zjazdovke.

Podmienkou účasti na kurze "B" je absolvovanie kurzu "D" pre snowboard.

Absolventovi kurzu "B" sa otvára cesta k možnému naplneniu podmienok ISIA, a tým nadobudnúť ISIA známku.

Posledné dva dni kurzu sú ukončené skúškami.

POPIS KURZU

Podrobnosti

*ISIA známku je možné získať po splnení podmienok ISIA minimum štandardu.

Kurz A 1.jpg
10834860_953839447977533_184574367679335
NASLEDUJÚCE KURZY

Nasledujúce kurzy

No upcoming events at the moment
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Doškoľovací kurz je potrebné absolvovať každé 3 roky z dôvodu predĺženia učiteľskej licencie SAPUL. Doškoľovacie kurzy trvajú spravidla 3 dni a zahŕňajú rýchlu rekapituláciu všetkých znalostí, ktoré sú pre učiteľa II. kvalifikačného stupňa nevyhnutné.

IMG_20171122_095245_0.jpg
12888618_1255440694484072_76405884452456
POVINNÁ VÝBAVA

Povinná výbava

Prilba

Lyžiarske a snowboardové oblečenie

Lyžiarska a snowboardová výstroj (carvingové lyže a lyže do volného terénu + snowboard)

Lyžiarske a slnečné okuliare

Písacie pomôcky, zošit a materiály z kurzu "C" (slovníky a skriptá)

Osobné doklady

Batoh

Preukaz SAPUL s platnou členskou známkou pre daný kalendárny rok

ISIA STAMP

ISIA známka je úroveň, ktorú uchádzač získal úspešným absolvovaním predpísaných kurzov a splnením podmienok ISIA MINIMUM ŠTANDARDU, ktorý bol stanovený organizáciou ISIA. ISIA MINIMUM STANDARD v základných rysoch hovorí o minimálnom počte hodín vzdelávania potrebných pre získanie známky ISIA (320 hod.).

Držiteľ ISIA známky musí byť schopný viesť výučbu lyžovania pre všetky kategórie hostí v skupinách alebo jednotlivcov. Uchádzač je na technickej úrovni „experta“ minimálne v dvoch snežných disciplínach a je schopný viesť výučbu mimo značených zjazdoviek a v náročnom teréne. Vysoká úroveň vedenia výučby vyžaduje, aby bol kandidát oboznámený s pravidlami FIS a dokázal ich správne implementovať v prípade prvej pomoci po udalosti snežnej lavíny.

ISIA známka predpokladá, že uchádzač má znalosť minimálne 1 cudzieho jazyka, a má znalosti o histórii snežných športov a o medzinárodných organizáciách učiteľov snežných športov a ich úlohách.

Pre udržanie dosiahnutej úrovne sa musí držiteľ ISIA STAMP zúčastňovať povinných doškoľovacích kurzov minimálne 2 dni každé dva roky, alebo 1 deň každý rok. V prípade, že sa držiteľ ISIA CARD nebude týchto kurzov zúčastňovať, stráca nárok na ISIA STAMP a status medzinárodného učiteľa snežných športov.

Predpoklady pre získanie ISIA známky: ukončený II. kvalifikačný stupeň + všetky čiastkové kurzy III. stupňa okrem záverečnej časti a minimum 320 hodín absolvovaného vzdelávania.