Druhý stupeň je pre každého učiteľa snežných športov tým rozhodujúcim krokom vo vzdelávaní, nakoľko absolvent získava informácie o zdokonaľovaní samého seba, ale aj o spôsobe výučby zdokonaľovania pohybových zručností klienta.

Od uchádzačov, ktorí už majú základné vzdelanie a požadovanú prax sa očakáva tvorivejší a aktívnejší prístup ako aj spätná väzba a postrehy z vlastných praktických skúseností. Kondičné požiadavky vyplývajú aj s jazdením v náročnejšou teréne. Úspešné zvládnutie kurzu predpokladá bezproblémovú jazdu na „čiernej“ zjazdovke.

Úspešný absolvent druhého stupňa sa je schopný plnohodnotne venovať stredne pokročilým klientom, ktorí už zvládli základný výcvik a chceli by posunúť ich jazdenie na vyššiu technickú a dynamickú úroveň.

 

Učiteľ II. kvalifikačného stupňa je schopný správne používať videoanalýzu, ktorá patrí medzi jeden z najefektívnejších spôsobov výučby techniky jazdy. Zároveň si účastník tohto kurzu zdokonalí vlastnú techniku aj pri dynamických jazdách.

 • 12194682_1163964136965062_71972395018043
  KURZ "B" LYŽE

  ZDOKONAĽOVACÍ VÝCVIK

  Zdokonaľovací výcvik zahŕňa dlhý rezaný oblúk, zmenu rytmu z krátkeho do dlhého oblúka, dlhé a krátke carvingové oblúky a jazdu na neupravených tratiach. Súčasťou tohto kurzu je 2-dňový snowboardový výcvik na úrovni "C".

  ÚROVEŇ

  B
  11 DNÍ

  DĹŽKA KURZU

 • 12118664_1163964046965071_76422819099710
  KURZ "B" SNOWBOARD

  ZDOKONAĽOVACÍ VÝCVIK

  Zdokonaľovací výcvik zahŕňa dlhý rezaný oblúk, zmenu rytmu z krátkeho do dlhého oblúka, dlhé a krátke carvingové oblúky a jazdu na neupravených tratiach. Osnova kurzu predpokladá minimálnu prax 80 hodín.

  ÚROVEŇ

  B
  9 DNÍ

  DĹŽKA KURZU

DRUHÝ

 KVALIFIKAČNÝ 

STUPEŇ

Často kladené otázky

Prečo vzdelávanie?
Pre koho sú kurzy II. kvalifikačného stupňa určené?
Čo znamenajú jednotlivé stupne?
Uznajú mi kurzy II. kvalifikačného stupňa aj v zahraničí?
Kto sa môže na tieto kurzy prihlásiť?
Existuje duálny kurz "B" ?

DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Doškoľovací kurz je potrebné absolvovať každé 3 roky z dôvodu predĺženia učiteľskej licencie SAPUL. Doškoľovacie kurzy trvajú spravidla 3 dni a zahŕňajú rýchlu rekapituláciu všetkých znalostí, ktoré sú pre učiteľa I. kvalifikačného stupňa nevyhnutné.

ISIA STAMP

ISIA známka je úroveň, ktorú uchádzač získal úspešným absolvovaním predpísaných kurzov a splnením podmienok ISIA MINIMUM ŠTANDARDU, ktorý bol stanovený organizáciou ISIA. ISIA MINIMUM STANDARD v základných rysoch hovorí o minimálnom počte hodín vzdelávania potrebných pre získanie známky ISIA (320 hod.).

Držiteľ ISIA známky musí byť schopný viesť výučbu lyžovania pre všetky kategórie hostí v skupinách alebo jednotlivcov. Uchádzač je na technickej úrovni „experta“ minimálne v dvoch snežných disciplínach a je schopný viesť výučbu mimo značených zjazdoviek a v náročnom teréne. Vysoká úroveň vedenia výučby vyžaduje, aby bol kandidát oboznámený s pravidlami FIS a dokázal ich správne implementovať v prípade prvej pomoci po udalosti snežnej lavíny.

ISIA známka predpokladá, že uchádzač má znalosť minimálne 1 cudzieho jazyka, a má znalosti o histórii snežných športov a o medzinárodných organizáciách učiteľov snežných športov a ich úlohách.

Pre udržanie dosiahnutej úrovne sa musí držiteľ ISIA STAMP zúčastňovať povinných doškoľovacích kurzov minimálne 2 dni každé dva roky, alebo 1 deň každý rok. V prípade, že sa držiteľ ISIA CARD nebude týchto kurzov zúčastňovať, stráca nárok na ISIA STAMP a status medzinárodného učiteľa snežných športov.

Predpoklady pre získanie ISIA známky: ukončený II. kvalifikačný stupeň + všetky čiastkové kurzy III. stupňa okrem záverečnej časti a minimum 320 hodín absolvovaného vzdelávania.

NEVIETE SI RADY? Skúste vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, o.z.

SEKRETARIÁT

Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

Slovensko

IČO: 17084423

DIČ: 2021462883

KONTAKTY

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

STRÁNKOVÉ HODINY

PRACOVNÉ DNI: 9:30 - 15:00

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
 • Grey Facebook Icon
 • Grey LinkedIn Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2017 - 2020