top of page
SAPUL - Duálny kurz inštruktora lyžovania a snowboardingu "C" - Detská výuka, Tatranská Lomnica 2018
POPIS KURZU

DUÁLNY KURZ "C" PRE LYŽE A SNOWBOARD

Duálny kurz učiteľov lyžovania a snowboardingu I. kvalifikačného stupňa určuje nový trend v príprave učiteľov „snežných športov“. Úspešné absolvovanie duálneho kurzu I. kvalifikačného stupňa dáva budúcemu učiteľovi lepšie predpoklady k pracovnému zaradeniu a úspešnému ukončeniu celého vzdelávacieho procesu.

Denný program je zložený z praktickej a teoretickej časti. Praktická časť je zameraná na základy techniky a metodiky na svahu v anglickom alebo nemeckom jazyku, doplňujúcim jazykom je ruština. Teoretická časť je zložená z prednášok v slovenskom jazyku (bezpečnosť na horách, motorika, náuka o snehu a lavínach, nové trendy, výstroj, výučba detí a ďalšie) a seminárov (technika, metodika, cudzí jazyk).

Posledné 2 dni kurzu prebiehajú skúšky z praktickej časti (ukážky techniky, pedagogický výstup v anglickom alebo nemeckom jazyku) a teoretickej časti (písomné skúšky zo všetkých prednášok a ruskej slovnej zásoby).

Pozor, absolvovanie kurzu neznamená, že účastník kurzu sa automaticky stáva učiteľom lyžovania a snowboardingu. Je potrebné úspešne zvládnuť všetky skúšky.

Podrobnosti