SAPUL - Duálny kurz inštruktora lyžovania a snowboardingu "C" - Detská výuka, Tatranská Lomnica 2018
 

DUÁLNY KURZ "C" PRE LYŽE A SNOWBOARD

Duálny kurz učiteľov lyžovania a snowboardingu I. kvalifikačného stupňa určuje nový trend v príprave učiteľov „snežných športov“. Úspešné absolvovanie duálneho kurzu I. kvalifikačného stupňa dáva budúcemu učiteľovi lepšie predpoklady k pracovnému zaradeniu a úspešnému ukončeniu celého vzdelávacieho procesu.

Denný program je zložený z praktickej a teoretickej časti. Praktická časť je zameraná na základy techniky a metodiky na svahu v anglickom alebo nemeckom jazyku, doplňujúcim jazykom je ruština. Teoretická časť je zložená z prednášok v slovenskom jazyku (bezpečnosť na horách, motorika, náuka o snehu a lavínach, nové trendy, výstroj, výučba detí a ďalšie) a seminárov (technika, metodika, cudzí jazyk).

Posledné 2 dni kurzu prebiehajú skúšky z praktickej časti (ukážky techniky, pedagogický výstup v anglickom alebo nemeckom jazyku) a teoretickej časti (písomné skúšky zo všetkých prednášok a ruskej slovnej zásoby).

Pozor, absolvovanie kurzu neznamená, že účastník kurzu sa automaticky stáva učiteľom lyžovania a snowboardingu. Je potrebné úspešne zvládnuť všetky skúšky.

Podrobnosti

SAPUL - Duálny kurz inštruktora lyžovania a snowboardingu "C" - Jazda v pluhu, Tatranská Lomnica 2018
SAPUL - Duálny kurz inštruktora lyžovania a snowboardingu "C" - Lektor snowboardingu, Tatranská Lomnica 2018
 

Nasledujúce kurzy

 

Dôležité informácie

Čo ma na kurze čaká?

Kurz I. kvalifikačného stupňa je zameraný na úvod do výuky začiatočníkov lyžovania a detí. Zámerom kurzu je čo najrealistickejšie ukázať prácu učiteľa snežných športov v praxi. Budúceho učiteľa naučiť správne metodické a didaktické postupy, v rámci motorického učenia čo najpresnejšie a jednoducho popísať pohybový priebeh jednotlivých cvičení.

 

Na kurze sa každý oboznámi s presnými metodickými postupmi pri odstraňovaní chýb výberom správnej metodickej rady cvičení. Každý účastník prejde podrobnou video-analýzou a zároveň sa túto analýzu začne učiť používať vo svojej budúcej praxi.

 

Pätnásťdňový program kurzu je náročný na fyzickú a psychickú kondíciu a koncentráciu. Program kurzu účastníkov striedavo vzdeláva po teoretickej tak aj po praktickej stránke. Teoretickú časť kurzu tvoria prednášky, semináre a video-analýzy. Praktickú časť kurzu tvorí zdokonaľovanie techniky jednotlivých cvičení a simulácie metodických výstupov v cudzom jazyku. Účasť na teoretickej ako aj na praktickej časti kurzu je povinná a ospravedlniť je možné max. 1 deň.

 

Denný program kurzu začína spravidla ráno o 8:30 na svahu a končí o 20:30 prednáškami, prípadne až o 22:00 seminármi.

Kto sa môže na kurz prihlásiť?