ČLENSTVO

V SAPUL

SAPUL pre svojich členov zabezpečuje kontinuitu vzdelávania uznávaného v Európskej únii a v ostatných členských štátoch ISIA. SAPUL ako jediná organizácia na Slovensku svojim členom umožňuje získať ISIA STAMP a ISIA CARD a výhody z nich plynúce.

Jediné vzdelanie na Slovensku s medzinárodným certifikátom.

Pravidelné kurzy a eventy vedené odborným lektorským zborom.

Možnosť získania zliav zo vzdelávania.

Zľavy a výhody na medzinárodnej úrovni zo skipassov a športovej výstroje.

Prístup k odborným materiálom a možnosť odborného rastu v rámci lektorského zboru.

12183934_1163965576964918_12858975491102

ČLENOVIA & ČLENSKÉ

Členstvo v SAPUL je dobrovoľné. Členom sa môže stať len plnoletá osoba, ktorá úspešne absolvovala kurz I. kvalifikačného stupňa.
 
Každý člen je povinný uhrádzať ročné členské príspevky.

Preukaz SAPUL je platný len s členskou známkou na daný kalendárny rok. V prípade neuhradenia členského členovi jeho členstvo zaniká.

Osvedčenia o absolvovaní kurzu alebo vystavenie členského preukazu je možné len členom SAPUL s uhradeným členským.

 
15

Známka uznávaná vo všetkých členských štátoch ISIA

Platné na 1 rok

Ukončený II. kvalifikačný stupeň

Minimálne 320 hodín absolvovaného vzdelávania

ČLENSKÉ
30

Pravidelné členské príspevky od všetkých členov SAPUL

Platné na 3 roky

Prístup k vzdelávaniu SAPUL

Pravidelné newslettre

Aktualizovaná metodika

Celoročná podpora sekretariátu

Atraktívne zľavy v športových obchodoch a servisoch

Medzinárodne uznávaný preukaz učiteľov snežných športov

Platné na 1 rok

Ukončený III. kvalifikačný stupeň

Minimálne 450 hodín absolvovaného vzdelávania

 

LEKTORSKÝ ZBOR

Náš lektorský zbor tvoria profesionáli s potrebnou odbornou kvalifikáciou a dlhoročnými praktickými skúsenosťami. Všetci členovia lektorského zboru majú dosiahnuté najvyššie vzdelanie SAPUL a splnené podmienky ISIA. Aktívne sa podieľajú na tvorbe metodiky vzdelávania SAPUL. Pracujú na nových trendoch a neustále sa vzdelávajú, aby dokázali ponúknuť ten najlepší produkt. 

JAROSLAV PAVELKA
prezident SAPUL
RADO CHOVANČÍK
lektor lyžovania
IVAN SOLÁR
lektor snowboardingu
SILVESTER HORÁK
lektor snowboardingu
MAREK CHALABALA
lektor snowboardingu
JÁN KÁČER
lektor čakateľ
JÁN KRIVÁŇ
vedúci vzdelávania
PETER PALÁSTHY
lektor lyžovania
DENISA ŠULCOVÁ
lektor lyžovania
MARTIN MIERKA
lektor čakateľ
ANTONÍN PŘIBYL
lektor čakateľ
MIROSLAV IVAN
lektor lyžovania
ZUZANA PALÁSTHY
lektor snowboardingu a lyžovania
MICHAL JOKL
lektor lyžovania
RASŤO SVOREŇ
lektor lyžovania
JAKUB HRAŠKO
lektor čakateľ
KARIN PETRÍKOVÁ
lektor čakateľ

NEVIETE SI RADY? Skúste vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

KONTAKTY

SEKRETÁR

ING. ANITA JEZERČÁKOVÁ

Anita.Jezercakova@sapul.sk

PREZIDENT

MGR. JAROSLAV PAVELKA

prezident@sapul.sk

ADRESA

SÍDLO ORGANIZÁCIE

Tatranská Lomnica č. 13,
059 60  Vysoké Tatry

SEKRETARIÁT

Apartmány Renomal,
Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2017 - 2020