ČLENSTVO

V SAPUL

SAPUL pre svojich členov zabezpečuje kontinuitu vzdelávania uznávaného v Európskej únii a v ostatných členských štátoch ISIA. SAPUL ako jediná organizácia na Slovensku svojim členom umožňuje získať ISIA STAMP a ISIA CARD a výhody z nich plynúce.

Jediné vzdelanie na Slovensku s medzinárodným certifikátom.

Pravidelné kurzy a eventy vedené odborným lektorským zborom.

Možnosť získania zliav zo vzdelávania.

Zľavy a výhody na medzinárodnej úrovni zo skipassov a športovej výstroje.

Prístup k odborným materiálom a možnosť odborného rastu v rámci lektorského zboru.

12182985_1163964246965051_52234413786862

ČLENSTVO V SAPUL

Členstvo v SAPUL je dobrovoľné. Členom sa môže stať len plnoletá osoba, ktorá úspešne absolvovala kurz I. kvalifikačného stupňa.
 
Každý člen je povinný uhrádzať ročné členské príspevky.

Preukaz SAPUL je platný len s členskou známkou na daný kalendárny rok. V prípade neuhradenia členského členovi jeho členstvo zaniká.

Osvedčenia o absolvovaní kurzu alebo vystavenie členského preukazu je možné len členom SAPUL s uhradeným členským.

Členstvo SAPUL v SLA

Začiatkom roka 2021 vstúpila Slovenská lyžiarska asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu do Slovenskej lyžiarskej asociácie, o.z. (SLA) so svojimi členmi. 

V prípade, že si neželáte byť členmi Slovenskej lyžiarskej asociácie o.z. (SLA) môžete kedykoľvek svoje členstvo zrušiť zaslaním odhlášky do sídla SLA na Karpatská 15, 058 01 Poprad s originál podpisom, kde bude žiadosť o odhlásenie obsahovať údaje člena, ktorý sa chce odhlásiť: meno, priezvisko, dátum narodenia, mailová adresa a tel. číslo.

 
15

Známka uznávaná vo všetkých členských štátoch ISIA

Platné na 1 rok

Ukončený II. kvalifikačný stupeň

Minimálne 320 hodín absolvovaného vzdelávania

ČLENSKÉ
30

Pravidelné členské príspevky od všetkých členov SAPUL

Platné na 3 roky

Prístup k vzdelávaniu SAPUL

Aktualizovaná metodika

Celoročná podpora sekretariátu

Atraktívne zľavy v športových obchodoch a servisoch

Medzinárodne uznávaný preukaz učiteľov snežných športov

Platné na 1 rok

Ukončený III. kvalifikačný stupeň

Minimálne 450 hodín absolvovaného vzdelávania

 

NEVIETE SI RADY? Skúste vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, o.z.

SEKRETARIÁT

Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

Slovensko

IČO: 17084423

DIČ: 2021462883

KONTAKTY

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

STRÁNKOVÉ HODINY

PRACOVNÉ DNI: 9:30 - 15:00

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2017 - 2020