SAPUL | Členovia & Lektorský zbor

ČLENSTVO

V SAPUL

Jediné vzdelanie na Slovensku uznávané aj v zahraničí.

Pravidelné kurzy a eventy vedené odborným lektorským zborom.

SAPUL pre svojich členov zabezpečuje kontinuitu vzdelávania uznávaného v Európskej únii a v ostatných členských štátoch ISIA. SAPUL ako jediná organizácia na Slovensku svojim členom umožňuje získať ISIA STAMP a ISIA CARD a výhody z nich plynúce. SAPUL háji záujmy svojich členov na štátnej a svetovej úrovni.

Možnosť získania zliav zo vzdelávania.

Zľavy a výhody na medzinárodnej úrovni zo skipassov a športovej výstroje.

Prístup k odborným materiálom a možnosť odborného rastu v rámci lektorského zboru.

ČLENOVIA

Členstvo v SAPUL je dobrovoľné. Členom sa môže stať len plnoletá osoba, ktorá úspešne absolvovala kurz I. kvalifikačného stupňa.
 
Každý člen je povinný uhrádzať ročné členské príspevky.

Preukaz SAPUL je platný len s členskou známkou na daný kalendárny rok. V prípade neuhradenia členského členovi jeho členstvo zaniká.

Osvedčenia o absolvovaní kurzu alebo vystavenie členského preukazu je možné len členom SAPUL s uhradeným členským.

 
15

Známka uznávaná vo všetkých členských štátoch ISIA

Platné na 1 rok

Ukončený II. kvalifikačný stupeň

Minimálne 320 hodín absolvovaného vzdelávania

ČLENSKÉ
30

Pravidelné členské príspevky od všetkých členov SAPUL

Platné na 3 roky

Prístup k vzdelávaniu SAPUL

Pravidelné newslettre

Aktualizovaná metodika

Celoročná podpora sekretariátu

Atraktívne zľavy v športových obchodoch a servisoch

50

Medzinárodne uznávaný preukaz učiteľov snežných športov

Platné na 1 rok

Ukončený III. kvalifikačný stupeň

Minimálne 450 hodín absolvovaného vzdelávania

 

LEKTORSKÝ ZBOR

Náš lektorský zbor tvoria profesionáli s potrebnou odbornou kvalifikáciou a dlhoročnými praktickými skúsenosťami. Všetci členovia lektorského zboru majú dosiahnuté najvyššie vzdelanie SAPUL a splnené podmienky ISIA. Aktívne sa podieľajú na tvorbe metodiky vzdelávania SAPUL. Pracujú na nových trendoch a neustále sa vzdelávajú, aby dokázali ponúknuť ten najlepší produkt. 

NEVIEŠ SI RADY? Skús vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

VZDELÁVANIE

LYŽE

SNOWBOARD

Kurz inštruktora snowboardingu I. stupňa "C"

Kurz inštruktora snowboardingu II. stupňa "B"

Cross Coach / Free Style Kurz

Kurz inštruktora snowboardingu III. stupňa "A"

ÚROVEŇ EÚ

EUROSECURITE - Aplin kurz II.

ISIA SKITEST / EUROTEST - Slalomový kurz II.

OSTATNÉ KURZY

KONTAKTY

SEKRETÁR

ING. ANITA JEZERČÁKOVÁ

Anita.Jezercakova@sapul.sk

PREZIDENT

MGR. JAROSLAV PAVELKA

prezident@sapul.sk

ADRESA

SÍDLO ORGANIZÁCIE

Tatranská Lomnica č. 13,
059 60  Vysoké Tatry

SEKRETARIÁT

Apartmány Renomal,
Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2020