Prvý stupeň je základným a úvodným krokom do celého vzdelávania SAPUL. Školenia sú orientované na prípravu učiteľa lyžovania alebo snowboardingu na výuku začiatočníkov a detí na najnižšej úrovni.

Cieľom prvého stupňa je oboznámiť uchádzačov s výučbou začiatočníka a základmi výučby detí.  Absolventi budú schopní správne metodicky, ale aj technicky zvládnuť základné kroky pri vedení výučby skupín a jednotlivcov.

 

Uchádzači kurzu sa stretnú s čo najrealistickejšími ukážkami práce učiteľa snežných športov. Absolventi kurzu sú schopní uplatňovať správne metodické a didaktické postupy a v rámci motorického učenia čo najpresnejšie a jednoducho popísať pohybový priebeh jednotlivých cvičení.

Celé vzdelávanie je veľmi intenzívne a náročné na fyzickú kondíciu. Po praktickej stránke je potrebné zvládnuť ukážky techniky predpísaných cvičení, písomnú skúšku z teórie a metodický výstup vo výbranom cudzom jazyku (angličtina alebo nemčina).

 • Kurz "C" pre inštruktorov lyžovania - úvod do základov výuky detí a začiatočníkov
  KURZ "C" LYŽE

  ÚVOD DO ZÁKLADOV VÝUKY

  Kurz inštruktora lyžovania je zameraný na úvod do výuky lyžovania. Na kurze sa každý oboznámi s presnými metodickými postupmi pri odstraňovaní chýb výberom správnej metodickej rady cvičení uplatňovanými pri výuke lyžovania.

  ÚROVEŇ

  C
  10 DNÍ

  DĹŽKA KURZU

 • Kurz "C" pre inštruktorov snowboardingu- úvod do základov výuky detí a začiatočníkov
  KURZ "C" SNOWBOARD

  ÚVOD DO ZÁKLADOV VÝUKY

  Kurz inštruktora snowboardingu je zameraný na úvod do výuky začiatočníkov. Na kurze sa každý oboznámi s presnými metodickými postupmi pri odstraňovaní chýb výberom správnej metodickej rady cvičení uplatňovanými pri výuke.

  ÚROVEŇ

  C
  10 DNÍ

  DĹŽKA KURZU

 • Duálny kurz "C" pre inštruktorov lyžovania a snowboardingu - úvod do základov výuky detí a začiatočníkov
  KURZ "C" DUAL

  PRE LYŽE A SNOWBOARD

  Duálny kurz je novým trendom vo vzdelávaní. Tento kurz kombinuje metodicko-pedagogický obsah výuky lyžovania a snowboardingu. Týmto kurzom je možné získať plnohodnotné certifikáty z oboch náradí v polovičnom čase. 

  ÚROVEŇ

  C
  15 DNÍ

  DĹŽKA KURZU

 • Skrátený kurz "C" pre inštruktorov lyžovania - úvod do základov výuky detí a začiatočníkov
  SKRÁTENÝ KURZ "C"

  PRE ŠKOLSKÝCH PEDAGÓGOV

  Na tento metodicko-pedagogický skrátený kurz „C“ sa môžu prihlásiť výlučne pedagógovia pracujúci v slovenskom školstve a získať tak potrebnú certifikáciu na organizovanie školských lyžiarskych zájazdov.

  ÚROVEŇ

  C
  6 DNÍ

  DĹŽKA KURZU

 • C_kurz_DEC_2018 (20 of 111).JPG
  PREŠKOĽOVACÍ KURZ

  PRE ČLENOV SLA, SAS, A SSA

  Preškoľovací kurz je určený pre členov organizácií SLA, SAS a SSA s platnou členskou známkou na daný kalendárny rok, ktorí sa chcú stať členmi SAPUL. Alebo pre členov SAPUL, ktorí si do 1 roka neopravili skúšku z metodického výstupu. 

  ÚROVEŇ

  C
  5 DNÍ

  DĹŽKA KURZU

PRVÝ

 KVALIFIKAČNÝ 

STUPEŇ

Často kladené otázky

Prečo vzdelávanie?
Pre koho sú kurzy I. kvalifikačného stupňa určené?
Čo znamenajú jednotlivé stupne?
Uznajú mi kurzy I. kvalifikačného stupňa aj v zahraničí?
Čo je kurz „DUAL“ ?
Môžem sa prihlásiť na skrátený kurz pre školských pedagógov?
Čo je preškoľovací kurz?

DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Doškoľovací kurz je potrebné absolvovať každé 3 roky z dôvodu predĺženia učiteľskej licencie SAPUL. Doškoľovacie kurzy trvajú spravidla 3 dni a zahŕňajú rýchlu rekapituláciu všetkých znalostí, ktoré sú pre učiteľa I. kvalifikačného stupňa nevyhnutné.

Pracovné uplatnenie

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu vznikla, podľa modelu alpských krajín, za účelom vzdelávania a prípravy učiteľov / inštruktorov pracujúcich v slovenských lyžiarskych a snowboardových školách.

Cieľom SAPUL je zjednotenie úrovne vzdelávania, ktoré by bolo uznávané nie len doma, ale aj v zahraničí, a poskytnutie záruk o jeho uznaní. SAPUL vykonáva aktívnu činnosť medzi príslušnými subjektami štátnej správy, zástupcami komerčného sektoru a nadnárodnými vzdelávacími asociáciami, ktoré zastrešujú a garantujú úroveň vzdelávania vo všetkých členských krajinách ISIA.

SAPUL, ako jediná organizácia vzdelávajúca učiteľov snežných športov, ponúka vzdelávanie uznávané v zahraničí.
V spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska umožňuje uchádzačom o kurz získať pracovné uplatnenie v niektorej z jej členských lyžiarskych a snowboardových škôl a finančnú dotáciu kurzu ešte pred absolvovaním kurzu.

V prípade záujmu o prácu je potrebné priamo kontaktovať niektorú lyžiarsku školu a vyžiadať si špecifický kód, ktorý je v prípade uplatnenia dotovanej ceny kurzovného potrebné uviesť v prihláške na kurz.

NEVIETE SI RADY? Skúste vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, o.z.

SEKRETARIÁT

Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

Slovensko

IČO: 17084423

DIČ: 2021462883

KONTAKTY

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

STRÁNKOVÉ HODINY

PRACOVNÉ DNI: 9:30 - 15:00

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
 • Grey Facebook Icon
 • Grey LinkedIn Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2017 - 2020