Tretí stupeň pozostáva z niekoľkých čiastkových kurzov, ktorých absolvovanie otvára cestu k ISIA známke. Predpokladom pre úspešné zvládnutie tohto stupňa je znalosť všetkých cvičení I. a II. stupňa, ako aj perfektná technika jazdy. Vzdelávací proces je zavŕšený hodnotením záverečnej kvalifikačnej práce.

Tretí kvalifikačný stupeň je zavŕšením vzdelávania SAPUL a naplnenie minimum štandardu ISIA. Absolventi tretieho kvalifikačného stupňa sú výhradne duálny učitelia snežných športov, preto je potrebné zvládnuť a ovládať minimálne dne snežné náradia.

Uchádzači tretieho kvalifikačného stupňa sa nemusia prihlasovať na jednotlivé čiastkové kurzy chronologicky, ale môžu ich absolvovať v ľubovoľnom poradí, okrem záverečnej časti celého vzdelávania.

Získaním ISIA známky je člen SAPUL zapísaný do medzinárodnej databázy učiteľov snežných športov ISIA.

Predpoklady pre získanie ISIA známky  »

 • DSC_0367.JPG
  KURZ "C" druhé náradie

  SKRÁTENÝ KURZ "C" SNB

  Skrátený kurz „C“ pre druhé náradie je čiastkovým kurzom k dosiahnutiu úplného vzdelania učiteľa snežných športov. Tento kurz musia absolvovať uchádzači o III. kvalifikačný stupeň, ktorí neabsolvovali duálny kurz „C“.

  ÚROVEŇ

  C
  5 DNÍ

  DĹŽKA KURZU

 • Alpin 1.jpg
  ALPIN KURZ I.

  LAVÍNOVÝ KURZ

  Alpin kurz, je neoddeliteľnou súčasťou stupňa A. Alpin kurz je 5 dňový, z toho 2-dňová výuka o lavínových profiloch prebieha pod vedením člena strediska lavínovej prevencie. Kurz je zameraný na jazdu vo voľnom a exponovanom teréne.

  ÚROVEŇ

  A
  2+5 DNI

  DĹŽKA KURZU

 • Sapul_slalomak-68.jpg
  SLALOMOVÝ KURZ I.

  OBROVSKÝ SLALOM

  Na slalomovom kurze získava uchádzač informácie o spôsobe jazdy vo vytýčenej trati. Uchádzači sa učia ako postaviť trať pre obrovský slalom a tiež ako vybrať najvhodnejšiu líniu v trati podľa meniacich sa podmienok.

  ÚROVEŇ

  A
  5 DNÍ

  DĹŽKA KURZU

 • KURZ "A" LYŽE

  ZÁVEREČNÁ ČASŤ

  Na tomto záverečnom kurze celého trojstupňového vzdelávania SAPUL sa kladie najvyšší dôraz na techniku, pokročilú znalosť biomechaniky a analýzu jazdy. Tento kurz je ukončený vypracovaním kvalifikačnej práce.

  ÚROVEŇ

  A
  11 DNÍ

  DĹŽKA KURZU

 • bsx_cover_f8Yqurf_banner_image_edited.jp
  CROSS COACH

  SNOWBOARDOVÝ KURZ

  Tento kurz organizujeme v spolupráci s APUL a Czech snowboardcross teamom. Obsah kurzu zahŕňa zdokonaľovanie techniky, pravidlách trenérskej činnosti a športovej príprave. Garantom kurzu je Petr Knapp zo svetového poháru.

  ÚROVEŇ

  B
  6 DNÍ

  DĹŽKA KURZU

 • Freestyle.png
  FREE STLYE

  SNOWBOARDOVÝ KURZ

  Freestylový kurz organizujeme v spolupráci s APUL a Czech snowboardcross teamom. Kurz sa štandardne koná v rakúskom stredisku Kaprun, kde sa nachádza jeden z najlepších freestylových parkov v Európe.

  ÚROVEŇ

  A
  6 DNÍ

  DĹŽKA KURZU

 • 24831128_1890203044341164_12469420009880
  KURZ "A" RIDING

  ZÁVEREČNÁ ČASŤ

  Tento kurz organizujeme v spolupráci s APUL. Účastníci sa oboznámia s pokročilou jazdou na zjazdovke a vo voľnom teréne. Obsah kurzu rieši rozdielne prístupky k výuke a umožňuje hlbšie pochopíť biomechaniku jazdy.

  ÚROVEŇ

  A
  7 DNÍ

  DĹŽKA KURZU

TRETÍ

 KVALIFIKAČNÝ 

STUPEŇ

Často kladené otázky

Prečo vzdelávanie?
Čo je skrátený kurz "A" druhé náradie?
Môžem za zúčastniť slalomového kurzu pred Alpin kurzom?
Kto sa môže na tieto kurzy prihlásiť?
Ako často sa organizuje záverečná časť "A"?

DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Učitelia snežných športov III. kvalifikačného stupňa a držitelia ISIA známky a ISIA CARD sú povinní zúčastňovať sa pravidelných doškoľovacích kurzov na 2 dni každé 2 roky alebo 1 deň každý kalendárny rok.

 

ISIA STAMP

ISIA známka je úroveň, ktorú uchádzač získal úspešným absolvovaním predpísaných kurzov a splnením podmienok ISIA MINIMUM ŠTANDARDU, ktorý bol stanovený organizáciou ISIA. ISIA MINIMUM STANDARD v základných rysoch hovorí o minimálnom počte hodín vzdelávania potrebných pre získanie známky ISIA (320 hod.).

Držiteľ ISIA známky musí byť schopný viesť výučbu lyžovania pre všetky kategórie hostí v skupinách alebo jednotlivcov. Uchádzač je na technickej úrovni „experta“ minimálne v dvoch snežných disciplínach a je schopný viesť výučbu mimo značených zjazdoviek a v náročnom teréne. Vysoká úroveň vedenia výučby vyžaduje, aby bol kandidát oboznámený s pravidlami FIS a dokázal ich správne implementovať v prípade prvej pomoci po udalosti snežnej lavíny.

ISIA známka predpokladá, že uchádzač má znalosť minimálne 1 cudzieho jazyka, a má znalosti o histórii snežných športov a o medzinárodných organizáciách učiteľov snežných športov a ich úlohách.

Pre udržanie dosiahnutej úrovne sa musí držiteľ ISIA STAMP zúčastňovať povinných doškoľovacích kurzov minimálne 2 dni každé dva roky, alebo 1 deň každý rok. V prípade, že sa držiteľ ISIA CARD nebude týchto kurzov zúčastňovať, stráca nárok na ISIA STAMP a status medzinárodného učiteľa snežných športov.

Predpoklady pre získanie ISIA známky: ukončený II. kvalifikačný stupeň + všetky čiastkové kurzy III. stupňa okrem záverečnej časti a minimum 320 hodín absolvovaného vzdelávania.

NEVIETE SI RADY? Skúste vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, o.z.

SEKRETARIÁT

Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

Slovensko

IČO: 17084423

DIČ: 2021462883

KONTAKTY

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

STRÁNKOVÉ HODINY

PRACOVNÉ DNI: 9:30 - 15:00

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
 • Grey Facebook Icon
 • Grey LinkedIn Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2017 - 2020