Metodicko-pedagogický kurz pre pedagógov na organizovanie školských lyžiatskych vycvikov

Kurz "C" pre školských pedagógov

 

KURZ INŠTRUKTORA

LYŽOVANIA "C"

PRE ŠKOLSKÝCH PEDAGÓGOV

Metodicko-pedagogický kurz učiteľa I. kvalifikačného stupňa pre školských pedagógov je prvým a základným kurzom v systéme vzdelávania profesionálov zamestnávaných v školstve na Slovensku.

Tento kurz je určený pre školských pedagógov, ktorí organizujú školské lyžiarske výcviky. 

​Denný program je zložený z praktickej a teoretickej časti. Praktická časť je zameraná na základy techniky a metodiky na svahu. Teoretická časť je zložená z prednášok v slovenskom jazyku (bezpečnosť na horách, motorika, náuka o snehu a lavínach, nové trendy, výstroj, výučba detí a ďalšie). Posledný deň kurzu prebiehajú skúšky z praktickej časti (ukážky techniky, pedagogický výstup v cudzom jazyku) a teoretickej časti (písomné skúšky zo všetkých prednášok).

Namiesto desaťdňového klasického kurzu učiteľa „C“ je kurz pre pedagógov skoncentrovaný do intenzívnych 6 dní, nakoľko je predpoklad, že pedagógovia už majú určitú úroveň teoretických a pedagogických znalostí. Vzhľadom na skrátenú formu tohto kurzu sa od účastníkov očakáva dobrá fyzická a technická pripravenosť.

Úspešným absolvovaním kurzu je možné získať platné osvedčenie na organizovanie školských lyžiarskych výcvikov.*

Pozor, absolvovanie kurzu neznamená, že účastník kurzu sa automaticky stáva učiteľom snežných športov! Je potrebné úspešne zvládnuť všetky skúšky.

Podrobnosti

Úroveň:

C

Dĺžka kurzu:

6 dní

ISIA známka:

Nie

Platnosť licencie:

3 roky

Cudzie jazyky:

angličtina / nemčina, ruština

Číslo akreditácie MŠ:

Hodinový rozsah:

Minimálne vzdelanie:

Prax:

2016-6006/24778:6-30AA

96 hodín

pedagogické minimum

-

 

Nasledujúce kurzy

  • KURZ "C" PRE PEDAGÓGOV DECEMBER 2020
    Tatranská Lomnica
    Dec 15, 2020, 6:00 PM – Dec 20, 2020, 5:00 PM
    Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica 42, 059 60 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica, Slovakia
 

Dôležité informácie

Čo ma na kurze čaká?
Kto sa môže na kurz prihlásiť?
Čo budem po kurze vedieť?
Aké sú predpokladané znalosti uchádzača?
Existujú nejaké zľavy z kurzovného?
Ako prebiehajú skúšky?
Čo mám robiť v prípade úrazu? Som poistený?

DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Doškolovací kurz je potrebné absolvovať každé 3 roky z dôvodu predĺženia učiteľskej licencie SAPUL. Doškolovacie kurzy trvajú spravidla 2 dni a zahŕňajú rýchlu rekapituláciu všetkých znalostí, ktoré sú pre učiteľa I. kvalifikačného stupňa nevyhnutné.

 

Povinná výbava

Prilba

Lyžiarske oblečenie

Lyžiarska výstroj vhodná pre zjazdové lyžovanie (skialpinistická výstroj nie je vhodná)

Lyžiarske a slnečné okuliare

Písacie pomôcky a zošit

Dve fotografie s rozmerom 3,5 x 4,5 cm (ako na pas).

Osobné doklady

 

Certifikácia

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu vznikla, podľa modelu alpských krajín, za účelom vzdelávania a prípravy učiteľov / inštruktorov pracujúcich v slovenských lyžiarskych a snowboardových školách.

Cieľom SAPUL je zjednotenie úrovne vzdelávania, ktoré by bolo uznávané nie len doma, ale aj v zahraničí, a poskytnutie záruk o jeho uznaní. SAPUL vykonáva aktívnu činnosť medzi príslušnými subjektami štátnej správy, zástupcami komerčného sektoru a nadnárodnými vzdelávacími asociáciami, ktoré zastrešujú a garantujú úroveň vzdelávania vo všetkých členských krajinách ISIA.

Účastníci kurzu "C" pre školských pedagógov sa stávajú plnohodnotnými členmi SAPUL. Po úspešnom zvládnutí všetkých skúšok (aj v cudzom jazyku) získavajú členovia preukaz člena SAPUL a osvedčenie o dosiahnutom vzdelaní.

V prípade, že účastník neovláda cudzí jazyk, bude mu vystavený len členský preukaz so statusom člen-čakateľ, ktorý si je možné v budúcnosti opraviť (viď organizáciu vzdelávania).

NEVIETE SI RADY? Skúste vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, o.z.

SEKRETARIÁT

Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

Slovensko

IČO: 17084423

DIČ: 2021462883

KONTAKTY

SK55 1111 0000 0066 2420 1000

STRÁNKOVÉ HODINY

PRACOVNÉ DNI: 9:30 - 15:00

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2017 - 2020