Metodicko-pedagogický kurz pre pedagógov na organizovanie školských lyžiatskych vycvikov
 

KURZ INŠTRUKTORA LYŽOVANIA "C" PRE ŠKOLSKÝCH PEDAGÓGOV

Metodicko-pedagogický kurz učiteľa I. kvalifikačného stupňa pre školských pedagógov je prvým a základným kurzom v systéme vzdelávania profesionálov zamestnávaných v školstve na Slovensku.

Tento kurz je určený pre školských pedagógov, ktorí organizujú školské lyžiarske výcviky. 

​Denný program je zložený z praktickej a teoretickej časti. Praktická časť je zameraná na základy techniky a metodiky na svahu. Teoretická časť je zložená z prednášok v slovenskom jazyku (bezpečnosť na horách, motorika, náuka o snehu a lavínach, nové trendy, výstroj, výučba detí a ďalšie). Posledný deň kurzu prebiehajú skúšky z praktickej časti (ukážky techniky, pedagogický výstup v cudzom jazyku) a teoretickej časti (písomné skúšky zo všetkých prednášok).

Namiesto desaťdňového klasického kurzu učiteľa „C“ je kurz pre pedagógov skoncentrovaný do intenzívnych 6 dní, nakoľko je predpoklad, že pedagógovia už majú určitú úroveň teoretických a pedagogických znalostí. Vzhľadom na skrátenú formu tohto kurzu sa od účastníkov očakáva dobrá fyzická a technická pripravenosť.

Úspešným absolvovaním kurzu je možné získať platné osvedčenie na organizovanie školských lyžiarskych výcvikov.*

Pozor, absolvovanie kurzu neznamená, že účastník kurzu sa automaticky stáva učiteľom snežných športov! Je potrebné úspešne zvládnuť všetky skúšky.

Podrobnosti

Úroveň:

C

Dĺžka kurzu:

6 dní

ISIA známka:

Nie

Platnosť licencie:

3 roky

Cudzie jazyky:

angličtina / nemčina, ruština

Číslo akreditácie MŠ:

Hodinový rozsah:

Minimálne vzdelanie:

Prax:

2016-6006/24778:6-30AA

96 hodín

pedagogické minimum

-

SAPUL - Metodicko-pedagogický kurz pre školských pedagógov
SAPUL - organizácia školských lyžiarskych výcvikov
 

Nasledujúce kurzy

No upcoming events at the moment
 

Dôležité informácie

Čo ma na kurze čaká?