Metodicko-pedagogický kurz pre pedagógov na organizovanie školských lyžiatskych vycvikov

Kurz "C" pre školských pedagógov

 

KURZ UČITEĽA LYŽOVANIA "C" PRE ŠKOLSKÝCH PEDAGÓGOV

Metodicko-pedagogický kurz učiteľa I. kvalifikačného stupňa pre školských pedagógov je prvým a základným kurzom v systéme vzdelávania profesionálov zamestnávaných v školstve na Slovensku.

Tento kurz je určený pre školských pedagógov, ktorí organizujú školské lyžiarske výcviky. 

​Denný program je zložený z praktickej a teoretickej časti. Praktická časť je zameraná na základy techniky a metodiky na svahu. Teoretická časť je zložená z prednášok v slovenskom jazyku (bezpečnosť na horách, motorika, náuka o snehu a lavínach, nové trendy, výstroj, výučba detí a ďalšie). Posledný deň kurzu prebiehajú skúšky z praktickej časti (ukážky techniky, pedagogický výstup v cudzom jazyku) a teoretickej časti (písomné skúšky zo všetkých prednášok).

Namiesto desaťdňového klasického kurzu učiteľa „C“ je kurz pre pedagógov zkoncentrovaný do intenzívnych 6 dní, nakoľko je predpoklad, že pedagógovia už majú určitú úroveň teoretických a pedagogických znalostí. Vzhľadom na skrátenú formu tohto kurzu sa od účastníkov očakáva dobrá fyzická a technická pripravenosť.

Úspešným absolvovaním kurzu je možné získať platné osvedčenie na organizovanie školských lyžiarskych výcvikov.*

Pozor, absolvovanie kurzu neznamená, že účastník kurzu sa automaticky stáva učiteľom snežných športov! Je potrebné úspešne zvládnuť všetky skúšky.

Podrobnosti

Úroveň:

C

Dĺžka kurzu:

6 dní

ISIA známka:

Nie

Platnosť licencie:

3 roky

Cudzie jazyky:

angličtina / nemčina, ruština

Číslo akreditácie MŠ:

Hodinový rozsah:

Minimálne vzdelanie:

Prax:

2016-6006/24778:6-30AA

96 hodín

pedagogické minimum

-

 

Nasledujúce kurzy

KURZ "C" PRE PEDAGÓGOV DECEMBER 2020
Tatranská Lomnica
 

Dôležité informácie

Čo ma na kurze čaká?
Kto sa môže na kurz prihlásiť?
Čo budem po kurze vedieť?
Aké sú predpokladané znalosti uchádzača?
Existujú nejaké zľavy z kurzovného?
Ako prebiehajú skúšky?
Čo mám robiť v prípade úrazu? Som poistený?

DOŠKOĽOVACÍ KURZ

Doškolovací kurz je potrebné absolvovať každé 3 roky z dôvodu predĺženia učiteľskej licencie SAPUL. Doškolovacie kurzy trvajú spravidla 2 dni a zahŕňajú rýchlu rekapituláciu všetkých znalostí, ktoré sú pre učiteľa I. kvalifikačného stupňa nevyhnutné.

 

Povinná výbava

Prilba

Lyžiarske oblečenie

Lyžiarska výstroj vhodná pre zjazdové lyžovanie (skialpinistická výstroj nie je vhodná)

Lyžiarske a slnečné okuliare

Písacie pomôcky a zošit

Dve fotografie s rozmerom 3,5 x 4,5 cm (ako na pas).

Osobné doklady

 

Certifikácia

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu vznikla, podľa modelu alpských krajín, za účelom vzdelávania a prípravy učiteľov / inštruktorov pracujúcich v slovenských lyžiarskych a snowboardových školách.

Cieľom SAPUL je zjednotenie úrovne vzdelávania, ktoré by bolo uznávané nie len doma, ale aj v zahraničí, a poskytnutie záruk o jeho uznaní. SAPUL vykonáva aktívnu činnosť medzi príslušnými subjektami štátnej správy, zástupcami komerčného sektoru a nadnárodnými vzdelávacími asociáciami, ktoré zastrešujú a garantujú úroveň vzdelávania vo všetkých členských krajinách ISIA.

Účastníci kurzu "C" pre školských pedagógov sa stávajú plnohodnotnými členmi SAPUL. Po úspešnom zvládnutí všetkých skúšok (aj v cudzom jazyku) získavajú členovia preukaz člena SAPUL a osvedčenie o dosiahnutom vzdelaní.

V prípade, že účastník neovláda cudzí jazyk, bude mu vystavený len členský preukaz so statusom člen-čakateľ, ktorý si je možné v budúcnosti opraviť (viď organizáciu vzdelávania).

NEVIETE SI RADY? Skúste vyhľadávanie...

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA UČITEĽOV LYŽOVANIA A SNOWBOARDINGU

SAPUL

SAPUL je združenie fyzických osôb zaoberajúce sa prípravou a vzdelávaním profesionálnych učiteľov snežných športov s celosvetovým uznaním na princípoch ISIA MINIMUMSTANDARDu.

 

SAPUL je jediná organizácia na Slovensku, ktorá rozvíja svoj systém vzdelávania v úzkej komunikácii s európskymi štátmi, ako aj štátmi sveta združenými v ISIA. SAPUL je jediná organizácia výuky snežných športov na Slovensku, ktorá je členom medzinárodnej organizácie ISIA.

 

SAPUL je akreditovanou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a je zriadená podľa zákona o združovaní občanov.

KONTAKTY

SEKRETÁR

ING. ANITA JEZERČÁKOVÁ

Anita.Jezercakova@sapul.sk

PREZIDENT

MGR. JAROSLAV PAVELKA

prezident@sapul.sk

ADRESA

SÍDLO ORGANIZÁCIE

Tatranská Lomnica č. 13,
059 60  Vysoké Tatry

SEKRETARIÁT

Apartmány Renomal,
Tatranská Lomnica č. 96,

059 60  Vysoké Tatry

ODBER NOVINIEK

SLEDUJTE NÁS
  • Grey Facebook Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey YouTube Icon

Sebastián Pavelka © Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, 2017 - 2020