top of page

.staň sa

profesionálom

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu pripravuje a vzdeláva profesionálnych učiteľov snežných športov pracujúcich v lyžiarskych školách na Slovensku a v zahraničí.

SAPUL
Sapul-logo white.jpg

SAPUL je jediné vzdelávacie zariadenie na Slovensku, ktoré sa zaoberá prípravou profesionálnych inštruktorov lyžovania a snowboardingu s medzinárodným certifikátom platným v 37 krajinách združených v ISIA. 

 

SAPUL už viac ako 30 rokov rozvíja svoj systém vzdelávania na medzinárodnej úrovni, aby čo najlepšie reflektovalo aktuálne požiadavky lyžiarskych a snowboardových škôl na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vzdelanie SAPUL predstavuje rokmi overenú kvalitu a garanciu pracovného uplatnenia nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

SAPUL
Play Video

JEDINÉ

 VZDELANIE 

NA SLOVENSKU

S MEDZINÁRODNÝM

CERTIFIKÁTOM

SAPUL ponúka komplexné trojstupňové vzdelávanie pre inštruktorov lyžovania a snowboardingu pracujúcich v lyžiarskych a snowboardových školách.

 

Vzdelávanie SAPUL je plne uznané aj mimo hraníc Slovenskej republiky. Ako jediná vzdelávacia organizácia na Slovensku je SAPUL ​členom medzinárodnej organizácie učiteľov snežných športov ISIA, ktorá zastrešuje 37 členských štátov na piatich svetových kontinentoch.

SAPUL JE

 AKREDITOVANÉ 

VZDELÁVACIE ZARIADENIE

logo-minedu-sk.png

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu je akreditovaným vzdelávacím zariadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu od
22. júna 2005.

06. októbra 2016 získala Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu novú akreditáciu platnú do 5. októbra 2021, vďaka čomu zabezpečuje uznávané vzdelávanie štátnou správnou SR.

TRI

 KVALIFIKAČNÉ 

STUPNE

Štruktúra vzdelávania SAPUL je postavená na troch stupňoch podľa minimum štandardu ISIA a požiadavkách EÚ. Vzdelávací proces je zavŕšený ISIA SKITESTOM, ktorý podľa vzoru francúzskeho práva stojí nad jednotlivými kvalifikačnými stupňami a je plne uznaný v rámci EÚ a členských štátoch ISIA.

Prvý stupeň je základným a úvodným krokom do celého vzdelávania SAPUL. Školenia sú orientované na prípravu učiteľa lyžovania alebo snowboardingu na najnižšej úrovni. Absolventi kurzu sú schopní uplatňovať správne metodické a didaktické postupy a najpresnejšie a jednoducho popísať pohybový priebeh jednotlivých cvičení.

Druhý stupeň je pre každého učiteľa snežných športov tým rozhodujúcim krokom, nakoľko uchádzač získava informácie o zdokonaľovaní samého seba, ale aj o spôsobe výučby zdokonaľovania pohybových zručností klienta. Z dôvodu voľný jázd v terén je druhý stupeň náročnejší po technickej aj kondičnej stránke, ako prvý stupeň.

Tretí stupeň pozostáva z niekoľkých čiastkových kurzov, ktorých absolvovanie otvára cestu k ISIA známke. Predpokladom pre úspešné zvládnutie tohto stupňa je znalosť všetkých cvičení I. a II. stupňa, ako aj perfektná technika jazdy. Vzdelávací proces je zavŕšený hodnotením záverečnej kvalifikačnej práce.

ČO PRINÁŠA

 ČLENSTVO 

V SAPUL

Únia-LaSŠ.png

Vzdelávanie SAPUL je prístupné len pre členov SAPUL. Členom SAPUL sa môže stať len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá úspešne absolvovala kurz I. kvalifikačného stupňa.

SAPUL organizuje všetky kurzy v úzkej spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, ktorá združuje desiatky škôl pôsobiacich v lyžiarskych strediskách na Slovensku. Absolventi kurzov SAPUL sa môžu uchádzať o pracovné pozície v týchto školách a získať atraktívne zľavy z kurzovného a ďalšie zľavy u obchodníkov z vybraných tovarov a služieb.

GOPR2451_1574269582075_high.jpg
PRACOVNÉ PONUKY
CRW_2658.jpg

NOVINKY

.staň sa profesionálom

bottom of page