top of page

SAPUL OSLAVUJE 30 ROKOV!

Presne pred 30 rokmi, dňa 19. októbra 1991, založili nadšenci lyžovania Slovenskú asociáciu profesionálnych učiteľov lyžovania a snowboardingu, alebo dnes viac známu ako SAPUL.


SAPUL vznikla na základe potrieb prvých komerčných lyžiarskych a snowboardových škôl, ktoré začali po roku 1989 vznikať na území Českej a Slovenskej federatívnej republiky.


Medzi rokmi 1989 a 1991 plnila úlohu SAPUL prvá komerčná lyžiarska a snowboardová škola T-SKI, ktorá do dnes pôsobí na území Vysokých Tatier. Čoskoro sa však ukázalo, že jedna lyžiarska škola nemôže na medzinárodnej pôde zastupovať všetkých učiteľov snežných športov.


Necelá dva roky po založení, sa dňa 6. mája 1993 SAPUL stala členom Medzinárodnej asociácie inštruktorov snežných športov, známej ako ISIA.


K dnešnému dňu SAPUL vyškolila tisíce úspešných inštruktorov lyžovania a snowboardingu, ktorí pracujú v komerčných lyžiarskych a snowboardových školách na Slovensku a v zahraničí, ale aj v školstve Slovenskej republiky.


SAPUL, ako jediná organizácia na Slovensku, svojim členom a absolventom ponúka 30 ročnú tradíciu medzinárodne uznávaného vzdelania, ktoré nadväzuje na európske a celosvetové štruktúry.

Comments


bottom of page