top of page

PF 2024

Vážení členovia SAPUL,


ďakujeme za Vašu účasť na vzdelávaní profesionálnych inštruktorov snežných športov a Vašu podporu Slovenskej asociácie profesionálnych učiteľov lyžovania a snowboardingu v roku 2023.


Všetkým úspešným absolventom kurzov v roku 2023 gratulujeme a budeme sa tešiť na aktívnu spoluprácu aj v budúcnosti.


Absolventi kurzu "D" v decembri 2023 môžu pokračovať vo vzdelávaní už v januári 2024 v Tatranskej Lomnici.Kurzy II. kvalifikačného stupňa a III. kvalifikačného stupňa v roku 2024 pripravujeme, ako aj reprezentáciu Slovenska na medzinárodnom kongrese ISIA v USA.Comments


bottom of page