top of page

št 05. 3.

|

Vrátna Free Time Zone

DOŠKOĽOVACÍ KURZ "C" MAREC 2020

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, člen ISIA a akreditované zariadenie v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR, v spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, organizuje doškoľovací kurz učiteľov lyžovania / snowboardingu a duál I. kvalifik. stupňa

Registrácia na kurz bude možná od 15.10.2018.
Zobraziť ostatné termíny

Miesto kurzu

05. 3. 2020, 9:00 – 06. 3. 2020, 15:30

Vrátna Free Time Zone, Starý dvor, 013 06 Terchová, Slovakia

Organizačné informácie

Uzávierka prihlášok na kurz je:  04/03/2020

Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!

Kurzu sa môže zúčastniť len člen SAPUL s platnou členskou známkou na príslušný rok. 

Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.

SKI PASY   &  UBYTOVANIE 

Ski pasy a  ubytovanie je vo vlastnej réžii.

DENNÝ PROGRAM

  • Oficiálne zahájenie kurzu 08:45
  • 2 dňový tréning začína  jazdami od 09:00 do 15:30 tréningom s lektorom na svahu a končí  poobednou  prednáškou a video-analýzou vo večerných hodinách.

Prihláška

  • Dotované kurzovné

    Dotovaná cena kurzovného Úniou LaSŠ Slovenska pre absolventov kurzu, (aj duálnych), ktorí sa zaviažu pracovať pre niektorú z členských lyžiarskych škôl únie v nasledujúcej lyžiarskej sezóne. Kód získate v lyžiarskej škole.

    55,00 €
    Sale ended

Total

0,00 €

Zdieľať kurz

bottom of page