pi 04. 12. | Tatranská Lomnica

DUÁLNY KURZ "C" DECEMBER 2020

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, člen ISIA a akreditované zariadenie v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR, v spolupráci s Úniou lyžiarskych a snowboardových škôl Slovenska, organizuje duálny kurz učiteľov lyžovania I. kvalifikačného stupňa.
Tento kurz bol zrušený z dôvodu kolízie s kurzom "C", ktorý bol presunutý na 11.12.2020
DUÁLNY KURZ "C" DECEMBER 2020

Miesto kurzu

04. 12. 2020, 18:00 – 18. 12. 2020, 17:00
Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica 42, 062 01 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica, Slovakia

Organizačné informácie

Uzávierka prihlášok na kurz je: 27/11/2020

Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!

Podmienkou účasti na kurze je zlyžovanie mierne strmej zjazdovky bez pádu. V prípade nesplnenia tejto podmienky, môže byť kurzant vylúčený na začiatku kurzu bez nároku na vrátenie peňazí.

Absolvovanie kurzu neznamená, že účastník kurzu sa automaticky stáva učiteľom. Je potrebné úspešne zvládnuť všetky skúšky. 

Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.

UBYTOVANIE & STRAVOVANIE

 • Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Morava ** v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách v 2, 3, 4- posteľových izbách so sociálnym zariadením.
 • Miestny poplatok 1,50 € / osoba / noc si  hradí každý individuálne na recepcii.
 • Info o ubytovaní a ďalších službách zariadenia: www.hotel-morava.sk
 • Stravovanie nie je zahrnuté v cene ubytovania. V zariadení je možnosť objednania jednotlivej stravy formou objednávky minimálne deň vopred, na recepcii. Raňajky € 5,50; Obed € 4,40; Večera € 5,50 / ks.

Dôležité: Kaucia za ubytovanie v hodnote 30 € / osoba sa hradí prevodom na účet SAPUL, ktorá Vám bude po ukončení kurzu vrátená späť na účet. Kaucia slúži po pokrytie prípadných škôd spôsobených počas kurzu na majetku ubytovacieho zariadenia.

DENNÝ PROGRAM

 • Registrácia na ubytovanie bude prebiehať od 15:00 do 18:00.
 • Oficiálne zahájenie kurzu začne o 19:00, účasť je nevyhnutná!
 • Denný program kurzu začína spravidla od 8:30 do 20:00, prípadne až do 22:00.
 • Vyhodnotenie a záver kurzu prebehne posledný deň od 17:00 do 18:00.

Viac informácií na: https://sapul.sk/kurz-c-dual

Prihláška
Price
Quantity
Total
 • Kurzovné alebo ...
  €447
  €447
  0
  €0
 • alebo ... Dotované kurzovné
  €287
  €287
  0
  €0
 • Ubytovanie
  €217
  €217
  0
  €0
 • Kaucia za ubytovanie
  €30
  €30
  0
  €0
 • Skipass
  €154
  €154
  0
  €0
 • Skriptá
  €15
  €15
  0
  €0
Total€0

Zdieľať kurz