top of page

ne 25. 3.

|

Demänovská Dolina

OPRAVNÉ SKÚŠKY PRE ČAKATEĽOV "C","B" MAREC

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, člen ISIA a akreditované zariadenie v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR, v spolupráci s Úniou LaSŠ Slovenska, organizuje tréning s opravnými skúškami učiteľov lyžovania / snowboardingu II. kvalifikačného stupňa.

Registrácia na kurz je momentálne uzatvorená.
Zobraziť ostatné termíny

Miesto kurzu

25. 3. 2018, 8:00

Demänovská Dolina, 031 01 Demänovská Dolina, Slovakia

Organizačné informácie

Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!

Kurzu sa môže zúčastniť len člen SAPUL s platnou členskou známkou na príslušný rok.

V prípade zlých poveternostných podmienok môžu byť opravné skúšky presunuté na iný deň - sobotu.

Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.

DENNÝ PROGRAM

 • Registrácia na opravné skúšky začína o 8:30 pri infocentre na Bielej Púti v Jasnej s lektorom pre uchádzačov, ktorí majú uhradené kurzovné. Úhrady je možné realizovať v kancelárii SAPUL do 8:00 len pre účastníkov, ktorí majú vlastný skipass.
 • Vyhodnotenie a záver kurzu prebehne od 15:00 do 16:00.

Prihláška

Price

Quantity

Total

 • Poplatok za opravné skúšky B

  18,00 €

  Cena za opravné skúšky učiteľa lyžovania / snowboardingu II. kvalifikačného stupňa.

  18,00 €

  0

  0,00 €

 • Skipass

  13,00 €

  Skipass je možné objednať max. do 48 hodín pred začatím kurzu.

  13,00 €

  0

  0,00 €

 • Poplatok za opravné skúšky C

  13,00 €

  Cena za opravné skúšky učiteľa lyžovania / snowboardingu I. kvalifikačného stupňa.

  13,00 €

  0

  0,00 €

Total

0,00 €

Zdieľať kurz