top of page

št 12. 12.

|

Tatranská Lomnica

TRÉNING S OPR. SKÚŠKAMI PRE ČAKATEĽOV "C" a "B" A PREŠKOLOVACÍ KURZ členov SAPUL 2019

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, člen ISIA a akreditované zariadenie v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR, v spolupráci s Úniou LaSŠ Slovenska, organizuje tréning s opravnými skúškami pre učiteľov lyžovania / snowboardingu I. a II. kvalifikačného stupňa.

Registrácia na kurz je momentálne uzatvorená.
Zobraziť ostatné termíny

Miesto kurzu

12. 12. 2019, 8:40 – 15. 12. 2019, 16:00

Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica 96, 059 60 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica, Slovakia

Organizačné informácie

Uzávierka prihlášok na kurz je: 07/12/2019

Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!

Kurzu sa môže zúčastniť len člen SAPUL s platnou členskou známkou na príslušný rok. 

Preškolovací kurz  je určený pre členov SAPUL, ktorý si neopravili neúspešný metodický výstup do 1 kalendárneho roka  alebo 

sa nezúčastnili po 3 rokoch povinného doškolovacieho kurzu.

Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.

UBYTOVANIE & STRAVOVANIE

Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Morava ** v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách v 2, 3, 4- posteľových izbách so sociálnym zariadením. Miestny poplatok 1 € / osoba / noc si hradí každý individuálne na recepcii. Info o ubytovaní a ďalších službách zariadenia: www.hotel-morava.sk

Stravovanie nie je zahrnuté v cene ubytovania. V zariadení je možnosť objednania jednotlivej stravy formou objednávky minimálne deň vopred, na recepcii – raňajky € 4,40, obed € 4,40, večera € 4,40 / ks.

V prípade záujmu o príchod na kurz o deň skôr ( kurz začína ráno), rezervujte si extra noc na sekretariat@sapul.sk

Dôležité: Kaucia za ubytovanie v hodnote 30 € / osoba sa hradí prevodom na účet SAPUL, ktorá Vám bude po ukončení kurzu vrátená späť na účet. Kaucia slúži po pokrytie prípadných škôd spôsobených počas kurzu na majetku ubytovacieho zariadenia.

DENNÝ PROGRAM

 • Oficiálne zahájenie kurzu začne o 8:00 registráciou v hoteli Morava **.
 • Denný program začína od 8:30 do 15:30 tréningom s lektorom na svahu.
 • Tréning je ukončený opravnými skúškami.
 • Vyhodnotenie a záver kurzu prebehne posledný deň od 17:00 do 18:00.

Prihláška

 • Preškolovací kurz "C"

  Preškolovací kurz je určený LEN pre členov Sapul, ktorí neabsolvovali doškoľovací kurz v priebehu 3 rokov, alebo mali negatívny výsledok kurzu "C" z jázd 5, 5, 5 a metodického výstupu známkou 3, 4. a ktorí neabsolvovali opravné skúšky z metodického výstupu do 1 kalendárneho roka.

  111,00 €
 • Preškolovací kurz "C" dotovaný

  Preškolovací kurz je určený LEN pre členov Sapul, ktorí neabsolvovali doškoľovací kurz v priebehu 3 rokov, alebo mali negatívny výsledok kurzu "C" z jázd 5, 5, 5 a metodického výstupu známkou 3, 4.

  81,00 €
 • Tréning + opravné skúšky "C"

  Cena za tréning a opravné skúšky učiteľa lyžovania / snowboardingu I. kvalifikačného stupňa.

  111,00 €
 • Tréning + skúšky "C" dotované

  Dotovaná cena kurzovného Úniou LaSŠ Slovenska pre absolventov kurzu, ktorí sa zaviažu pracovať pre niektorú z členských lyžiarskych škôl únie v nasledujúcej lyžiarskej sezóne. Kód získate v lyžiarskej škole.

  81,00 €
 • Tréning + opravné skúšky "B"

  Cena za tréning a opravné skúšky učiteľa lyžovania / snowboardingu II. kvalifikačného stupňa.

  116,00 €
 • Tréning + skúšky "B" dotované

  Dotovaná cena kurzovného Úniou LaSŠ Slovenska pre absolventov kurzu, ktorí sa zaviažu pracovať pre niektorú z členských lyžiarskych škôl únie v nasledujúcej lyžiarskej sezóne. Kód získate v lyžiarskej škole.

  86,00 €
 • Ubytovanie

  Ubytovanie pre účastníkov kurzu je zabezpečené v hoteli Morava *** v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách. Ubytovanie je zabezpečené výhradne pre účastníkov kurzu!

  46,20 €
 • Kaucia za ubytovanie

  Kaucia za ubytovanie sa hradí prevodom na účet SAPUL, ktorá Vám bude po ukončení kurzu vrátená späť na účet. Kaucia slúži po pokrytie prípadných škôd spôsobených počas kurzu na majetku ubytovacieho zariadenia.

  30,00 €
 • Skipass

  Zabezpečte si skipass počas celého kurzu za zvýhodnenú cenu. Skipass je možné objednať max. do 48 hodín pred začatím kurzu.

  48,00 €

Total

0,00 €

Zdieľať kurz

bottom of page