top of page

št 21. 3.

|

Jasna Low Tatras

TRÉNING S OPRAVNÝMI SKÚŠKAMI PRE ČAKATEĽOV "C"a "B" MAREC

Slovenská asociácia učiteľov lyžovania a snowboardingu, člen ISIA a akreditované zariadenie v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR, v spolupráci s Úniou LaSŠ Slovenska, organizuje tréning s opravnými skúškami učiteľov lyžovania / snowboardingu II. kvalifikačného stupňa.

Registrácia na kurz je momentálne uzatvorená.
Zobraziť ostatné termíny

Miesto kurzu

21. 3. 2019, 8:30 – 24. 3. 2019, 15:50

Jasna Low Tatras, Demänovská Dolina, Liptovský Mikuláš 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia

Organizačné informácie

Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!

Uzávierka prihlášok na kurz je 13.03.2019. K prihláškam prijatým alebo uhradeným po uzávierke kurzu sa pripočítava povinný príplatok po uzávierke kurzu!

Kurzu sa môže zúčastniť len člen SAPUL s platnou členskou známkou na príslušný rok.

Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.

UBYTOVANIE & STRAVOVANIE

Ubytovanie v penzióne Squash v L.Mikuláši alebo v Jasnej. Budeme Vás informovať mailom.

Miestny poplatok 1 € / osoba / noc si hradí každý individuálne na recepcii.

Info o ubytovaní a ďalších službách zariadenia:

Stravovanie nie je zahrnuté v cene ubytovania.

DENNÝ PROGRAM

 • Oficiálne zahájenie kurzu začne o 8:45 pri Info centre na lanovke. Ubytovanie a registrácia od 8:00.
 • Denný program začína od 9:00 do 15:30 tréningom s lektorom na svahu.
 • Tréning je ukončený opravnými skúškami.
 • Vyhodnotenie a záver kurzu prebehne posledný deň od 16:00 do 17:00.

Prihláška

Price

Quantity

Total

 • Kurzovné

  111,00 €

  Cena za tréning a opravné skúšky učiteľa lyžovania / snowboardingu II. kvalifikačného stupňa.

  111,00 €

  0

  0,00 €

 • Dotované kurzovné

  81,00 €

  Dotovaná cena kurzovného Úniou LaSŠ Slovenska pre absolventov kurzu, ktorí sa zaviažu pracovať pre niektorú z členských lyžiarskych škôl únie v nasledujúcej lyžiarskej sezóne. Kód získate v lyžiarskej škole.

  81,00 €

  0

  0,00 €

 • Ubytovanie

  42,00 €

  Ubytovanie pre účastníkov kurzu bude zabezpečené v penzióne Squash v L.Mikuláši alebo v Jasnej. Budeme Vás informovať mailom. Miestny poplatok 1 € / osoba / noc si hradí každý individuálne na recepcii. Ubytovanie je zabezpečené výhradne pre účastníkov kurzu!

  42,00 €

  0

  0,00 €

 • Skipass

  48,00 €

  Zabezpečte si skipass počas celého kurzu za zvýhodnenú cenu. Skipass je možné objednať max. do 48 hodín pred začatím kurzu.

  48,00 €

  0

  0,00 €

 • Príplatok po uzávierke

  17,00 €

  Príplatok po uzávierke sa pripočítava k cene kurzu po termíne uzávierky 12/03/2018. Príplatok sú povinní uhradiť všetci účastníci kurzu, ktorí uhradia objednávku kurzu po termíne uzávierky.

  17,00 €

  0

  0,00 €

Total

0,00 €

Zdieľať kurz