top of page

DOŠKOĽOVACÍ KURZ "B" NOVEMBER

Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL.


Uzávierka prihlášok na kurz je 30.10.2017. K prihláškam prijatým alebo uhradeným po uzávierke kurzu sa pripočítava povinný príplatok po uzávierke kurzu!


Kurzu sa môže zúčastniť len člen SAPUL s platnou členskou známkou na príslušný rok.


Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.UBYTOVANIE & STRAVOVANIE

Ubytovanie sa momentálne vybavuje. Cenu a podmienky zverejníme čo najskôr.DENNÝ PROGRAM

  • Oficiálne zahájenie kurzu začne o 18:00 registráciou
  • Denný program začína od 9:00 do 15:30 tréningom s lektrom na svahu a končí poobednou prednáškou a video-analýzou vo večerných hodinách.
  • Predpokladaný čas ukončenia kurzu je 16:00
DOŠKOĽOVACÍ KURZ "B" NOVEMBER

€106

bottom of page