top of page

DOŠKOĽOVACÍ KURZ "C" a "B" JANUÁR

Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!


Uzávierka prihlášok na kurz je 12.01.2019. K prihláškam prijatým alebo uhradeným po uzávierke kurzu sa pripočítava povinný príplatok po uzávierke kurzu!


Kurzu sa môže zúčastniť len člen SAPUL s platnou členskou známkou na príslušný rok.


Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.UBYTOVANIE & STRAVOVANIE

Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Morava ** v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách v 2, 3, 4- posteľových izbách so sociálnym zariadením. Miestny poplatok 1 € / osoba / noc si hradí každý individuálne na recepcii. Info o ubytovaní a ďalších službách zariadenia: www.hotel-morava.sk

Stravovanie nie je zahrnuté v cene ubytovania. V zariadení je možnosť objednania raňajok v hodnote 4,0 € / ks.DENNÝ PROGRAM

  • Oficiálne zahájenie kurzu začne o 8:00 registráciou v hoteli Morava **.
  • Denný program začína od 9:00 do 15:30 tréningom s lektrom na svahu a končí poobednou prednáškou a video-analýzou vo večerných hodinách.
  • Predpokladaný čas ukončenia kurzu je 16:00.
DOŠKOĽOVACÍ KURZ "C" a "B" JANUÁR

€62

bottom of page