top of page

DOŠKOĽOVACÍ KURZ "C" DECEMBER 2020

Uzávierka prihlášok na kurz je: 14/12/2020


Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!


Kurzu sa môže zúčastniť len člen SAPUL s platnou členskou známkou na príslušný rok. Duálny inštruktori sa môžu zúčastniť 2 -dňového doškolovacieho kurzu 1 deň lyže + 1 deň snb. 


Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.UBYTOVANIE & STRAVOVANIE

  • Ubytovanie je zabezpečené v penzióne Zivka v Závažnej Porube v 2, 3, 4- posteľových izbách so sociálnym zariadením. Miestny poplatok 1,00 € / osoba / noc si hradí každý individuálne na recepcii. Info o ubytovaní a ďalších službách zariadenia: www.zivka.sk
  • Stravovanie nie je zahrnuté v cene ubytovania. V zariadení je možnosť objednania jednotlivej stravy formou objednávky pri príchode na recepcii vopred na celý pobyt. Raňajky: 5,00 €, obedy a večere - cena výhodná pri väčšom počte objednaných. Podávajú sa na izby.

V prípade záujmu o príchod na kurz o deň skôr (kurz začína ráno), rezervujte si extra noc na sekretariat@sapul.sk


Dôležité: Kaucia za ubytovanie v hodnote 30 € / osoba sa hradí prevodom na účet SAPUL, ktorá Vám bude po ukončení kurzu vrátená späť na účet. Kaucia slúži po pokrytie prípadných škôd spôsobených počas kurzu na majetku ubytovacieho zariadenia.


DENNÝ PROGRAM

  • Oficiálne zahájenie kurzu začne o 8:15- 8:30 registráciou 
  • 2 dňový tréning začína  jazdami od 9:00 do 15:30 tréningom s lektorom na svahu a končí  poobednou  prednáškou a video-analýzou vo večerných hodinách.
  • Predpokladaný čas ukončenia kurzu je 16:00
DOŠKOĽOVACÍ KURZ "C" DECEMBER 2020

€66

bottom of page