top of page

DOŠKOĽOVACÍ KURZ "C" DECEMBER 2021 pre členov SLA

Uzávierka prihlášok na kurz je:  04/12/2021


Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!


Kurzu sa môže zúčastniť člen SLA s platnou členskou známkou na príslušný rok. Po úspešnom zvládnutí Vám Vaša členská organizácia SLA predĺži platnosť členského preukazu.


UBYTOVANIE & STRAVOVANIE

Ubytovanie, v prípade záujmu je zabezpečené v apartmánoch Renomal Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách v 2, 3, 4- posteľových izbách so sociálnym zariadením. Cena ubytovania 16 € / osoba/noc. Miestny poplatok 1,50 € / osoba / noc si  hradí každý individuálne na recepcii. Info o ubytovaní a ďalších službách zariadenia: www.apartmanyrenomal.sk

Stravovanie nie je zahrnuté v cene ubytovania. V zariadení je možnosť objednania raňajok v hodnote 6,00 € / osoba.DENNÝ PROGRAM

  • Oficiálne zahájenie kurzu začne o 8:00- 8:30  registráciou v apartmánoch Renomal
  • Tréning začína  jazdami od 9:00 do 15:30 tréningom s lektorom na svahu 
  • 16:00 - 18:00  video-analýza
  • Predpokladaný čas ukončenia kurzu je 18:30
DOŠKOĽOVACÍ KURZ "C" DECEMBER 2021 pre členov SLA

€45

bottom of page