DOŠKOĽOVACÍ KURZ "C" DECEMBER 2021 SAPUL, SLA

Uzávierka prihlášok na kurz je:  03/12/2021


Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!


Kurzu sa môže zúčastniť člen Sapul a člen SLA s platnou členskou známkou na príslušný rok. Po úspešnom zvládnutí Vám Vaša členská organizácia Sapul alebo SLA predĺži platnosť členského preukazu.


Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.


UBYTOVANIE & STRAVOVANIE

Ubytovanie na 1 noc je zabezpečené v apartmánoch Renomal Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách v 2, 3, 4- posteľových izbách so sociálnym zariadením. Miestny poplatok 1,50 € / osoba / noc si  hradí každý individuálne na recepcii. Info o ubytovaní a ďalších službách zariadenia: www.apartmanyrenomal.sk

V prípade záujmu o príchod na kurz deň vopred, rezervujte si ubytovanie mailom anita.jezercakova@sapul.sk 

Stravovanie nie je zahrnuté v cene ubytovania. V zariadení je možnosť objednania raňajok v hodnote 6,00 € / osoba.


DENNÝ PROGRAM

  • Oficiálne zahájenie kurzu začne o 8:15- 8:30  registráciou v apartmánoch Renomal
  • 2 dňový tréning začína  jazdami od 9:00 do 15:30 tréningom s lektorom na svahu a končí  video-analýzou.
  • Predpokladaný čas ukončenia kurzu je 16:00
DOŠKOĽOVACÍ KURZ "C" DECEMBER 2021 SAPUL, SLA

€86