top of page

DOŠKOĽOVACÍ KURZ "C" MAREC 2020

Uzávierka prihlášok na kurz je:  04/03/2020


Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!


Kurzu sa môže zúčastniť len člen SAPUL s platnou členskou známkou na príslušný rok. 


Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.SKI PASY   &  UBYTOVANIE 


Ski pasy a  ubytovanie je vo vlastnej réžii.


DENNÝ PROGRAM

  • Oficiálne zahájenie kurzu 08:45
  • 2 dňový tréning začína  jazdami od 09:00 do 15:30 tréningom s lektorom na svahu a končí  poobednou  prednáškou a video-analýzou vo večerných hodinách.
DOŠKOĽOVACÍ KURZ "C" MAREC 2020

€55

bottom of page