top of page

KURZ "A" ALPIN 2020

Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!


Uzávierka prihlášok na kurz je 12.03.2020. K prihláškam prijatým alebo uhradeným po uzávierke kurzu sa pripočítava povinný príplatok po uzávierke kurzu!


Minimálny počet účastníkov je 6. Podmienkou účasti kurzu je kvalifikácia II. kvalifikačného stupňa a prax 80 hodín v lyžiarskych a snowboardových školách od kurzu II. kvalifikačného stupňa.


POVINNÁ VÝBAVA:  lyžiarska výstroj na zjazdové alebo snowboardové lyžovanie, prístroj  na vyhľadávanie v lavíne - lavínová 

sonda, pips, lavínová 6 mm  slučka 5 metrov dlhá - 1 kus, 4 mm slučka 2,5  metra dlhá - 2 kusy, malý ruksak, lopatka. 


Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.UBYTOVANIE & STRAVOVANIE

Ubytovanie je zabezpečené v priváte PUSTÔ v 2, 3, 4 - posteľových izbách so sociálnym zariadením a kuchynkou.  Miestny poplatok si  hradí každý individuálne na recepcii.DENNÝ PROGRAM

  • Registrácia na ubytovanie bude prebiehať od 16:00 do 18:00.
  • Denný program kurzu začína spravidla od 8:30 do 20:00.
  • Vyhodnotenie a záver kurzu prebehne posledný deň od 15:00 do 16:00.
KURZ "A" ALPIN 2020

€412

bottom of page