top of page

KURZ "A" SLALOMOVÝ KURZ 2024

Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!


Uzávierka prihlášok na kurz je 5.03.2024. K prihláškam prijatým alebo uhradeným po uzávierke kurzu sa pripočítava povinný príplatok po uzávierke kurzu!


Minimálny počet účastníkov je 6. Podmienkou účasti kurzu je kvalifikácia II. kvalifikačného stupňa a prax 80 hodín v lyžiarskych školách od kurzu II. kvalifikačného stupňa.


Absolvovanie kurzu neznamená, že účastník kurzu sa automaticky stáva učiteľom. Je potrebné úspešne zvládnuť všetky skúšky. 


Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.UBYTOVANIE & STRAVOVANIE

Ubytovanie je zabezpečené v apartmáne Renomal  v Tatranskej Lomnici v 2, 3, 4 - posteľových izbách so sociálnym zariadením a kuchynkou.                                  Miestny poplatok 3,50 € na osobu a deň si  hradí každý individuálne na recepcii.DENNÝ PROGRAM

  • Registrácia na ubytovanie bude prebiehať od 16:00 do 18:00.
  • Oficiálne zahájenie kurzu začne o 19:00, účasť je nevyhnutná!
  • Denný program kurzu začína spravidla od 8:30 do 20:00.
  • Vyhodnotenie a záver kurzu prebehne posledný deň od 15:00 do 16:00.
KURZ "A" SLALOMOVÝ KURZ 2024

€316

bottom of page