top of page

KURZ "A" ZÁVEREČNÁ ČASŤ

Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!


Uzávierka prihlášok na kurz je 23.03.2018. K prihláškam prijatým alebo uhradeným po uzávierke kurzu sa pripočítava povinný príplatok po uzávierke kurzu!


Podmienkou účasti kurzu je kvalifikácia II. kvalifikačného stupňa a prax 80 hodín v lyžiarskych školách od kurzu II. kvalifikačného stupňa, alpin kurz, slalomový kurz a druhé náradie.


Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.UBYTOVANIE & STRAVOVANIE

Ubytovanie a stravovanie bude upresnenéDENNÝ PROGRAM

  • Registrácia na ubytovanie bude prebiehať od 16:00 do 18:00.
  • Denný program kurzu začína spravidla od 8:30 do 20:00.
  • Vyhodnotenie a záver kurzu prebehne posledný deň od 15:00 do 16:00.
KURZ "A" ZÁVEREČNÁ ČASŤ

€645

bottom of page