top of page

KURZ "B" LYŽE, JÚN 2021

Uzávierka prihlášok na kurz: 14. 06. 2021


Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!


Podmienkou účasti kurzu je kvalifikácia I. kvalifikačného stupňa a prax 80 hodín v lyžiarskych školách od kurzu I. kvalifikačného stupňa.


Našim zámerom  je vyškoliť všestranných učiteľov lyžovania a snowboardovania v súlade s novými osnovami SAPUL. Z uvedeného dôvodu sme zaradili do kurzu II. kvalifikačného stupňa dvojdňový základný snowboardový výcvik pre lyžiarov. 


!! POZOR: Tento kurz neobsahuje povinný dvojdňový tréning pre snowboard. Uchádzači, ktorí neabsolvovali kurz "C" snowboard si budú musieť dorobiť snowboardový kurz v zime 2021 / 2022, aby mohli získať licenciu SKI "B".


Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska, je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.


Tieto podmienky platia aj pre členov SLA, ktorí si uplatnia dotovanú cenu pre členov SLA. Pri registrácii na kurz sa vyžaduje predloženie členského preukazu SLA s platnou členskou známkou pre daný kalendárny rok. V prípade, že uchádzač nepredloží platný členský preukaz SLA, bude povinní doplatiť rozdiel medzi dotovanou a bežnou cenou kurzovného.UBYTOVANIE & STRAVOVANIE

  • Ubytovanie je zahrnuté v cene kurzu.
  • Apartmány Gletscherblick Haus, Kleindorf 61,9831 Flattach majú k dispozícii kuchynku.
  • Miestny poplatok 2 € / osoba / noc si  hradí každý individuálne na recepcii.
  • Stravovanie nie je zahrnuté v cene ubytovania. Potraviny sa nachádzajú v objekte.

SKIPASS


DENNÝ PROGRAM

  • Registrácia na kurz  bude prebiehať od 18:00 do 19:00. Ubytovanie je možné od 14:00.
  • Oficiálne zahájenie kurzu začne o 19:00, účasť je nevyhnutná!
  • Denný program kurzu začína spravidla od 7:00 do 20:00, prípadne až do 22:00.
  • Vyhodnotenie a záver kurzu prebehne posledný deň od 15:00 do 16:00.

Viac informácií o kurze: https://www.sapul.sk/kurz-b-lyze

KURZ "B" LYŽE, JÚN 2021

€849

bottom of page