top of page

KURZ "B" LYŽE, MAREC 2021

Uzávierka prihlášok na kurz: 04.03.2021


Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!


Podmienkou účasti kurzu je kvalifikácia I. kvalifikačného stupňa a prax 80 hodín v lyžiarskych školách od kurzu I. kvalifikačného stupňa. Pre inštruktorov lyžovania, ktorí absolvovali kurz „C“, I. kvalifikačného stupňa v  roku 2017 a skôr je povinný doškoľovací kurz v termíne 10.03.- 11.03. 2021. 


Našim zámerom  je vyškoliť všestranných učiteľov lyžovania a snowboardovania v súlade s novými osnovami SAPUL. Z uvedeného dôvodu sme zaradili do kurzu II. kvalifikačného stupňa dvojdňový základný snowboardový výcvik pre lyžiarov. 

Držitelia platnej licencie SNB "C" - I. kvalifikačného stupňa sa nemusia zúčastniť tohto 2 - dňového kurzu. Do poznámky uvedú "snb C" a zaplatia alikvotnú čiastku za 8 dňový kurz.Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.UBYTOVANIE & STRAVOVANIE

Ubytovanie v penzióne Squash v Liptovskom Mikuláši.

Miestny poplatok 1 € / osoba / noc si  hradí každý individuálne na recepcii. 

Stravovanie nie je zahrnuté v cene ubytovania. DENNÝ PROGRAM

  • Registrácia na kurz  bude prebiehať od 18:00 do 19:00. Ubytovanie možné od14:00.
  • Oficiálne zahájenie kurzu začne o 19:00, účasť je nevyhnutná!
  • Denný program kurzu začína spravidla od 8:30 do 20:00, prípadne až do 22:00.
  • Vyhodnotenie a záver kurzu prebehne posledný deň od 15:00 do 16:00.

Viac informácií o kurze: https://www.sapul.sk/kurz-b-lyze

KURZ "B" LYŽE, MAREC 2021

€488

bottom of page