top of page

KURZ "B" SNOWBOARD, MAREC

Uzávierka prihlášok na kurz je: 06.03.2019


Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!


Podmienkou účasti kurzu je kvalifikácia I. kvalifikačného stupňa a prax 80 hodín v lyžiarskych školách od kurzu I. kvalifikačného stupňa. Pre inštruktorov snowboardingu, ktorí absolvovali kurz „C“ ,I.kvalifikačného stupňa v roku 2015 a skôr je poviný doškolovací kurz v termíne 15.03.- 16.03. 2019.


Absolvovanie kurzu neznamená, že účastník kurzu sa automaticky stáva učiteľom. Je potrebné úspešne zvládnuť všetky skúšky.


Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.UBYTOVANIE & STRAVOVANIE

Ubytovanie v penzióne Squash v L.Mikuláši alebo v Jasnej. Budeme Vás informovať mailom.

Miestny poplatok 1 € / osoba / noc si hradí každý individuálne na recepcii.

Info o ubytovaní a ďalších službách zariadenia:

Stravovanie nie je zahrnuté v cene ubytovania.


DENNÝ PROGRAM

  • Registrácia na kurz bude prebiehať od 18:00 do 19:00. Ubytovanie možné od 14:00.
  • Oficiálne zahájenie kurzu začne o 19:00, účasť je nevyhnutná!
  • Denný program kurzu začína spravidla od 9:00 do 20:00, prípadne až do 22:00.
  • Vyhodnotenie a záver kurzu prebehne posledný deň od 15:00 do 16:00.
KURZ "B" SNOWBOARD, MAREC

€474

bottom of page