top of page

KURZ "D" len lyže MAREC 2022

Uzávierka prihlášok na kurz je: 08/03/2022


Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!


Kurz "D" je úvodným kurzom do vzdelania SAPUL a je zameraný dôrazne na prácu s deťmi. Trvanie kurzu 5 dní. Absolvovať ho môže lyžiar(ka) starší ako 17 rokov, ktorý je schopný zvládnuť modrú a ľahkú červenú zjazdovku v paralelnom postavení lyží. Úspešný kandidát kurzu D sa stáva držiteľom potvrdenia SAPUL D o absolvovaní kurzu, ktorý vytvára predpoklad pre účasť na kurze „C“. Zameranie na prácu v detskej lyžiarskej škole a práci so začiatočníkmi všetkých vekových kategórií. Nové technológie, práca s videom analýza a správne uplatňovanie konkrétnych cvičení. Bezpečnosť a adekvátny pedagogický prístup k práci s deťmi a začiatočníkmi.

Kurz D prebieha samostatne bez skúšok a vydania certifikátu s platnosťou do 31.12. nasledujúceho kalendárneho roku. Jeho absolvovanie je podmienkou účasti na kurze „C“. Absolvovanie kurzu neznamená, že účastník kurzu sa automaticky stáva učiteľom.  


Pozn.:  Záujemcovia o vzdelanie snowboard  nemusia absolvovať kurz  "D" a môžu sa prihlásiť priamo na kurz  "C".


Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.


UBYTOVANIE & STRAVOVANIE

  • Ubytovanie je zabezpečené v apartmánoch  Renomal v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách v 2, 3, 4 - posteľových izbách so sociálnym zariadením. Izby sú vybavené s TV, chladničkami, varnými kanvicami, niektoré s kuchynkami. 
  • Miestny poplatok 1,5 € / osoba / noc si  hradí každý individuálne na recepcii.
  • Info o ubytovaní a ďalších službách zariadenia: www.apartmanyrenomal.sk
  • Stravovanie nie je zahrnuté v cene ubytovania. V zariadení je možnosť objednania jednotlivej stravy formou objednávky minimálne deň vopred, na recepcii. Raňajky: € 6,00 / ks, Večera: € 9,00 / ks

Dôležité: Kaucia za ubytovanie v hodnote 30 € / osoba sa hradí prevodom na účet SAPUL, ktorá Vám bude po ukončení kurzu vrátená späť na účet. Kaucia slúži po pokrytie prípadných škôd spôsobených počas kurzu na majetku ubytovacieho zariadenia.


DENNÝ PROGRAM

  • Registrácia na ubytovanie bude prebiehať od 15:00 do 18:00.
  • Oficiálne zahájenie kurzu začne o 19:00, účasť je nevyhnutná!
  • Denný program kurzu začína spravidla od 8:30 do 20:00, prípadne až do 22:00.
  • Vyhodnotenie a záver kurzu prebehne posledný deň od 17:00 do 18:00.

Viac informácií: www.sapul.sk/kurz-d-lyze 

KURZ "D" len lyže MAREC 2022

€220

bottom of page