top of page

Kurz "X" Tester

Uzávierka prihlášok na kurz je: 04/04/2024


Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!


Podmienkou účasti na kurze ,,C,, lyže (snowboard) je úspešné absolvovanie kurzu „D“ lyže (snowboard),  s preukazom SAPUL  so štatútom uchádzač o ,,C vzdelanie". Prihlásenie na kurz „C“  je potrebné do 1 kalendárneho roka  po kurze. Absolvovanie kurzu neznamená, že účastník kurzu sa automaticky stáva inštruktorom. Je potrebné úspešne zvládnuť všetky skúšky, čím sa stáva inštruktorom I.kvalifikačného stupňa.


Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.


UBYTOVANIE & STRAVOVANIE

  • Ubytovanie je zabezpečené v apartmánoch Renomal Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách v 2, 3, 4- posteľových izbách so sociálnym zariadením, TV. 
  • Miestny poplatok 3,50 € / osoba / noc si  hradí každý individuálne na recepcii.
  • Info o ubytovaní a ďalších službách zariadenia: www.apartmanyrenomal.sk
  • Stravovanie nie je zahrnuté v cene ubytovania. V zariadení je možnosť objednania jednotlivej stravy formou objednávky minimálne deň vopred, na recepcii. Raňajky: € 8,00 / ks, Večere :  € 9,00 / ks,

Dôležité: Kaucia za ubytovanie v hodnote 30 € / osoba sa hradí prevodom na účet SAPUL, ktorá Vám bude po ukončení kurzu vrátená späť na účet. Kaucia slúži po pokrytie prípadných škôd spôsobených počas kurzu na majetku ubytovacieho zariadenia.


DENNÝ PROGRAM

  • Registrácia na ubytovanie bude prebiehať od 15:00 do 18:00.
  • Oficiálne zahájenie kurzu začne o 19:00, účasť je nevyhnutná!
  • Denný program kurzu začína spravidla od 8:30 do 20:00, prípadne až do 22:00.
  • Vyhodnotenie a záver kurzu prebehne posledný deň od 17:00 do 18:00.

Viac informácií: www.sapul.sk/kurz-c-lyze a www.sapul.sk/kurz-c-snowboard

Kurz "X" Tester

€20

bottom of page