top of page

PREŠKOĽOVACÍ KURZ PRE ČLENOV SLA, SAS, SSA DECEMBER 2019

Uzávierka prihlášok na kurz je: 06/12/2019


Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!


Kurzu sa môže zúčastniť len člen SLA, SAS, SSA s platnou členskou známkou na príslušný rok.


Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.


Dôležité: Kaucia za ubytovanie v hodnote 30 € / osoba sa hradí prevodom na účet SAPUL, ktorá Vám bude po ukončení kurzu vrátená späť na účet. Kaucia slúži po pokrytie prípadných škôd spôsobených počas kurzu na majetku ubytovacieho zariadenia.


UBYTOVANIE & STRAVOVANIE

Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Morava ** v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách v 2, 3, 4- posteľových izbách so sociálnym zariadením. Miestny poplatok 1 € / osoba / noc si hradí každý individuálne na recepcii. Info o ubytovaní a ďalších službách zariadenia: www.hotel-morava.sk

Stravovanie nie je zahrnuté v cene ubytovania. V zariadení je možnosť objednania jednotlivej stravy formou objednávky minimálne deň vopred, na recepcii – raňajky € 4,4 , obed € 4,4 večera € 4,4 / ks.DENNÝ PROGRAM

  • Oficiálne zahájenie kurzu začne o 8:00 registráciou v hoteli Morava **.
  • Denný program začína od 9:00 do 15:30 tréningom s lektrom na svahu.
  • Preškoľovací kurz je ukončený skúškami SAPUL.
  • Vyhodnotenie a záver kurzu prebehne posledný deň od 17:00 do 18:00.
PREŠKOĽOVACÍ KURZ PRE ČLENOV SLA, SAS, SSA DECEMBER 2019

€155

bottom of page