top of page

PREŠKOĽOVACÍ KURZ PRE SLA, neg. SAPUL DECEMBER 2021

Uzávierka prihlášok na kurz je:   05/12/2021


Prihlášky na kurz sa podávajú výhradne elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré sa automaticky odosielajú na sekretariát SAPUL. Prihlášky sa podávajú MENOVITE, tj. nie je možné objednať kurz pre viac osôb, každá osoba musí kurz objednať individuálne!


Členovia  SLA sa môžu zúčastniť kurzu s platným preukazom s členskou známkou na príslušný rok.

Kurzanti SAPUL s výsledkom NEGATÍV - preškolovacieho kurz sa môžu zúčastniť do 2 rokov od neúspešného kurzu alebo členovia SAPUL, ktorí si neopravili neúspešný metodický výstup do 1 kalendárneho roka. 


Upozorňujeme, pre uplatnenie dotovanej ceny je v prihláške na kurz potrebné uviesť špecifický kód niektorej z členských škôl Únie LaSŠ Slovenska. Ak si účastník kurzu uplatní dotáciu bez kódu niektorej lyžiarskej školy Únie LaSŠ Slovenska je účastník kurzu povinný SAPUL uhradiť vzniknutý rozdiel medzi cenou kurzovného a dotovanou cenou, v opačnom prípade mu nebude vystavený členský preukaz a ani osvedčenie o absolvovaní kurzu.


Dôležité: Kaucia za ubytovanie v hodnote 30 € / osoba sa hradí prevodom na účet SAPUL, ktorá Vám bude po ukončení kurzu vrátená späť na účet. Kaucia slúži po pokrytie prípadných škôd spôsobených počas kurzu na majetku ubytovacieho zariadenia.


UBYTOVANIE & STRAVOVANIE

Ubytovanie je zabezpečené v apartmánoch Renomal *** v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách v 2, 3, 4- posteľových izbách so sociálnym zariadením, TV, chladničkami. Miestny poplatok 1,5 € / osoba / noc si hradí každý individuálne na recepcii. Info o ubytovaní a ďalších službách zariadenia: www.apartmanyrenomal.sk

Stravovanie nie je zahrnuté v cene ubytovania. V zariadení je možnosť objednania jednotlivej stravy formou objednávky minimálne deň vopred, na recepcii – raňajky € 6,00/ks.


V prípade záujmu o príchod na kurz o deň skôr ( kurz začína ráno), rezervujte si extra noc na sekretariat@sapul.sk


DENNÝ PROGRAM

  • Oficiálne zahájenie kurzu začne o 8:00 registráciou v apartmánoch Renomal ***.
  • Denný program začína od 9:00 do 15:30 tréningom s lektrom na svahu.
  • Preškoľovací kurz je ukončený skúškami SAPUL.
  • Vyhodnotenie a záver kurzu prebehne posledný deň od 17:00 do 18:00.
PREŠKOĽOVACÍ KURZ PRE SLA, neg. SAPUL DECEMBER 2021

€175

bottom of page