top of page

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ISIA 2021

Dňa 6. októbra 2021 sa uskutočnilo valné zhromaždenie International Ski Instructors Association, na ktorom sa SAPUL zúčastnila, ako jej právoplatný člen za Slovenskú republiku.


Obsahom valného zhromaždenia bolo zhodnotenie činnosti ISIA za rok 2021 a reflektovanie na nové metódy vo vzdelávaní učiteľov snežných športov s ohľadom na aktuálny vývoj a trendy.


"Teší ma, že všetci členovia ISIA si plne uvedomujú výzvy, ktoré priniesol pre lyžiarske a snowboardove školy rok 2020. V SAPULe sme odštartovali zmeny, ktoré vychádzajú z nových potrieb lyžiarskych a snowboardových škôl, aby sme dokázali pripraviť profesionálov na zmeny a nové trendy vo výučbe snežných športov. Tieto zmeny sa naši členovia, a všetci noví uchádzači o vzdelanie SAPUL, dozvedia onedlho už na našej webovej stránke," doplnil Jaroslav Pavelka, prezident SAPUL.


Jednotliví zástupcovia členských štátov ISIA diskutovali aj o nových digitálnych platformách, ktoré uľahčia inštruktorom snežných športov preukazovať svoje nadobudnuté vzdelanie v zahraničí a umožnia im získavať nové, atraktívne, pracovné ponuky v tisíckach lyžiarskych a snowboardových škôl v 37 krajinách sveta.


Medzi hlavné témy valného zhromaždenia ISIA patril pripravovaný exkluzívny celosvetový portál pre učiteľov snežných športov, pomocou ktorého sa budú môcť uchádzať o prácu vo všetkých členských štátoch ISIA. "Som hrdí na to, že zástupcovia SAPUL boli prizvaní na konzultácie pri tvorbe tejto novej platformy," uviedol Pavelka s tým, že o presných podmienkach fungovania portálu sa ešte rokuje.


SAPUL aj po 30. rokoch ostáva jedinou organizáciou na Slovenku, ktorá svojim členom ponúka tradíciu kvalitného a medzinárodne uznávaného vzdelávania profesionálov pracujúcich v komerčných lyžiarskych a snowboardových školách ale aj v slovenskom školstve. "Členom ISIA sme už už 28 rokov, počas ktorých sme spoluvytvárali najvyššie štandardy a medzinárodne uznávané metódy vzdelávania na celom svete. Medzi jednotlivými partnermi som cítil veľký optimizmus a chuť pokračovať v tomto úžasnom medzinárodnom projekte. Aj na valnom zhromaždení ISIA som diskutoval s našimi najbližšími partnermi z Českej a Rakúske republiky o prehĺbení spolupráce medzi našimi krajinami. Už túto jeseň plánujeme zorganizovať spoločné koordinačné stretnutie našich lektorov na rakúskych ľadovcoch," uzavrel Pavelka.


ČLENSKÉ ŠTÁTY ISIA

Medzinárodná asociácia učiteľov snežných športov, známejšia pod skratkou ISIA, je svetovým orgánom profesionálnych učiteľov snežných športov. ISIA bola založená v roku 1971 a v súčasnosti má 37 členských krajín, ktoré ponúkajú to najlepšie vo vzdelávaní profesionálnych učiteľov snežných športov.

ISIA WORLD MAP

Comments


bottom of page